1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL CAMPANIEI “Evalueaza produsele Philips”

  Perioada campaniei: 01.09.2020 – 15.09.2020

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL AL CAMPANIEI

   

  1.1 Campania “Evalueaza produsele Philips”denumita in continuare “Campanie” este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699.

   

  1.2 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

   

  1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei. Orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional, act ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro.

   

  1.4. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va face parte integranta din Regulamentul Campaniei. Modificarile produc efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor pe site-ul www.philips.ro.

   

  1.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1. Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 01.09.2020 ora 10:00 si se incheie la data de 15.09.2020, ora 23:59.

   

  2.2. Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este detinut si administrat de catre Organizator.

   

  2.3. In raport cu zona de desfasurare, Campania se va desfasura in Romania, cu respectarea conditiilor de participare indicate la Sectiunea 3 din prezentul Regulament.

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

   3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii campaniei, au implinit varsta de 18 ani.

   

  3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

  a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia;

  b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

  c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei.

  De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

   

  3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

   

  3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

   

  3.5. Orice incercare de fraudare, astfel cum este prevazuta in Sectiunea 4 pct. VII din Regulament, se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie.

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  4.1. Inscrierea candidatilor

  I. Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti la data inscrierii in Campanie, care acceseaza posteaza o recenzie in perioada campaniei cu respectarea conditiilor stabilite in art. 4.2 pct.b)-e) si Anexa 2 la Regulament pentru unul sau mai multe produse din gama de produse Philips participante la campanie asa cum sunt stabilite in prezentul regulament, vor primi un cod de discount in valoare de 20% pentru a-l putea folosi la o achizitie pe site-ul Philips.

  II. Pentru inscrierea in Campanie, orice vizitator al paginii web www.philips.ro, trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

  a.       Accesarea emailului primit in perioada campaniei

  b.       Selectarea produsului pentru care vizitatorul doreste sa posteze recenzia din pagina campaniei asa cum este prezentat la art.4.2 pct.b) ;

  c.       Apasarea butonului “Scrie o recenzie”;

  d.       Completarea formularului de opinie prin acordarea unei note si descrierea experientei cu produsul si scrierea unei recenzii de produs conform cu Anexa nr 2 de la Regulament;

  e.       Completarea urmatoarelor informatii obligatorii:

  - Nume/Diminutiv care va aparea pe site (camp obligatoriu)

  - Am folosit acest produs pentru … (camp obligatoriu)

  - Adresa de e-mail (camp obligatoriu)

  f. Apasarea butonului “Trimite recenzia”. In urma apasarii butonului “Trimite recenzia” consumatorii vor primi confirmarea inregistrarii recenziei atat pe pagina, cat si printr-un e-mail.

  III. Inscrierea in Campanie va fi insotita fie de afisarea pe pagina site-ului a unei confirmari a validitatii inscrierii, fie de afisarea unui mesaj care explica motivele pentru care inscrierea nu e valida si inscrierea nu este inregistrata.

  IV. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea recenziei postate. Furnizarea corecta si completa a informatiilor necesare privind participarea la aceasta Campanie, precum si parcurgerea corecta, cronologica si completa a procedurii de inscriere sunt in responsabilitatea exclusiva a persoanelor participante.

   

  V. Un participant poate posta mai multe recenzii pentru diferite produse, insa nu poate posta mai multe recenzii pe acelasi produs. Indiferent de numarul de recenzii postate, participantul va primi un singur cod de voucher care poate fi folosit o singura data, asa cum este mentionat la Sectiunea 5.

   

  VI. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat selectia castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii promotionale, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitor la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificarii de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a Campaniei.

   

  VII. In cadrul Campaniei nu vor fi luate in considerare recenziile trimise prin intermediul formularului electronic care nu cuprind toate informatiile solicitate de mai sus si/sau in care participantii furnizeaza date incomplete/incorecte, in care se comunica alte informatii decat cele solicitate prin formular, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizata la Sectiunea 4 din prezentul Regulament.

   

  VIII. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de unitatea informatica folosita de persoane pentru a se inscrie la Campanie, de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

   

  4.2. Mecanismul campaniei

  Conditiile de participare la campanie sunt urmatorii :

  a. Sa fi folosit produse din gama Philips cel putin o data ;

  b. Sa se inscrie in campanie alegand produsul disponibil din pagina campaniei pentru care se doreste postarea recenziei; Produsele participante la campanie pentru care se pot lasa recenzii in vederea participarii la campanie sunt urmatoarele: GC4532/20, GC4543/30, GC4905/40, GC1742/40, GC2148/30, GC2670/20, GC4527/00, GC552/40, GC557/30, GC6709/20, GC6730/30, GC7920/20, GC7933/30, GC8942/20, HD2395/00, HR7510/00, HR3705/00, HR3745/00, HD9126/90, HR2100/00, EP1222/00, EP1224/00, EP2220/10, EP2221/40.

  c. Sa posteze o recenzie de minim 50 de cuvinte (maxim 150 de cuvinte), in care sa descrie experienta personala de utilizare a produsului;

  d. Sa mentioneze in recenzie “Recenzie din Campania Philips” atunci cand scriu recenziile, iar acestea sa faca referire strict la performanta si utilitatea produsului (usurinta de folosire, versatilitate, functiile produsului, rezultatele obtinute in urma folosirii produsului).

  e. Sa primeasca si sa pastreze e-mailul de confirmare a inscrierii valide in campanie.

   

  SECTIUNEA 5. PREMIILE SI DESCRIEREA PREMIILOR

   

  5.1 Descrierea premiilor

  a. Premile acordate in cadrul Campaniei, sunt dupa cum urmeaza:

  ·         1 x cod alfanumeric de 20% reducere valabil pana la data de 31 octombrie 2020. Codul care ofera reducerea se poate folosi o singura data de catre castigator. Reducerea poate fi cumulată cu alte reduceri existente pe site, dar nu se cumulează cu alte Coduri de vouchere. Codul poate fi aplicat doar produselor ce pot fi achiziționate direct pe www.philips.ro în limita stocului disponibil și nu se aplică la categoriile: soluții iluminat, sunet și imagine, sănătate și auto.

   

  Un participant are dreptul de a primi un singur cod alfanumeric in cadrul Campaniei indiferent de cate recenzii va lasa in perioada Campaniei.

   

  SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRIMITEREA PREMILOR

   

  6.1. In perioada 16-18.09.2020 toate recenziile receptionate in perioada 01.09.2020 – 15.09.2020 vor fi analizate conform criterilor de redactare prezente la Anexa 2 pentru indeplinire conditilor minine de inscriere cf art. 4.2. Lit c, d.

   

  6.2 Dupa analizarea inscrierilor, Organizatorul va organiza trimiterea codurilor alfanumerice in perioada 21-25.09.2020 tuturor participantilor valizi care au lasat o recenzie in perioada campaniei.

   

  6.3. Participantii vor primi pe adresa de email codul alfanumeric care poate fi folosit pana la data de 31 octombrie 2020.

   

  SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

   

  7.1. Dupa validare, Organizatorul va trimite un e-mail catre adresa de e-mail de pe care a primit initial emailul de anuntare a campaniei in perioada 21-25.09.2020, prin care acesta va fi anuntat ca a primit codul alfanumeric, mentionand totodata si codul, dar si conditiile de aplicare ale acestuia.

   

  7.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta Campanie au furnizat date sau informatii incorecte.

   

  7.3 Lista castigatorilor finali va fi disponibila pe pagina regulamentului la adresa www.philips.ro/regulamente.

   

  SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

   

  8.1. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiului din prezenta Campanie:

  ·         Pierderea statutului de Castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator.

  ·         Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  ·         Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.

  ·         Imposibilitatea Organizatorului de a contacta potentialii castigatori, din motive independente de acesta.

   

  8.2. Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

   

  8.3. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigatori in legatura cu premile obtinute, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

   

  8.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

   

  8.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

  a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

   

  SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  9.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

   

  9.2. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (sa fie prelucrate de compania Philips Romania S.R.L. in scopul derularii Campaniei, pentru selectia si validarea castigatorilor si livrarea premiului, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului in conditiile Anexei 1 la Regulament.

   

  SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

   

  10.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

   

  10.2 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  SECTIUNEA 11. LITIGII

   

  11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   

  12.1. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit si se gaseste afisat pe site-ul www.philips.ro putand fi solicitat, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti.

   

  12.2. Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

   

   

  ANEXA 1

  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

   

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 (denumita in continuare "Operatorul").

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: SC PHILIPS ROMANIA SRL, adresa: Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, telefonic la 031 6300043, sau prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html .

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, adresa de email, sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL  in scopul derularii Campaniei, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului,afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe site-ul www.philips.ro/regulamente), in nume propriu.

   

  2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

             a) Nume si prenume

             b) Adresa de e-mail

   

  3. Scopul procesarii

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

            o organizarii si desfasurarii Campaniei;

            o desemnarii si validarii castigatorilor

            o livrarii premilor

            o indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului.

   

  4. Temeiul juridic al prelucrarii

  Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta si inscrierea si participarea la Campanieprin postarea recenziei pe site-ul www.philips.ro.

   

  5. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   

  6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Organizator timp de maximum 60 (saizeci) zile calendaristice. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei.

   

  7. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  -          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  -          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  -          dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  -          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  -          dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  -          dreptul la portabilitate a datelor;

  -          dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 031 6300043, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html

   

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  8. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de postare a unei recenzii de produs pe site-ul www.philips.ro Philips, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

   

  9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  10. Alte prevederi

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

   

   

  ANEXA 2

   

  1. Instructiuni de redactare ale recenzilor

  Fii un lider de opinie si creaza recenzii utile pentru ceilalti.

  Atunci cand scrii recenzile nu uita sa te axezi pe experienta proprie in ceea ce priveste:

  a. Performanta produsului

  b. Usurința folosirii produsului

  c. Utilitatea accesoriilor

  d. Descrierea, în câteva cuvinte, a experientei si/sau a rezultatelor obținute în urma utilizării produsului Philips

   

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.