1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  Termenii și condițiile promoției OneBlade

  Perioada de desfășurare: 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020

   

  ART. 1 – ORGANIZATORUL

   

  1.1. Organizatorul campaniei "OneBlade" (denumita in continuare “Campania”) este PHILIPS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 si avand numar de operator de date personale 1720, la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare „Organizatorul”). 

   

  1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. 

   

  1.3. Participarea la aceasta Promotie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Promotie. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.philips.ro/regulamente.

   

  1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/ completa sau schimba prezentul Regulament (prevederile vor fi cuprinse in acte aditionale) urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior, respectiv prin publicarea lor pe site-ul www.philips.ro/myonebladefiind publicate cu cel putin 24 ( douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

   

  1.5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului campaniei promotionale.

   

  ART. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  2.2. Campania se va desfasura in perioada: 01 ianuarie 2020 ora 10:00 – 31 decembrie 2020  ora 23:59 inclusiv.

   

  ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

   

  3.1.      Regulamentul campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in  format electronic, prin accesarea site-ului https://www.philips.ro/c-w/product-registration/oneblade/login.html.

   

  3.2.      Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii campaniei, au implinit varsta de 18 ani.

   

  4.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

  a)      anga­jatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia;

  b)      angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

  c)      persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei.

  De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

   

  4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

   

  4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

   

  ART. 5 – PRODUSE PARTICIPANTE

   

  5.1. Produsele participante in campanie sunt urmatoarele: QP6510/64, QP6520/20, QP6510/60, QP6510/20, QP6505/21, QP2530/20, QP2520/30, QP2520/20, QP2520/64, QP6620/20, QP2630/30, QP2620/20 

   

  5.2. In interiorul ambalajului fiecarui Produs participant Participantii vor gasi un card prin care vor fi informati despre pasii care trebuie urmati in vederea participarii in prezenta Campanie si cum pot sa-si inregistreze produsul in MyPhilips (www.philips.ro/myoneblade).

   

  5.3. Dupa data incheierii Campaniei, beneficiul acordat prin intermediul Campaniei nu va mai putea fi solicitat, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei. 

   

  ART. 6 – MECANISMUL CAMPANIEI

  6.1    Participarea la campanie

   

  6.1.1. Pentru a participa la campanie prin intermediul site-ului, participantii trebuie:

  a)      sa achizitioneze oricare produs OneBlade participant, descris la art. 5, in perioada de desfasurare a campaniei

  b)      Sa pastreze bonul fiscal/ factura fiscala cu care s-au inscris in campanie si sa il puna la dispozitia Organizatorului in caz de validare

  c)      Sa isi inregistreze produsul OneBlade in termen de maximum 3 luni de la data achizitiei acestuia.

   

  6.2. Crearea unui cont MyPhilips

  Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips, trebuie mai intai sa isi creeze unul.

   

  6.3. Inregistrarea produselor in MyPhilips

  Pentru a beneficia de campania „OneBlade”, atat consumatorii care detin sau si-au creat un cont MyPhilips nou, trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

  1) Accesarea site-ului https://www.philips.ro/c-w/product-registration/oneblade/register-product.html

  2) Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”

  3) Introducerea informatiilor obligatorii solicitate: modelul produsului, data achizitie, si atasarea dovezii de achizitie. Dovada de achizitie (bonul fiscal/factura) si data achizitiei sunt obligatorii pentru validarea inscrierii si beneficierea de serviciu.

  4) Apasarea butonului “Inregistrare”. In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate si voucher-ul promotional.

   

  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

   

  6.3.1  Un participant unic se poate inscrie de mai multe ori in campanie, dar cu bonuri fiscale/ facturi fiscale distincte, iar pentru fiecare inscriere trebuie sa se autentifice cu datele utilizate la crearea contului.

   

  6.3.2 Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri/ facturi fiscale fictive, inscrierea de catre un singur participant/ mai multi participanti a acelorasi numere facturi fiscale, inscrierile participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris acelasi bon fiscal) poate fi considerata tentativa de frauda si se poate solda cu eliminarea participantului/ participantilor in cauza din campanie, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa-i anunte pe cei invalidati, in prealabil.

   

  6.4    Beneficiile inregistrarii

  6.4.1  In urma inregistrarii valide in campanie, conform mecanismului prezentat mai sus, participantul va primi pe emailul inregistrat in MyPhilips, un voucher in forma electronica ce da dreptul participantului sa beneficieze de o reducere de 50% din pretul produselor indicate la art. 7.2 din prezentul Regulament, la achizitionarea acestora din magazinul online Philips, accesibil la adresa web https://www.philips.ro/.

   

  ART. 7 – ACORDAREA BENEFICIILOR

   

  7.1  Voucherele acordate in cadrul campaniei se vor trimite automat dupa inregistrare pe email, la adresa comunicata de catre participant in momentul crearii contului pe platforma MyPhilips (https://www.philips.ro/c-w/product-registration/oneblade/register-product.html).

   

  7.2  Voucherele de 50% vor putea fi folosite la achizitionarea urmatoarelor produse: QP210/50, QP220/50, QP220/55, QP620/50, QP610/50, QP230/50, pana la data de 31.12.2020, în limita a 3 bucăți din fiecare cod. 

   

  ART. 8 – ACORDAREA PREMIILOR

   

  8.1.  Prin participarea la campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

   

  8.2.  Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a beneficilor campaniei. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  8.3.  Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

  a. Inscrierile ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte;

  b. Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

  c. Situatiile in care adresa de email din formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de email nu este corecta, etc.)

  d. Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de email folosite la inscriere;

  e. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in campanie;

  f. Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

   

  8.4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

   

  8.5.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Promotii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

   

  8.6.  Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.

   

  8.7.  Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea informatiilor inscrise in aplicatie, precum si pozele inscrise – dovada achizitiei, conform indicatiilor din pagina Campaniei.

   

  8.8.  Beneficiile campaniei acordate nu pot fi inlocuite si nici nu se acorda contravaloarea in bani a acestora.

   

  8.9.  Eventualele contestatii privind desfasurarea campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei de 15.01.2017. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate contestatiile vor fi trimise prin posta sau curier catre PHILIPS ROMANIA S.R.L., la adresa de corespondenta din Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti. Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii.

   

  ART. 9 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

   

  Date privind operatorul de date cu caracter personal

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  SC PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Romania, Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, avand Codul Unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare "Operatorul")

   

  9.1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  (i) nume, prenume

  (ii) Adresa de email

   

  9.2. Scopul procesarii

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea asigurarii beneficiului postvanzare in cadrul si pe perioada Campaniei;

   

  9.3. Temeiul juridic al prelucrarii

  Datele vor fi prelucrate bazate pe necesitatea executarii contractului de vanzare a produselor participante si privind beneficiul postvanzare oferit in cadrul Campaniei si in temeiul consimtamantului si/ sau a interesului legitim ori necesitatii indeplinirii unei obligatii legale, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inscrierea in campanie.

   

  9.4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator pe perioada campaniei .

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va stergse/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului(ilor) obligatii similare.

   

  9.5. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

  (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   

  Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , clientii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com.

   

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  9.6. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si participant sau dupa caz in scopul verificarii oportunitatii sau corectitudinii acordarii beneficiului/ executarii contractului.

   

  9.7. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  9.8. Alte prevederi

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

   

  ART. 10– INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

   

  10.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei.

                       

  10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

   

  10.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.4. din prezentul Regulament.

   

  ART. 11 – LITIGII

   

  11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente, din municipiul Bucuresti.

   

  11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la data mentionata in alin. 9.10. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

   

  ART. 12 – ALTE CLAUZE 

   

  12.1. Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.

   

  12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei.

   

  12.3. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/ facturi fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/ facturilor fiscale, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

   

  Organizator

  PHILIPS ROMANIA S.R.L.

  ACT ADITIONAL NR.1

  La REGULAMENTUL Campaniei "OneBlade"

   

   

  Subscrisa PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699

   

  in calitate de Organizator a Campaniei "OneBlade" organizat in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020,

   

  Articolul 1 - Organizatorul hotaraste incetarea Campaniei "OneBlade" incepand cu data de 30 octombrie 2020, in baza deciziei Organizatorului, conform dispozitiilor art. 10.3 din Regulament.

   

  Articolul 2 - In conformitate cu prezentul Act Aditional, Organizatorul intelege sa  comunice in prealabil o astfel de situatie, cu respectarea prevederilor art. 1.4. din prezentul Regulament, prin publicarea pe pagina web www.philips.ro a prezentului act aditional la Regulamentului, urmand ca acesta sa produca efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii.

   

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.