1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  • 30 zile drept de retur

  • Livrare gratuită

  • Accesorii originale Philips

  • NOU! Plătește în rate cu ING Credit Card

  Produse

  REGULAMENTUL Campaniei  „Inregistreaza-ti produsul Philips” 

  Perioada campaniei: 17.05.2019, ora 10:00 – 30.06.2019, ora 23:59 

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

   

  Campania “Inregistreaza-ti produsul Philips” denumita in continuare “Campanie”, este organizat de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699, in calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

   

  Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/regulament cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte. 

   

  Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.  

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE 

   

  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 17.05.2019, ora 10:00 si se incheie la data de 30.06.2019, ora 23:59. 

  Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este administrat de catre Organizator. 

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

   

  La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in cadrul campaniei, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie. 

   

  Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiei anterior mentionate. 

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFASURARE 

   

  Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care in perioada desfasurarii acestuia isi inregistreaza un produs Philips, pe pagina web MyPhilips si care a fost achizitionat cu maxim 3 (trei) luni calendaristice inaintea datei de incepere a campaniei, vor primi automat un e-mail cu un cod unic alfanumeric ce reprezinta un discount in valoare de 250 RON doar pentru achizitionarea produselor Philips de pe site –ul https://www.philips.ro/shop/RO_Registeryourproduct . 

   

  Pasii ce trebuie parcursi pentru inscriere 

   

  Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web  https://www.philips.ro/myphilips/ trebuie mai intai sa isi creeze unul. Pentru creearea unui cont MyPhilips, trebuie urmati urmatorii pasi: 

   

   

  1) Accesarea site-ului  https://www.philips.ro/myphilips/#tab=sign-up si completarea formularului de creare cont, integral, cu toate informatiile obligatorii marcate cu simbolul *  2) Apasarea butonului „Creeaza cont”.  3) Validarea si activarea contului utilizand link-ul primit in mailul de “Confirmare e-mail Philips”.  

   

   

  Pentru inscrierea in Campanie, atat consumatorii care detin deja un cont MyPhilips precum si cei care creeaza un nou cont conform instructiunilor anterioare, trebuie sa parcurga pasii de mai jos: 

   

  1) Accesarea site-ului  https://www.philips.ro/myphilips/#tab=register-product  2) Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor participante Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”  3) Introducerea informatiilor obligatorii solicitate pentru inregistrare: modelul produsului, data achizitie. Atasarea dovezii de achizitie (bonul fiscal) este obligatorie pentru participarea si validarea inscrierii la campanie.  

   4) Apasarea butonului “Inregistrare”. In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate. In perioada desfasurarii Campaniei, acest mesaj/email reprezinta confirmarea inscrierii in campanie.  

   

  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Un participant poate inregistra oricate produse doreste in perioada de desfasurare a Campaniei, insa nu poate inregistra acelasi produs de mai multe ori (ex: acelasi model si aceeasi data de achizitie). 

   

  Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, 

  pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. 

   

  SECTIUNEA 5. CODUL ALFANUMERIC 

   

  5.1 Descriere 

   

  Codul alfanumeric primit de catre fiecare consumator este unic, valabil până la data de 30.06.2019 si are valoarea de 250 RON. 

   

  Participantii la campanie nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a acestuia si nici dreptul de a cere schimbarea acesuia, in niciun fel.  

   

  5.2 Acordarea codului alfanumeric: 

   

  Codul alfanumeric unic va fi comunicat pe adresa de email a participantului, ulterior inregistrarii unui produs Philips conform Sectiunii 4 din regulament, in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) ore de la inregistrare.  Acesta se poate utiliza o singura data pentru o singura sesiune de cumparaturi. 

   

   

  SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE 

   

  Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri / loterii publicitare. 

   

  SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII 

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neprimirea voucherului : 

  – Pierderea informatiilor pe website, generata de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.  – Imposibilitatea de a accesa pagina web de inregistrare produs din motive independente de Organizator.  – Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament  – Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.  – Daca sunt identificate persoane care au fraudat Campania, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea 

  unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale. 

   

   

  SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  Prin inscrierea la Campania „Inregistreaza-ti produsul Philips”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.    Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale  sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL in scopul derularii Campaniei.  

   

  SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA 

   

  Pentru acest regulament, Forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediar sau previzionat de catre organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

   

  SECTIUNEA 10. LITIGII 

   

  10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.   10.2 Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 031 6300043 , prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/supporthome/support-contact-form.html sau prin posta la adresa: Philips Romania SRL, Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1. 

   

  SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

   

  Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant putand  fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti. Participarea la acest Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. 

  Anexa 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

   

  Date privind operatorul de date cu caracter personal  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: 

   

  PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Romania, Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19792/1992, avand Codul Unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare "Operatorul"). 

   

  1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) nume, prenume (ii) Adresa de email 

   

  2. Scopul procesarii 

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor in cadrul si pe perioada Campaniei; 

   

  3. Temeiul juridic al prelucrarii 

   

  Datele vor fi prelucrate bazate pe necesitatea executarii termenilor si conditiilor acestui regulament si in temeiul consimtamantului si/ sau a interesului legitim ori necesitatii indeplinirii unei obligatii legale, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inscrierea in campanie. 4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator, participantii avand posibilitatea de a solicita stergerea datelor cu character personal (vezi paragraful 5  Drepturile persoanelor vizate) 

   

  5. Drepturile persoanelor vizate 

   

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

   

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  

  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

   

  Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , clientii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com. 

   

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.  

   

  6. Securitatea datelor cu caracter personal 

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si participant sau dupa caz in scopul verificarii oportunitatii sau corectitudinii acordarii beneficiului/ executarii contractului. 

   

  7. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.   

   

  8. Alte prevederi  

   

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.