1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL Campaniei „Philips.ro te rasplateste cu un cadou Jacobs” 

  Perioada campaniei: 1 ianuarie 2020, ora 00:00 - 31 decembrie 2020, ora 23:59

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

   

  1.1  Campania “Philips.ro te rasplateste cu un cadou Jacobs” denumita in continuare “Campanie”, este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699.

   

  1.2 Campania se desfasoara prin intermediul S.C. MEN IN BLACK ADVERTISING SRL cu sediul Romania, Str. Postelnicul Stroe , nr 4A, parter, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/5345/02.05.2011, Cod Unic de Inregistrare RO28414622, reprezentata legal de Cristian Iulian Ramboiu, in calitate de Director General, in calitate de „Imputernicit”.

   

  1.3 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/regulamente cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.  Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

   

  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 01.01.2020, ora 00:00 si se incheie la data de 31.12.2020, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv online prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este administrat de catre Organizator. Produsele participante la campanie sunt toate modelele de espressoare automate Philips disponibile in magazinul online Philips, pe www.philips.ro/shop, in limita stocului disponibil:

   

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5000, model EP5335/10

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 3200, model EP3241/50

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5000, model EP5330/10

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 2200 model EP2231/40

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 2200 model EP2221/40

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 2200 model EP2230/10

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare a laptelui, Seria 5000, model EP5310/10

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 2200 model EP2235/40

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare a laptelui, Seria 1200, model EP1224/00

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare a laptelui, Seria 3200, model EP3221/40

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare a laptelui, Seria 1200, model EP1220/00

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 3200, model EP3243/50

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare a laptelui, Seria 2200, model EP2220/10

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 3200, model EP3246/70

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare seria 4300, model EP4321/50

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare seria 4300, model EP4327/90

  Espressor automat Philips cu sistem clasic de spumare seria 4300, model EP4324/90

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 4300, model EP4341/50

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 4300, model EP4343/50

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 4300, model EP4343/70

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 4300, model EP4349/70

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 4300, model EP4346/70

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5400, model EP5441/50

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5400, model EP5444/50

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5400, model EP5446/70

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5400, model EP5444/70

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5400, model EP5447/90

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5400, model EP5444/90

  Espressor automat Philips LatteGo Seria 5400, model EP5443/90

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani si care au achizitionat orice espressor automat Philips participant la promotie, de pe www.philips.ro/shop in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 detaliate la sectiunea 2 din Regulament.

   

  3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

  a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia; b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;  c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

   

  3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

   

  3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

   

  SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

   

  4.1. Produsele participante in campanie sunt toate modelele de espressoare automate Philips indicate in Sectiunea 2 din prezentul regulament, disponibile pe www.philips.ro/shop, in limita stocului disponibil.

   

  4.2. Dupa data incheierii Campaniei, beneficiul acordat prin intermediul Campaniei nu va mai putea fi solicitat, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.

   

  SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care in perioada desfasurarii acesteia achizitioneaza de pe www.philips.ro/shop produsul participant in perioada referita la sectiunea 3.1. campaniei, vor primi in mod automat la achizitia unui Produs Participant:

   

  · Un kit de « bun venit » format dintr-un pachet de cafea boabe 200 gr. Jacobs Barista Editions si un set de 2 pahare pentru espresso, din sticla, cu perete dublu, de 70 ml in valoare de 36.72 lei per kit.

  · Kitul de bun venit  va fi oferit pentru fiecare produs participant cumparat. In cazul in care, un cumparator, achizitioneaza in cadrul aceleiasi comenzi, mai mult de un produs participant la campanie, acesta va primi cate un kit  pentru fiecare produs participant achizitionat (de ex. daca a cumparat in cadrul unei singure comenzi 2 espressoare Philips, aceasta va primi 2 « kit-uri de bun venit »  formate dintr-un pachet de cafea Jacobs Barista Editions Crema 200 gr si un set de 2 pahare pentru espresso, din sticla, cu perete dublu, de 70 ml)

   

  Valoarea totala a kiturilor  acordate in cadrul campaniei este de 11,016 RON +TVA

  Pentru a putea participa la Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

   

  1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 3;

  2. Sa achizitioneze de pe www.philips.ro/shop produsul participant, in perioada Campaniei referita la sectiunea 3.1

   

  SECTIUNEA 6. LIVRARE

   

  « Kitul de bun venit »  descris mai sus la Sectiunea 5 va  fi livrat prin curier, in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la data achizitiei.

  Pentru expedierea « kitului de bun venit » Organizatorul va folosi datele cu caracter personal furnizate de catre participanti pentru expedierea produsului achizitionat si participant la campanie, respectiv:

   

  a) Nume si prenume b) Adresa de e-mail  c) Adresa de livrare d) Telefon

   

  SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea benficiilor prezente in Campanie:

  – Pierderea statutului de participant ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii participanti.

  – Imposibilitatea Organizatorului de a contacta participantii, din motive independente de acesta.

  – Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

  – Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu beneficiile primite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  – Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a Campaniei, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

  – Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

   

  SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament Oficial, regimul prelucrarilor de date este desfasurat in conformitate  cu Anexa 1 la Regulament.

   

  SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

   

  Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in

  imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  SECTIUNEA 11. CONTESTATII SI LITIGII

   

  Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a participantilor  vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de catre Organizator la telefon 031 6300043 pana la data de 30 martie 2020. Orice contestatie dupa aceasta data nu se va lua in considerare.

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   

  Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie si este disponibil in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisat pe site-ul www.philips.ro/regulamente. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

  ANEXA 1

   

  Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

   

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

   

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  Operatorul de date cu caracter personal: PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Romania, Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, avand Codul Unic de inregistrare RO2593699

   

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

  SC PHILIPS ROMANIA SRL, adresa: Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, telefonic la 031 6300043, sau accesand formularul https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-page.html

  Persoana imputernicita : MEN IN BLACK ADVERTISING SRL cu sediul Romania, Str. Postelnicul Stroe , nr 4A, parter, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/5345/02.05.2011, Cod Unic de Inregistrare RO28414622

   

  2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

   

  In cadrul Campaniei, Operatorul va folosi de la participanti aceleasi date lasate de participanti in momentul achizitiei produsului, respectiv urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  a) Nume si prenume b) Adresa de e-mail  c) Adresa de livrare d) Telefon

   

  3. Scopul procesarii

   

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

  (i) organizarii si desfasurarii Campaniei de tip vanzare cu prime;

  (ii) trimiterii kitului de bun venit format dintr-un pachet de cafea boabe Jacobs Barita Editions Crema 200 gr si 1 set de 2 pahare tip espresso, din sticla, cu perete dublu transparent, 70 ml in valoare de 36.72 lei per kit.

   

  4. Destinatarii datelor cu caracter personal

   

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului -  S.C. MEN IN BLACK ADVERTISING SRL(precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   

  5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

   

  Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate de catre Operator timp de maximum 70 (saptezeci) zile lucratoare de la incheierea campaniei.

   

  Drepturile persoanelor vizate

   

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

  (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 031 6300043, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, sau prin transmiterea acesteia accesand formularul https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html.

   

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

   

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  6. Securitatea datelor cu caracter personal

   

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de achizitie a unui produs Philips participant in Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal catre Operator.

   

  7. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

   

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  8. Alte prevederi 

   

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

   

   

  ANEXA 2

   

  Descrierea primelor

   

  Un “kit de bun venit” in valoare de 36.72 lei per kit, format dintr-un

  1. Pachet de cafea boabe Jacobs Barista Editions Crema, 200 gr.

  2. 1 set de 2 pahare pentru espresso, din sticla, cu perete dublu transparent, 70 ml

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.