• Din cauza unui upgrade al sistemului IT, timpii noștri de expediere standard vor fi prelungiți. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

  „Ești activ, ești recompensat de World Class și Philips”


  Perioada campaniei:
  4 Martie 2020 – 30 Iunie 2020

  SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
   

  Campania promoțională „Ești activ, ești recompensat de World Class și Philips”, (numită în cele ce urmează „Campania Promoţională” sau „Campania”) este organizată de WORLD CLASS ROMANIA S.A., societate pe actiuni de nationalitate romana, administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucuresti, str. Ion Brezoianu nr. 27, etaj 7, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1837/2004, cod identificare fiscala RO-16128511, , avand contul nr. RO49 RZBR 0000 0600 1215 7006, deschis la Raiffeisen Bank – agentia Piata Amzei, reprezentata prin dl. Kent Orrgren, in calitate de Presedinte al Directoratului (în continuare Organizatorul” sau “World Class).

   

  Campania se desfașoară în parteneriat cu cu Philips România care și-a exprimat disponibilitatea de participare la campanie prin semnarea unui acord de parteneriat (denumite în continuare Partener).

   

  Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții („Participanţii”).

   

  Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe pagina de Facebook World Class Romania si/sau pe https://www.worldclass.ro/.
   

  Prin simpla participare la Campania Promoțională, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”) potrivit celor menționate în cuprinsul său.

   

  Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului.

   

  World Class își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei Promoționale pe parcursul derulării acesteia, precum și dreptul de a înceta Campania înainte de termen, prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice prin intermediul paginii de Facebook World Class Romania cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările sa intre in vigoare.

   

  Organizatorul declară, că nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Participanţi a Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților cu cel puțin 24 ore înainte ca modificările sa intre in vigoare. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei. Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile în vigoare.

   

  SECȚIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

   

  Campania promoțională se va desfășura pe teritoriul României în perioada 4 Martie 2020 – 30 Iunie 2020, în condițiile respectării prevederilor prezentului Regulament. Campania poate înceta înainte de data mai sus menționată, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității World Class, din motive independente de voința acestuia, de a continua prezenta Campanie. World Class va anunța publicul de întreruperea Coampanie prin intermediul paginii de Facebook.

   

  Înscrierile în campania promoțională vor începe la data de 4 Martie ora 00:00:00 și vor înceta la data de 30 Iunie 2020, ora 23:59:59 (inclusiv). Orice persoană care utilizează serviciile descrise mai jos după această dată și oră nu va fi luată în considerare.

   

  SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  La această Campanie pot participa membrii World Class, persoane fizice, cu vârsta de peste 18 ani, care au încheiat cu World Class un Contract Individual de Membru ori un Acord de Utilizare precum și angajații ori colaboratorii World Class, respectiv persoanele care au în derulare un raport de muncă sau de colaborare cu World Class, reglementat conform prevederilor legale în vigoare. Nu pot participa la această Campanie angajatii sau colaboratorii Philips, chiar dacă au calitatea de membru World Class.

   

  Din dorinţa de a nu prejudicia niciun client care doreşte să participe la prezenta campanie promoţională, Organizatorul îşi rezervă dreptul să poată efectua verificări cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament în ceea ce priveşte corecta participare la Campania promoţională.

   

  SECȚIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

   

  Philips Romania pune la dispozitia membrilor, angajaților ori colaboratorilor World Class magazinul online www.philips.ro/worldclass,. In perioada Campaniei promoționale, așa cum este descrisă în Secțiunea 2, siteul ofera în mod automat reduceri  la produsele Philips celor cu statut de membru, angajat ori colaborator World Class.

   

  Pentru a participa la această Campanie promoțională, trebuie să fie indeplinite toate conditiile stipulate in Sectiunea 3 din Regulament.

   

  Daca esti membru, angajat, colaborator World Class ai reduceri automat la toate produsele in 3 pasi simpli:

  1.      Intri pe www.philips.ro/worldclass

  2.       Selectezi produsul/produsele dorite

  3.       Pentru plasarea comenzii ai 2 variante:

  3.1  Efectueazi direct plata

  sau

  3.2 Aplici si un extra cod* pentru a obtine extra 10% discount fata de reducerile deja aflate pe site

   

  *Pentru a obtine un cod reprezentand un discount suplimentar de 10%, peste cel existent deja pe pagina de campanie www.philips.ro/worldclass participanţii vor transmite la adresa philips@worldclass.ro o captură de ecran din aplicația World 

  Class, zona Istoric Intrări, din care să reiasă că membrul World Class a avut minimum 2 check-in-uri/intrări la sală in aceeași săptămână, astfel cum este exemplificat mai jos:

  Zona aplicatie:

  Istoric Intrări/ Check ins

  Dovada/captură de ecran de trimis pe  philips@worldclass.ro

  La maximum 48 de ore de la primirea capturii de ecran detaliate anterior, respectiv după validarea de către World Class a celor 2 check-in-uri primite de la Participanţii la Campanie un cod reprezentând 10% discount va fi comunicat de pe adresa  philips@worldclass.ro către adresa de e-mail de pe care membrul World Class a transmis captura de ecran descrisă la punctul 2 de mai sus. Codul serial este valabil pentru o singura comanda, ce poate fi alcatuita din unul sau mai multe produse.

   

  Detaliere mecanism:

  Membrii, angajații și colaboratorii World Class vor acea acces la magazinul online www.philips.ro/worldclass unde vor găsi de la caz la caz reduceri speciale intre 20 % si 40% (”Reducerea”) față de prețul afișat pentru cumpărăturile efectuate în magazinul online www.philips.ro/worldclass, în condițiile stabilite în secțiunea 5 de mai jos. Ei pot achizitiona orice produs dintre cele selectate in cadrul campaniei, oricând pe perioada de desfasurare a Campaniei, in limita stocului disponibil.

   

  Reducerile speciale cuprinse între 20 % si 40 % sunt stabilite în mod exclusiv de Philips, conform propriilor politici.  

   

  Existența Campaniei desfăşurată prin intermediul magazinului online www.philips.ro/worldclass va fi comunicată către membrii, angajații și colaboratorii World Class prin următoarele canale de comunicare: banner online în zona de cont membru, afișe/autocolante vestiare, autocolante oglinzi vestiare, carduri la receptie, newslettere, mail (canale selectate împreună cu Philps România) asigurând astfel informarea către cei cărora li se adresează Campania.

  Participanţii la această Campanie nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor oferite.

   

  Dacă sunt identificați Participanți care au încercat fraudarea participării în Campania promoțională, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

   

  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care Participanţii la campania promoțională nu pot beneficia de reducerile acordate în conformitate cu acest Regulament, din motive care nu pot fi imputate World Class Romania (ex. defecţiuni tehnice ale magazinul online www.philips.ro/worldclass).

   

  SECȚIUNEA 5. MECANISMUL ACORDĂRII REDUCERILOR

   

  Pentru ca un Participant să poată intra în posesia reducerilor la produsele Philips trebuie să îndeplinească simultan următoarele cerințe:

   

  A.       Condițiile de participare precizate în secțiunile 2, 3 și 4;

   

  B.       Persoanele ce îndeplinesc condițiile menționate în secțiunile 2, 3 și 4 beneficiază automat de reduceri ce pot varia de la caz la caz intre 20 % si 40%  pe site-ul partenerului www.philips.ro/worldclass. Reducerile sunt valabile pentru achizitionarea oricarui produs dintre cele afișate pe site-ului www.philips.ro/worldclass  in limita stocului disponibil, în perioada 4 Martie 2020 – 30 Iunie 2020 („Perioada de Valabilitate”).  Site-ul este dedicat membrilor, angajaților și partenerilor World Class care beneficiază în mod automat de reduceri intrând pe site.

   

  C.       Să trimită pe adresa philips@worldclass.ro dovada că au fost de min 2 ori la sală în cadrul aceleiaşi săptămâni pentru a obține un discount suplimentar de 10%. Dovada se trimite sub forma unui print screen/captură de ecran din aplicatie de la zona de Checkins History/ Istoric Intrări.

   

  D.      Să finalizeze o comandă pe site-ul www.philips.ro/worldclass. Reducerea suplimentară de 10% , (care se aplica peste reducerea existenta deja pe site )se aplică prin introducerea codului serial, alfanumeric în procesul de comandă în câmpul dedicat voucherelor de discount după care acesta va fi validat prin apăsarea butonului “utilizează voucherul de discount

   

  E.       Sa foloseasca codul primit o singura comanda  in perioada de valabilitate a campaniei,

   

  SECȚIUNEA 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

   

  Regulamentul Oficial al Campaniei promoționale se găsește afișat pe pagina de Facebook World Class Romania și poate fi solicitat și pus la dispoziția oricărui Participant, în mod gratuit, în baza unei cereri scrise adresate la sediul Organizatorului.

   

  Toate detaliile despre campania promoțională vor fi puse la dispoziție pe websiteul www.worldclass.ro si www.philips.ro/worldclass, la sectiunea termeni si conditii

   

  SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

   

  Organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru prejudiciile suferite de Participanţi, indiferent de natura acestor prejudicii din momentul primirii reducerilor sau codului extra de reducere așa cum este descris în secțiunea 5 de mai sus. Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fără a se limita la, pagina web care nu se încarcă corespunzător, comanda nu poate fi finalizată).

   

  Organizatorul nu răspunde pentru imposibilitatea Participanţilor de a accesa/folosi voucherul oferit în cadrul acestei Campanii.

   

  Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea produselor achiziționate de Participanți folosind voucherul de reducere – și nu acordă termene de garanție/de utilizare pentru acestea, garanția și răspunderea pentru calitate aparținând Furnizorului/Producătorului produsului achiziționat. Orice situație apărută legată de produse, magazin online revine partenerului Philips Romania.

   

  SECȚIUNEA 8. LITIGII

   

  Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

   

  SECȚIUNEA 9. PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  În vederea organizării Campaniei promoționale „Ești activ, ești recompensat de World Class și Philips”, World Class va prelucra datele cu caracter personal ale Participanților, respectiv: nume, prenume, adresă, emailul, număr telefon fix/mobil şi informaţii privind vizitele în cluburile World Class.

  Partenerul Philips va prelucra datele participanţilor în conformitate cu propriile politici de prelucrare a datelor, în vederea onorării comenzilor online făcute de participanţi pe website-ul www.philips.ro/worldclass. Pentru informaţii privind prelucările de date cu caracter pesonal desfăşurate de Philips, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate Philips disponibilă prin accesarea următorului link: https://www.philips.ro/a-w/politica-de-confidentialitate.html.

   

  In cazul în care participanţii vor transmite la adresa philips@worldclass.ro reclamaţii/sesizări referitoare la website-ul www.philips.ro/worldclass, livrarea produselor comandate sau orice alt aspect ce ţine de funcţionalităţile tehnice în legătură cu magazinul online, comandarea şi/sau livrarea produselor, World Class va redirecţiona aceste reclamaţii/sesizări către Philips, cu transmiterea către Participant a unei notificări prealabile în acest sens.

   

  Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor (Legea 190/2018). Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate de World Class Romania SA pentru aducerea la îndeplinire a următoarelor scopuri: organizarea prezentei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienții de produse și servicii World Class Romania SA, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promoție sau la alte acțiuni desfășurate în viitor, în cazul în care participanții și-au exprimat consimțământul expres în acest sens.

   

  World Class prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal.

   

  World Class se angajează să păstreze confidențialitatea  și să asigure protecția datelor cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament oficial și legislația aplicabilă în vigoare.

   

  Participanții la Campanie au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul de a fi informați cu privire la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal și de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participanții au dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la șteregerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Participanții au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Pentru exercitatea acestor drepturi, participanţii pot transmite o solicitare pe e-mail la adresa dpo@worldclass.ro, sau prin poştă/curier, la adresa World Class Romania precizată la articolul 1.1. din prezentul Regulament.

   

  World Class prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal.

  World Class se angajează să păstreze confidențialitatea  și să asigure protecția datelor cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament oficial și legislația aplicabilă în vigoare.

  Participanții la Campanie au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul de a fi informați cu privire la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal și de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participanții au dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la șteregerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Participanții au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Pentru exercitatea acestor drepturi, participanţii pot transmite o solicitare pe e-mail la adresa dpo@worldclass.ro, sau prin poştă/curier, la adresa World Class Romania precizată la articolul 1.1. din prezentul Regulament.

  Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile.

  Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt prelucrate în vederea încheierii și executării contractului dintre World Class Romania și Participanți, în cazul de față contractul fiind reprezentat de prezentul Regulament, ce trasează termenii generali de participare la Campanie.

  Atat adresa de email philips@worldclass.ro cat si datele stocate in cadrul Campaniei la aceasta adresa de email vor fi sterse la 6 luni dupa incheirea campaniei.

   

  Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile.

   

  Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt prelucrate în vederea încheierii și executării contractului dintre World Class Romania și Participanți, în cazul de față contractul fiind reprezentat de prezentul Regulament, ce trasează termenii generali de participare la Campanie.

   

  Atat adresa de email philips@worldclass.ro cat si datele stocate in cadrul Campaniei la aceasta adresa de email vor fi sterse la 6 luni dupa incheirea campaniei.

   

  SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

   

  Prezenta Campanie promoțională poate înceta înainte de termenul stabilit, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, prin decizia Organizatorului, comunicată prin intermediul paginii de Facebook World Class Romania.

   

  SECȚIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE

   

  Organizatorul Campaniei şi Partenerul Philips nu vor avea nicio răspundere pentru neutilizarea reducerilor oferite în termenul specificat de regulament, Participanţii nemaiavând dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea reducerilor din prezenta Campanie.

   

  Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabilă decât cu condiția informării publicului prin publicarea modificărilor pe pagina de Facebook World Class Romania sau a paginii web www.worldclass.ro.

   

  Organizator

  World Class Romania S.A.

  _____________________

  Prin Milan Mirkovic

  Proxy

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.