1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL Campaniei „Castiga cu Shaver Philips” 

  Perioada campaniei: 15 iulie 2019, ora 12:00 - 31 august 2019, ora 23:59 

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

   

  1.1 Campania “Castiga cu Shaver Philips” denumita in continuare “Campanie”, este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699.   

   

  1.2 Campania se desfasoara prin intermediul Below-the-line International SRL cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631. Si MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputerniciti”.

   

  1.3 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/regulament cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.  Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.   

    

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

   

  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 15.07.2019, ora 00:00 si se incheie la data de 31.08.2019, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv online prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este administrat de catre Organizator. Produsele participante pot fi achizitionate din orice magazin de pe teritoriul Romaniei, din retelele comerciale de mai jos:  Altex  Media Galaxy  Carrefour hypermarket  Auchan hypermarket  Cora hypermarket 

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

   3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani si care au achizitionat un aparat de barbierit electric Philips participant la promotie in perioada 15 iulie 2019 – 31 august 2019 din magazinele participante indicate la sectiunea 2 din Regulament. 

   

  3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:  

  a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia; b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;  c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.  

   

  3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.  

  3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament. 

   

  SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE 

   

  4.1. Produsele participante in campanie sunt aparatele de barbierit electrice Philips, avand urmatoarele  numere de modele:

   

  AT750/16, S5630/12, S3110/06, S5672/41, S3120/06, S6620/11, S3510/06, S6630/11, S3520/06 S6640/44, S5110/06, S7310/12, S5130/06, S7510/41, S5210/06, S7520/41, S5250/06, S7720/26, S5320/06, S7930/16, 

  S5400/26, S7940/16, S5420/06, S7960/17, S5520/45, S9031/12, S5530/06, S9111/31, S5550/44, S9511/31, S5600/41, S9711/31, S5620/12, SP9860/13, PT727/16

   

  4.2. Dupa data incheierii Campaniei, beneficiul acordat prin intermediul Campaniei nu va mai putea fi solicitat, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.   

    

  SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care in perioada desfasurarii acesteia isi creeaza sau au deja un cont creat pe platforma myphilips si care inregistreaza unul dintre produsele participante achizitionate in perioada referita la sectiunea 3.1. la,, accesand pagina https://www.philips.ro/myphilips/login.html, tab-ul “Inregistrare produs”in perioada campaniei, vor primi premii dupa cum urmeaza:

   

  • Pentru participantii care achizitioneaza orice aparat de barbierit Philips din seriile 3000 (numar model S3XXX), 5000 (numar model S5XXX) si 6000 (numar model S6XXX) se vor acorda 2 bilete la film 3D all week in reteaua Cinema City, in conditiile descrise in Anexa 2 ; 
  • Pentru participantii care achizitioneaza orice aparat de barbierit electric din seria 7000 (coduri de produs S7XXX) si seria 9000 (coduri de produs S9XXX sau SP9XXX) se va acorda 1 voucher in valoare de 150 lei valabil doar in  magazinul online Mango Romania, accesibil la adresa: shop.mango.com/ro, in conditiile descrise in Anexa 2  

  Toti participantii inscrisi si validati in campanie, indiferent daca au primit unul dintre premiile constand in vouchere, vor intra automat in tragerea la sorti pentru premiul cel mare constand in Aparat de bărbierit seria 9000 Prestige, cod SP9860/13 

  Premiul cel mare va fi acordat prin tragere la sorti dupa incheierea campaniei. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui notar public, pe 12.09.2019.

   

  Numarul total de premii acordate in cadrul Campaniei va fi:

  • Garantat - 800 de vouchere la film 3D constand in “1 bilet la film 3D all week in reteaua Cinema City”, valoare unitara 27.4 LEI 
  • Garantat - 80 x “Voucher in valoare de 150 lei” în magazinul online Mango Romania, accesibil la adresa: shop.mango.com/ro”
  • Loterie - premiu mare constand intr-un “Aparat de bărbierit seria 9000 Prestige, cod SP9860/13”, valoare unitara 1.893 LEI

   

  Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 33360 RON cu TVA inclus 

  Un participant poate inscrie mai multe produse achizitionate pe toata durata desfasurarii campaniei si pentru fiecare produs inregistrat va primi cate un premiu constand in voucher, conform celor descris mai sus, dar va beneficia de o singura sansa in inscrierea la tragere la sorti pentru premiul cel mare. 

  Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi: 

  1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 3; 

  2. Sa achizitioneze orice produs participant, in perioada Campaniei si sa detina dovada de achizitie emisa in perioada de desfasurare a Campaniei, respectiv 15 iulie 2019 – 31 august 2019; 

  3. Sa acceseze pagina www.philips.ro/myphilips, in perioada 15 iulie 2019 – 31 august 2019, sa se autentifice completand datele contului de utilizator si sa completeze formularul de inscriere, integral, cu datele minime obligatorii mentionate in paragraful de mai jos. 

   

  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. 

  Pasii ce trebuie parcursi pentru inscriere  Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web https://www.philips.ro/myphilips/ trebuie mai intai sa isi creeze unul. Pentru creearea unui cont MyPhilips, trebuie urmati urmatorii pasi:   

  1) Accesarea site-ului https://www.philips.ro/myphilips/#tab=sign-up si completarea formularului de creare cont, integral, cu toate informatiile obligatorii marcate cu simbolul *

  2) Apasarea butonului „Creeaza cont”.   

  3) Validarea si activarea contului utilizand link-ul primit in mailul de “Confirmare inregistrare”.   

  4)  Utilizatorii care au deja un cont creat pe pagina https://www.philips.ro/myphilips/#tab=sign-up trebuie doar se se logheze in cont. 

    

  Pentru inscrierea in campanie, atat consumatorii care detin deja un cont MyPhilips precum si cei care creeaza un nou cont conform instructiunilor anterioare, trebuie sa parcurga pasii de mai jos,:   

  1) Accesarea site-ului https://www.philips.ro/myphilips/#tab=register-product 

  2) Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”   

  3) Introducerea informatiilor/documentelor obligatorii solicitate: data achizitiei, numarul de serie al produsului si dovada aferenta achizitiei (bon/factura fiscala) 4) Apasarea butonului “Inregistrare”   

   

  In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printrun e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate. In perioada desfasurarii Campaniei, acest mesaj/email reprezinta confirmarea inscrierii la campanie.  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.  Un participant poate inregistra oricate produse doreste in perioada de desfasurare a Campaniei, insa nu poate inregistra acelasi produs de mai multe ori (ex: acelasi model si aceeasi dovada deachizitie).  Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in 

  Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.   

   

  SECTIUNEA 6. CONTACTAREA PARTICIPANTILOR 

   

  Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.  

  Drept urmare, potentialilor castigatori li se va trimite un e-mail ce va contine un link securizat, prin cadrul careia participantul va fi rugat sa confirme data nasterii, informatie necesare pentru a finaliza procesul de validare. 

  Link-ul va fi activ 5 zile calendaristice. In cazul in care participantul nu primeste link-ul din motive independente de Organizator (datele introduse nu sunt corecte) sau nu completeaza link-ul in cele 5 zile calendaristice de la data primirii acestuia, participantul va fi invalidat. 

  Premiile constand in vouchere descrise mai sus la Sectiunea 5 vor fi predate castigatorilor in format electronic pe adresa de e-mail completata in formularul de inscriere, in termen de 30 zile lucratoare de la data validarii lui.  

  Livrarea premiului mare se face prin curier, la adresa de livrare indicata de acesta in urma contactarii, in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii  castigatorului. De asemenea, in momentul livrarii, participantul va confirma livrarea prin semnarea Procesului verbal de predare-primire, in original. 

   

  Castigatorul premiului cel mare se va afisa pe pagina de promotie www.philips.ro/promoshavers, in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii promotiei. 

   

  SECTIUNEA 7.  Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri / loterii publicitare.   

   

  SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII 

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea benficiilor prezente in Campanie:  

   – Pierderea statutului de participant ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii participanti.   

  – Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.  

   – Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Concurs din motive independente de Organizator.  

   – Imposibilitatea Organizatorului de a contacta participantii, din motive independente de acesta.   

  – Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.   

  – Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu beneficiile primite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.  

   – Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a Campaniei, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.   

  – Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.   

  Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.   

     

  SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament Oficial, regimul prelucrarilor de date este desfasurat in conformitate  cu Anexa 1 la Regulament 

   

  SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

     

  Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in 

  imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.   

    

  SECTIUNEA 11. CONTESTATII SI LITIGII

   

  Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de catre Organizator la telefon 031 6300043 pana la data de 30 septembrie 2019. Orice contestatie dupa aceasta data nu se va lua in considerare. 

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.   

    

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

   

  Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie si este disponibil in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisat pe site-ul www.philips.ro/regulamente sau pe www.philips.ro/promoshavers, dar si in magazinele participante. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.   

    

   

   

  ANEXA 1 

  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

   

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul 

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: 

  SC PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Romania, Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, avand Codul Unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare "Operatorul"),prin intermediul Below-the-line International SRL (denumita in continuare “Imputernicit”) cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 dar si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputernicit”. 

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:  

  SC PHILIPS ROMANIA SRL, adresa: Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, telefonic la 031 6300043, sau accesand formularul https://www.philips.ro/cw/support-home/support-contact-form.html  

   

  2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

   

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

  a) Nume si prenume  b) Adresa de e-mail  c) Adresa de livrare a premiului mare d) Telefon e) Data nasterii f) Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare  

   

  3. Scopul procesarii 

   

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea: 

  (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii Participantilortrimiterii premiilor constand in vouchere  si premiului mare unei alte entitati/tari. 

   

  4. Destinatarii datelor cu caracter personal 

   

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului -  Below-the-line International.S.R.L, MEDIAPOST HIT MAIL SA (precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  

   

  5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

   

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati nevalidati vor fi pastrate de catre Operator timp de maximum 30 (douazeci) zile lucratoare de la incheierea campaniei.  

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati validati vor fi pastrate de catre Operator timp de maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la incheierea campaniei. 

   

  Drepturile persoanelor vizate 

   

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

   

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

  Desemnarea participantilor Campaniei se va face si prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana. 

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 031 6300043, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, sau prin transmiterea acesteia accesand formularul https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html.  

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.  

   

  6. Securitatea datelor cu caracter personal

   

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

  Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in Campanie , participantii isi exprima acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal catre Operator . 

   

  7. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

   

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.   

   

  8. Alte prevederi  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

   

   

  ANEXA 2 Descrierea premiilor  

   

  1. Bilete la film vouchere 3D (without glasses) all week in reteaua Cinema City  

  Voucherele sunt valabile maximum 2 luni de la data primirii lor pe mail de catre participant. 

   

  Reteaua Cinema City include 26 de cinematografe: Bucureşti (AFI Cotroceni, Mega Mall, ParkLake, Sun Plaza), Arad Atrium, Bacău Arena Mall, Baia Mare VIVO!, Brăila Shopping City, Cluj (Iulius Mall si VIVO!), Constanţa (City Park si VIVO!), Deva Shopping City, Drobeta-Turnu Severin Shopping Center, Iaşi Iulius Mall, Piatra Neamț Shopping City, Ploieşti (AFI si Ploiesti Shopping City), Piteşti VIVO!, Suceava Iulius Mall, Târgu Jiu Shopping City, Târgu Mureş Promenada Mall, Timişoara (Iulius Mall si Timisoara Shopping City), Galați Shopping City si Râmnicu Vâlcea Shopping City. 

   

  Voucherul ofera acces unei singure persoane la filme 2D sau 3D (fara ochelari) de luni – duminica, in functie de programul de functionare al fiecarui cinematorgraf, si sunt valabile in intreaga retea Cinema City. Voucherul nu ofera acces la avanpremiere si spectacolele programate in salile 4DX, VIP si T IMAX. 

  Biletul nu poate fi schimbat pentru valoarea lui in bani si nu se pot adauga bani peste valoarea voucherului pentru a cumpara un alt bilet. 

   

  2. Voucher in valoare de 150 lei disponibil pentru cumparaturi in magazinul online shop.mango.com/ro. 

   

  CONDITII: Cuponul cadou mango.com poate fi utilizat pentru achizitionarea de produse din categoriile de îmbrăcăminte și accesorii, doar în magazinul online www.mango.com și este valabil minimum 11 luni de la data primirii lui pe mail de către participant.  

  Pasii pe care trebuie sa ii parcurga un participant pentru a beneficia de voucher sunt:  Intră în magazinul online și alege-ți produsele preferate de îmbrăcăminte și accesorii  după ce ai selectat produsele, poți finaliza comanda.  In ecranul cu rezumatul final al comenzii, trebuie doar să introduci cuponul cadou. 

   Dacă nu cheltuiești întregul sold al cuponului cadou, poți utiliza soldul rămas pentru altă sesiune de cumpărături, înainte de expirarea cuponului. Dacă suma cumpărăturilor depășește valoarea cuponului cadou, nu-ți face griji, trebuie doar să achiți diferența.

  Act aditional Nr. 1 al Campaniei „Castiga cu Shaver Philips” Perioada campaniei: 15.07.2019, ora 00:00 – 31.08.2019, ora 23:59” 

   

  Din motive independente de Organizator, premiile constand in vouchere de cumparaturi online, la Mango Romania, nu se pot acorda. Datorita acestui impediment, Organizatorul a decis inlocuirea acestora cu un Gift Card la Massimo Dutti in valoare de 150 lei, urmand ca aceastea sa fie trimise castigatorilor prin curier privat conform regulamentului. 

   

  Anexa 2.

   

  Descrierea premiilor se va modifica astfel:  2. Gift Card in valoare de 150 lei disponibil pentru cumparaturi in magazinele Massimo Dutti. 

  CONDITII: Gift Card-ul poate fi utilizat pentru achizitionarea de produse din categoriile de îmbrăcăminte și accesorii, doar în magazinele Massimo Dutti de pe teritoriul Romaniei. Termenul de valabilitate al unui Gift Cardului este de 3 ani de la data emiterii. Lista magazinelor Massimo Dutii, in care poate fi folosit gift cardul poate fi consultata accesand link-ul: https://www.massimodutti.com/ro/store-locator.html 

   

  Dacă nu cheltuiești întregul sold al Gift Cardului, poți utiliza soldul rămas pentru altă sesiune de cumpărături, înainte de expirarea acestuia. Dacă suma cumpărăturilor depășește valoarea Gift Cardului, nu-ți face griji, trebuie doar să achiți diferența. 

   

  Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 1444 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 15.07.2019) raman neschimbat. 

  Act aditional Nr. 2 al Campaniei „Castiga cu Shaver Philips” Perioada campaniei: 15.07.2019, ora 00:00 – 31.08.2019, ora 23:59

   

  Prin prezentul act aditional se va modifica: 

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

  Din 

   

  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 15.07.2019, ora 00:00 si se incheie la data de 31.08.2019, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv online prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este administrat de catre Organizator. Produsele participante pot fi achizitionate din orice magazin de pe teritoriul Romaniei, din retelele comerciale de mai jos: • Altex • Media Galaxy • Carrefour hypermarket • Auchan hypermarket • Cora hypermarket

   

  In

  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 15.07.2019, ora 00:00 si se incheie la data de 31.08.2019, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv online prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este administrat de catre Organizator. Produsele participante pot fi achizitionate din orice magazin de pe teritoriul Romaniei, care comercializeaza produsele Philips. 

   

  Acest act aditional se va aplica retroactiv. 

   

   

  Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 1444 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 15.07.2019) raman neschimbat. 

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.