1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  Regulamentul Campaniei „Service la usa ta”

  Perioada campaniei: 25 mai 2020, ora 00:00 - 31 ianuarie 2021, ora 23:59

   

  ART 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

   

  1.1 Campania “Service la usa ta” este organizata de PHILIPS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Soseaua Pipera nr. 46D-46E-48, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J40/19792/1999, cod unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare „Organizatorul”)

  și operator de date cu caracter personal, prin intermediul partenerului ESD ROM, cu sediul in BDUL. DECEBAL, nr 14 B., Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr.  J40/1227/2009, C.U.I. 25042583 si FAN COURIER, cu sediul in str., Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/4014/2001, C.U.I. 13838336, cu sediul in SOS. FABRICA DE GLUCOZA, nr 11C, Bucuresti, in calitate de imputerniciti ai Organizatorului pentru procesarea de date cu caracter personal in numele acestuia.

   

  1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

   

  1.3. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campanie. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.philips.ro/regulamente.

   

  1.4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament prin acte aditionale la acesta, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea lor pe site-ul www.philips.ro/regulamente, acestea fiind publicate cu cel putin 24 ( douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

   

  1.5.  Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand pe durata de desfasurare a campaniei, in urmatoarele cazuri : (i) adoptarea unor dispozitii legale care vor impiedica desfasurarea Campaniei, de ex. dar nelimitandu-se la : restrictii severe privind circulatia, inchiderea accesului in anumite localitati, intreruperea temporara a anumitor activitati, (ii) interventia oricarei situatii de forta majora, respectiv a oricarui  eveniment imprevizibil, invincibil si inevitabil  care se produce ulterior datei de incepere a Campaniei , inclusiv dar nelimitat la cele determinate de evolutia pandemica a COVID -19 , sau (iii) interventia oricarei alte situatii care va determina afectarea,  direct sau indirect a activitatii Organizatorului si/sau a partenerilor sai contractuali, implicati in desfasurarea Campaniei si/ sau care va face ca obligatiile asumate de Organizator conform Regulamentului prezentei Campaniei sa devina mult mai oneroase, dificile sau imposibil de realizat.

  In cazul in care Organizatorul va fi in situatia de a intrerupe prezenta Campanie, va comunica aceasta decizie spre stiinta tuturor persoanelor interesate, pe pe pagina web www.philips.ro/regulamente , de indata ce se constata ca indeplinirea obligatiilor asumate nu mai este posibila, fara asumarea vreunei raspunderi, de nicio natura decurgand dintr-o astfel de situatie.

   

  ART. 2 PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  2.2. Campania se va desfasura in perioada: 25 mai 2020, ora 00:00 - 31 ianuarie 2021, ora 23:59 inclusiv.

   

  ART. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

   

  3.1. Regulamentul campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in format electronic, prin accesarea site-ului www.philips.ro/regulamente.

   

  3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  ART 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani.

   

  4.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

  a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia;

  b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

  c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei.

  De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

   

  4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

   

  4.4 Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/ facturi fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, alterate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/ facturilor fiscale, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator, urmand ca inscrierile in Campanie facute cu utilizarea acestor dovezi de achizitie sa fie invalidate.

   

  4.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament. 

   

  ART 5. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece ) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, care isi inregistreaza un produs Philips ce se incadreaza in categoriile mentionate in ART 6., aflat inca in perioada de garantie legala (24 luni) sau garantie extinsa (conform conditiilor garantiei comerciale) pe platforma MyPhilips, pagina  https://www.philips.ro/myphilips/login.html, vor beneficia de campania “Service la usa ta”, in conditiile descrise in ART 5.

   

  Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web https://www.philips.ro/myphilips/, trebuie mai intai sa isi creeze unul. Pentru creearea unui cont MyPhilips, trebuie urmati urmatorii pasi:

   

  1)    Accesarea site-ului  https://www.philips.ro/myphilips/#tab=sign-up si completarea formularului de creare cont, integral, cu toate informatiile obligatorii marcate cu simbolul *

  2)   Apasarea butonului „Creeaza cont”.

  3)   Validarea si activarea contului utilizand link-ul primit in mailul de “Confirmare inregistrare”.

   

  Pentru inscrierea in campanie, atat consumatorii care detin deja un cont MyPhilips precum si cei care creeaza un nou cont conform instructiunilor anterioare, trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

   

  1)       Accesarea site-ului https://www.philips.ro/myphilips/#tab=register-product

  2)       Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”

  3)       Introducerea informatiilor obligatorii solicitate: modelul produsului, data achizitie.

  4)       Apasarea butonului “Inregistrare”

  In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate. In perioada desfasurarii Campaniei, acest mesaj/email reprezinta confirmarea activarii serviciului « Service la usa ta ».

  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

   

  ART 6. CONDITII UTILZARE BENEFICII “Service la usa ta”

   

  Pentru produsele Philips participante reparabile, achizitionate din Magazinul Online Philips sau de la partenerii autorizati Philips, ce se incadreaza in aceasta Campanie, Philips Romania SRL asigura serviciul “Service la usa ta”, in masura indeplinirii conditiilor de inscriere in campanie si in masura respectarii tuturor conditiilor din regulament.

   

  Beneficiul consta in preluarea si returnarea de la /la locatia participantului a produselor Philips Participante la campanie, ce sunt in perioada de garantie legala sau garantie comerciala asigurata de catre Philips Romania SRL si prezinta neconformitati (defecte) reparabile conform garantiei legale sau comerciale, in scopul predarii/preluarii acestora la/de la service-ul autorizat ESD ROM, cu sediul in BDUL. DECEBAL, nr 14 B., Bucuresti.

   

  Pentru a beneficia de campanie, consumatorul Philips trebuie sa isi fi inregistrat anterior produsul in baza de date, conform specificatiilor din ART 4. Ulterior trebuie sa contacteze serviciul de Relatii cu Clientii Philips la numarul de telefon 031.630.00.43 (Luni – Vineri: orele 09:00 - 17:00) sau sa transmita un e-mail accesand pagina https://www.philips.ro/content/B2C/ro_RO/asistenta-pentru-clienti/support-contact-page.html sau prin transmiterea unui mesaj pe pagina oficiala Facebook Philips .

   

  Validarea conditiilor din Campanie (inregistrarea produsului prealabila, incadrarea produsului reclamat in lista produselor reparabile Philips cat si perioada de garantie) va fi efectuata de catre consilierul de relatii clienti, ce in urma confirmarii va demara procesele interne prin care un curier se va prezenta la locatia indicata de consumator. Comunicarea confirmarii are loc pe acelasi canal pe care a fost adresata cererea.  Dupa confirmarea adresei de ridicare a produsului consilierul va stabili cu consumatorul data la care produsul va putea fi ridicat, aceasta putand fii in maxim 3 (trei) zile lucratoare sau o data ulterioara stabilita de comun acord.

   

  Produsul trebuie sa fie curatat cat mai bine si pregatit intr-un ambalaj corespunzator transportului (exemplu: cutie carton in care produsul sa fie protejat) in cazul in care ambalajul original nu mai este disponibil astfel incat sa se evite eventualele reclamatii ulterioare referitoare la deteriorari pe timpul transportului.

   

  In perioada de aplicare a dispozitiilor legale privind perioada starii de urgenta si in conformitate cu dispozitii legale aplicabile pe perioada starii de urgenta, predarea si primirea coletului se va face cu respectarea tuturor masurilor de preventie necesare ( de ex. preluarea se va face de la o distanta sigura atat pentru consumator cat si pentru curier). Preluarea poate  fi refuzata /se poate constata imposibilitatea preluarii de catre curier, daca se constata ca transportul nu poate fi efectuat in conditii sigure sau cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, fara sa fie atrasa raspunderea Organizatorului care nu raspunde in situatia in care ambalajul este impropriu transportului sau nu sunt respectate dispozitii legale / masuri de preventie impuse si/sau aplicabile consumatorului si care impiedica efectuarea preluarii produsului.

  Este necesar ca in cutia de transport beneficiarul (consumatorul) sa adauge si o copie dupa documentul de achizitie al produsului (factura/bon fiscal) pentru a face dovada faptului ca acest produs se afla inca in perioada de garantie legala. In cazul in care produsul se afla in perioada de garantie comerciala oferita de Philips Romania SRL, va fi nevoie de furnizarea numarului de contract primit la activarea garantiei comerciale.

   

  Ulterior constatarii/ reparatiei produsului in cadrul service –ului autorizat Philips, consumatorul va fi contactat in prealabil prin sms pentru a fi anuntat ca un curier va aduce produsul inapoi la locatia indicata de client in maxim 10(zece) zile lucratoare de la data constatarii/ reparatiei.

  In situatia in care produsul face parte din lista de produse reparabile, dar nu este reparabil din motive invocate de catre service –ul partener, clientul va primi un produs nou sau contravaloarea acestuia si va fi contactat de service-ul partener in vederea comunicarii urmatorilor pasi pentru a intra in posesia produsului nou sau a contravalorii acestuia, in conformitate cu conditiile garantiei detinute de consumator.

   

  ART 6. Produse Philips participante in campanie

   

  Produsele / gama de produse ce fac obicetul campaniei poate fi gasita mai jos.

  Lista poate suferi modificari fara o notificare prealabila:

   

  1. Gama de produse pentru igiena orala

  Periuţe de dinţi electrice

  Airfloss

   

  2. Gama de produse electrocasnice

  Espressoare Saeco, Philips

  Procesarea alimentelor:

  o Blendere (HR28XX, HR21XX, HR20XX)

  Aparate de facut paste (HR23XX)

  o Prese de citrice (HR27XX)

  o Roboti de bucatarie (HR77XX, HR75XX, HR73XX)

  o Storcatoare (HR18XX)

  o Masini de tocat (HR271X, HR270X)

  o Multicooker (HD47XX, HD30XX)

  o Airfryer (HD97XX, HD96XX, HD92XX)

  o Masini de paine (HD90XX)

  o Gratare (HD44XX)

  Purificatoare şi umidificatoare de aer

  Stații de călcat cu abur

  Aspiratoare fără sac

  Aspiratoare cu sac

  Aspiratoare verticale

  - Aspiratoare robot

   

  ART 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la invalidarea inscrierii/neacordarea serviciilor mentionate in prezentul set de termeni si conditii:

   

  1.       Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  2.       Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere a produsului din motive independente de Organizator.

  3.       Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul document precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul document.

  4.       Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu serviciile dobandite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  5.       Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.  

  6.       Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a actiunii.

  7.       Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare incercarile frauduloase de  inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii unor sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii/castiguri/beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

   

   ART 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  Datele personale ale Participantilor vor fi prelucrate de compania Philips Romania SRL in calitate de operator, in conformitate si in conditiile prevazute in Anexa 1 la Regulament.

   

  ART 10. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

   

  10.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei.

   

  10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament si se aplica in conformitate cu dispozitiile art.1.5 din Regulament.

   

  10.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.4. din prezentul Regulament. 

   

  ART 11. LITIGII

   

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

   

  ANEXA nr. 1

   

  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

   

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

   

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Romania, Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19792/1992, avand Codul Unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare "Operatorul"),

   

  ESD ROM, cu sediul in  BDUL. DECEBAL, nr 14 B., Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr.  J40/1227/2009 , C.U.I. 25042583

  si

  FAN COURIER, cu sediul in str. ., Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/4014/2001, C.U.I. 13838336, cu sediul in  SOS. FABRICA DE GLUCOZA, nr 11C, Bucuresti,

  in calitate de imputerniciti al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

   

  Punctul de contact unic al Operatorului pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal este adresa de email privacy@philips.com la care persoana poate efectua solicitari aferente datelor cu caracter personal.

   

  2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

   

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  (i) nume, prenume

  (ii) numar de telefon

  (iii) Adresa de email

  (iv) Adresa de domiciuliu/ adresa fizica indicata de catre consummator pentru preluare/ livrare produs/e

   

  3. Scopul procesarii

   

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:

  (i) asigurarii beneficiului postvanzare in cadrul si pe perioada Campaniei;

  (ii) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului.

   

  4. Temeiul juridic al prelucrarii

   

  Datele vor fi prelucrate bazate pe necesitatea executarii contractului de vanzare a produselor participante si privind beneficiul postvanzare oferit in cadrul Campaniei si in temeiul consimtamantului si/ sau a interesului legitim ori necesitatii indeplinirii unei obligatii legale, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inscrierea in campanie.

   

  5. Destinatarii datelor cu caracter personal

   

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului respectiv ESD Romania si subcontractorilor de service autorizati, Fan Curier precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   

  6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

   

  Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator pe perioada de desfasurare a campaniei, conform prevederilor legale aplicabile, precum si in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile.

   

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului(ilor) obligatii similare. 

   

  7. Drepturile persoanelor vizate

   

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

  (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior trimitand solicitarea aferente la adresa de email privacy@philips.com.

   

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

   

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  8. Securitatea datelor cu caracter personal

   

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si participant sau dupa caz in scopul verificarii oportunitatii sau corectitudinii acordarii beneficiului/ executarii contractului.

   

  9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

   

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

   

  10. Alte prevederi

   

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

   

  Organizator 

  PHILIPS ROMANIA SRL

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  I understand

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.