1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL oficial al campaniei promotionale „CALENDARUL CU PROMOTII PHILIPS”

  Perioada de inscriere in campanie: 7.12.2020 – 31.12.2020

   

  I. SECTIUNEA 1. ORGANIZARE CAMPANIE:

  Campania promotionala CALENDARUL CU PROMOTII PHILIPS (denumita in continuare “Campania”) este organizata de PHILIPS ROMANIA S.R.L. (numita in continuare „Philips Romania” sau “Organizator”), cu sediul social  in Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699,

  prin intermediul agentiei de publicitate MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. W.A. Mozart, nr. 16B, mansarda, sectorul 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5345/02.05.2011, CUI 28414622, cont IBAN RO82 INGB 0001 0082 2285 8910 deschis la ING Bank, e-mail office@meninblack.ro , tel 0755.998.920/921/922, legal reprezentata prin administrator Cristian Iulian Ramboiu (denumita in continuare “Men in Black”)

   

  II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

  2.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii , desfasurandu-se in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Roman nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor.

  2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.philips.ro/regulamente sau printr-o solicitare trimisa la adresa din in Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, Bucuresti.

  2.3. Potrivit liberei decizii a Philips Romania, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

  2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare in acest sens.

  2.5.Campania va putea fi intrerupta, oricand in timpul pe duratei de desfasurare a campaniei, in urmatoarele cazuri : (i) adoptarea unor dispozitii legale care vor impiedica desfasurarea Campaniei, de ex. dar nelimitandu-se la : restrictii severe privind circulatia, inchiderea accesului in anumite localitati, intreruperea temporara a anumitor activitati (ii) interventia oricarei situatii de forta majora, respectiv a oricarui  eveniment imprevizibil, invincibil si inevitabil  care se produce ulterior datei de incepere a Campaniei , inclusiv dar nelimitat la cele determinate de evolutia pandemica a COVID -19 , sau (iii) interventia oricarei alte situatii care va determina afectarea,  direct sau indirect a activitatii Philips Romania si/sau a partenerilor sai contractuali, implicati in desfasurarea Campaniei si/ sau care va face ca obligatiile asumate de Philips Romania conform Regulamentului prezentei Campaniei sa devina mult mai oneroase, dificile sau imposibil de realizat. In cazul in care Philips Romania va fi in situatia de a intrerupe prezenta Campanie, va comunica aceasta decizie spre stiinta tuturor persoanelor interesate, pe pe pagina www.philips.ro/regulamente , de indata ce se constata ca indeplinirea obligatiilor asumate nu mai este posibila, fara asumarea vreunei raspunderi, de nicio natura decurgand dintr-o astfel de situatie.

  2.6. Orice modificari sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.philips.ro/regulamente , cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

  2.7. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

   

  III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

  3.1. Campania se desfasoara in perioada 07 decembrie 2020, (ora 01:00:00 ) si 31 decembrie 2020, (ora 23:59:59) (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), pe teritoriul Romaniei, in mediul online, respectiv exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro , administrat de catre Philips Romania.  

  3.2.  Ulterior datei de 31.12.2020 , Philips Romania si Men in Black nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce in randul persoanelor interesate la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei

   

  IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  4.1 La aceasta Campanie pot participa numai persoane fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii in Campanie, cu domiciliul sau reședința in Romania, care acceptă condiţiile prezentului Regulament si isi exprima dorinta de participa la campanie, prin confirmarea adresei de email pentru inscriere (adresa de email confirmata trebuie sa fie aceiasi cu adresa de email folosita pentru finalizarea comenzii) in formularul din „Cosul de cumparaturi” . Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

  4.2.      Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

  4.3.      Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

  (i)         Persoanele care nu respecta art. 4.1;

  (ii)        Angajati ai Organizatorului, angajati ai Men in Black, precum si ai societatilor afiliate Philips Romania si/sau Men in Black;

  (iii)       Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctul (ii) de mai sus;

  (iv)        Persoane juridice indiferent de forma de organizare , inclusiv societati cu raspundere limitata cu asociat unic si persoane fizice autorizate.

   4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Philips Romania are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 

  4.4. Philips Romania isi rezerva dreptul de a anula orice participare (implicit orice comanda efectuata pe baza beneficiilor obținute din participarea la aceasta Campanie) la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

  4.5.  Refuzul de a furniza datele necesare sau complete inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea aplicarii mecanicii campaniei si imposibilitatea acordarii premiilor aferente acestei Campanii, in conformitate cu Regulamentul.

   

  V. SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

  5.1. La Campanie participa produsele marca Philips comercializate de catre Organizator si care pot fi achizitionate exclusiv in mod direct de pe Magazinul Online Philips la www.philips.ro, produsele participante avand in dreptul lor activ butonul « Adauga in cos »  (denumite in continuare Produse Participante).  Campania se desfășoară in limita stocului existent si disponibil de Produse Participante.

   5.2. Organizatorul sau Men in Black nu mai are nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza  Produse Participante dupa data incetarii Campaniei.  

   

  VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

   6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:

  6.1.1.     Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  (1)    Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4-Dreptul de Participare de mai sus;

  (2)        Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in prezentul Regulament, cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 6.2. – Modalitati de inscriere in Campanie;

  (3)      Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la pct. 6.2.1 de mai jos.

   6.2.    Modalitatile de inscriere in Campanie.

  6.2.1.     Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 07 decembrie 2020, (ora 01:00:00 ) si pana la data de 31 decembrie 2020, (ora 23:59:59).

  6.2.2.   Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice interesate, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

  6.2.3.   Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a fi eligibili in a castiga premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, persoanele interesate trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

  a.                persoanele care doresc sa participe la Campanie trebuie sa acceseze site-ul www.philips.ro in perioada campaniei descrise mai sus si sa achizitioneze (comande) cel putin un (1) Produs Participant;

  b.                Ulterior selectiei produsului dorit,  participantul va completa sectiunile aferente din formularul de achizitie cu urmatoarele date : nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa de livrare comanda.  Aceste date vor fi utilizate in principal pentru procesarea ,  livrarea comenzii si inscrierea in Campanie, cat si , in subsidiar,  pentru contactul participantului in cazul in care este extras drept potential castigator in urma tragerilor la sorti , in conformitate cu prevederile Regulamentului;

  c.                Persoana interesata sa participe la Campanie va face plata integrala a achizitiei de pe www.philips.ro fie prin plata online cu cardul, fie prin plata ramburs la livrare cu cash, si va pastra dovada de achizitie (i.e. bon fiscal, factura si bon fiscal) pentru validare ulterioara, in cazul in care este extras drept potential castigator in urma tragerilor la sorti efectuate in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament.

  6.2.4.    Nu pot participa la Campanie acele persoane care nu au achitat contravaloarea in integralitate a  Produsului Participant efectuate de pe site-ul www.philips.ro, online sau ramburs, pana cel tarziu la data validarii inscrierii.

  6.2.5.   In cazul in are participantul comanda cu aceeasi ocazie mai multe Produse Participante si se elibereaza o singura dovada de achizitie (factura si/sau bon fiscal), aceasta comanda valoreaza o (1) singura inscriere in Campanie cu respectarea dispozitiilor Regulamentului.

  6.2.6.    In cazul in care participantul efectueaza comenzi distincte, in aceeasi zi sau in zile diferite,  cu eliberarea de dovezi distincte de achizitie (factura si/sau bonuri fiscale) , aceste comenzi reprezinta inscrieri distincte in Campanie, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului.

  6.2.7.    Nu vor participa la Campanie (i.e. nu vor fi considerate inscrieri valide si nu vor participa la tragerea la sorti) participarile bazate pe achizitii si dovezi de achizitii pentru Comenzi refuzate la livrare

  6.2.8.    Nu vor participa la Campanie (i.e. nu vor fi considerate inscrieri valide si nu vor participa la tragerea la sorti) acele achizitii (comenzi) cu privire la care persoana in cauza si-a exercitat dreptul de retur in conditiile oferite de Philips Romania , respectiv 30 zile calendaristice de la data la care a primit coletul cu Produsul/Produsele Participante, in conditiile oferite de Philips Romania.

  6.2.9.  Daca o persoana a achizitionat cu aceeasi ocazie (prin aceeasi comanda) mai multe Produse Participante si si-a manifestat ulterior dreptul de retur doar cu privire la unele dintre ele (nu cu privire la toate), atunci ramane inscris in Campanie, cu respectarea celorlalte dispozitii ale Regulamentului.

  6.2.10.   Persoanele care , cu respectarea prevederilor si in conditiile prezentului Regulament, inclusiv dispozitiile Sectiuni VI si Sectiunii VII,  au achizitionat cel putin un Produs Participant in perioada 07.12.2020 – 31.12.2020 de pe site-ul www.philips.ro , vor intra automat la tragerile de sorti pentru a castiga unul dintre premile Campaniei.

   

  VII. SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR

  7.1 Descrierea premiilor

  Premiile oferite in cadrul acestei Campanii, sunt dupa cum urmeaza:

  7.1.1.   Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 07.12.2020 : 5x Abonamente WorldClass, avand valoare comerciala unitara de RON 311, 9Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 1.559,5  Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este o (1) luna .

  7.1.2.   Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 08.12.2020 : 5x voucher Sephora, in valoare comerciala unitara de 50 Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 2.500 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este 12 (douasprezece) luni ; Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice Sephora, cat si din magazinul online Sephora.

  7.1.3.    Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 11.12.2020: 5x voucher Sephora, in valoare comerciala unitara de 50 Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 2.500 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este 12 (douasprezece) luni ; Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice Sephora, cat si din magazinul online Sephora.

  7.1.4.  Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 12.12.2020: 10x voucher H&M, avand o valoare comerciala unitara de   150  lei (include TVA) si o valoare comerciala totala de 1.500 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este de 36 (treizecisisase) luni  ; Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice H&M, cat si din magazinul online H&M.

  7.1.5.  Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 14.12.2020: 5x Abonamente WorldClass, avand valoare comerciala unitara de RON 311, 9Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 1.559,5  Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este o (1) luna .

  7.1.6.   Premii pentru comenzile , in conditiile Regulamentului, in data de 16.12.2020: 5x vouchere Ikea , avand o valoare comerciala unitara  de 450 lei (include TVA) si o valoare comerciala totala de 2.250 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este de 36 (treizecisisase) luni   ;   Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice  IKEA, cat si din magazinul online IKEA.

  7.1.7.   Premiu pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in perioada 17.12.2020-31.12.2020 a Campaniei: 1x Premiu cel mare, prin care participantul desemnat si validat castigator primeste banii inapoi pe comanda efectuata de pe philips.ro, in limita maxima a valorii comenzii 4.850 lei (includ TVA). In cazul in care valoarea comenzii efectuate este mai mica de 4.850 lei (includ TVA), atunci castigatorul va premi exact contravaloarea comenzii efectuate. In cazul in care valoarea comenzii efectuate depaseste 4.850 lei (includ TVA), atunci castigatorul nu va primi mai mult de 4.850 lei (includ TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 07.12.2020 – 31.12.2020:  12.218,66 lei (TVA inclus).

  7.2 Achizitiile care participa la Campanie si sunt considerate inscrieri valide sunt exclusiv comenzile finalizate pe site-ul Organizatorului www.philips.ro, comenzi realizate in intervalul 17.12.2020, ora 01:00- 31.12.2020, ora 23:59, cu respectarea zilele/zilelor indicate art. 7.1., platite fie online, fie cu plata la livrare, nerefuzate la livrare sau returnate in 30 de zile de la primirea coletului.

  7.3.  Philips Romania nu este raspunzator pentru comenzile care nu pot fi finalizate, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Philips Romania, precum si refuzurile aparute la livrare si retururile, sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

  7.4.  In ceea ce priveste premiul in bani, daca valoarea comenzii participantului desemnat si validat castigator depaseste suma de 4.850 Lei (inclusiv TVA), acesta din urma va primi doar valoarea maxima de 4.850 Lei, Organizatorul nu va acoperi diferenta de pret.

   

  VIII.  SECTIUNEA 8. DESEMNARE CASTIGATORI. 

  8.1.  Premiile vor fi acordate participantilor, prin trageri la sorti electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor. Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani (exceptie facand premiul cel mare) din sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul cel mare atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane,

  8.2.  In scopul acordarii fiecarei categorii de premii indicate in Sectiunea 7- Descrierea Premiilor , vor fi organizate toate in data de 17.02.2021 trageri la sorti electronice pentru comenzile realizate in cadrul Campaniei, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului, dupa cum urmeaza:

  a) Tragere la sorti pentru abonamentele de o luna tip Bronz la WorldClass, inscrierile valide efectuate in data de 07.12.2020, ora 01:00- ora 23:59;

  b) Tragere la sorti pentru cele 5x vouchere Sephora in valoare de 50lei, inscrierile valide efectuate in data de 08.12.2020, ora 01:00- ora 23:59;

  c) Tragere la sorti pentru cele 5x vouchere Sephora in valoare de 50lei, inscrierile valide efectuate in data de 11.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;

  d) Tragere la sorti pentru cele 10x vouchere H&M in valoare de 150lei, inscrierile valide efectuate in data de 12.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;

  e) Tragere la sorti pentru cele 5x abonamente de o luna tip Bronz la WorldClass, inscrierile valide efectuate in data de 14.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;

  f) Tragere la sorti pentru cele 5x voucher IKEA in valoare de 450lei inscrierile valide efectuate in data de 16.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;

  g) Tragere la sorti pentru premiul cel mare, inscrieriile valide efectuate perioada  17.12.2020-31.12.2020, ora 09:00 –ora 23:59.

  8.3.  Pentru fiecare zi de campanie in urma tragerii la sorti aferente, un participant poate castiga 1 (un) singur premiu.

  8.4. Tragerile la sorti din data de 17.02.2021 vor avea loc in prezenta unui notar public si a 2 (doi) reprezentanti Men in Black.

  8.5. In cadrul fiecarei trageri la sorti se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu pus la dispozitie. In care vor fi exista participanti extrasi castigatori care nu pot fi validati, care nu pot fi contactati si/sau care refuza premiul din motive independente de Philips Romania si/sau Men in Black , se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor daca va fi cazul.

  8.6. In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Philips Romania  isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

  8.7 Philips Romania sau Men in Black nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantul extras castigator a furnizat date si/ sau informatii incorecte si/sau incomplete ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

   

  IX.  SECTIUNEA 9. VALIDARE PARTICIPANTI. TRANSMITERE PREMII 

  9.1 Ulterior extragerii potentialilor partipanti castigatori potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus in Sectiunea 8- Desemnare castigatori, Philips Romania prin Men in Black va proceda la validarea participantilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.  

  9.2. Fiecare participant extras drept potential castigator va fi contactat pentru validare prin e-mail in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data tragerii la sorti. In acest scop Philips Romania prin Men in Black il va incunostiinta via email pe participantul in cauza ca este potential castigator al unuia dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, mentionand totodata si natura premiului.

  9.3. In continutul mail-ului de informare participantul va primi si un link securizat pe care va trebui sa il acceseze in scopul completarii formularului cu datele solicitate in vederea validarii si trimiterii premiului in urma validarii. Totodata, participantului extras drept potential castigator i se va solicita sa transmita, in maxim 3 (trei) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare, si o imagine fotografica sau imagine scanata clar si complet de pe dovada de achizitie a Produsului Participant /Produselor Participante pentru validare.

  9.4.  Pentru validare si, dupa caz, trimiterea premiului, fiecare participant contactat va accesa link-ul in maxim 3 (trei) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare (incunostiintare), si va completa formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente premiilor – doar in cazul Premiului cel Mare), adresa de livrare premiu (i.e. adresa de domiciliu sau de resedinta), numar de telefon.

   9.5. In cazul in care un participant castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat si se va apela pe rand la cele 2 (doua) rezerve, urmand aceeasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate va ramane in posesia Philips Romania.

  9.6.  Validarea participantilor are loc in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data receptiei informatiilor solicitare pentru validare conform prevederilor acestei Sectiuni

  9.7. Premiile constand in vouchere (carduri cadou) vor fi predate castigatorilor de catre Men in Black, prin curier, la adresele mentionate de acestia, in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii participantului castigator.  

  9.8. Livrarea premiului in bani se face prin intermediul Men in Black, prin transfer bancar, in contul IBAN personal indicat in urma contactarii de catre participant, in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii participantului castigator .

  9.10. Atestarea inmanarii /livrarii premiilor catre participantii extrasi si validati se va face pe baza de proces-verbal semnat si de castigator. 

  9.11 Castigatorii si premiile acordate se vor afisa pe pagina de promotie www.philips.ro/c-e/shop/calendarul-cu-promotii , in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti. 

  9.12. Participantul castigator are obligatia de a utiliza premiul cu respectarea dispozitiilor legale.

  9.13. Participantul va utiliza premiile in termenul de valabilitate .

  9.14. Philips Romania si Men in Black nu sunt responsabile pentru participantii care utilizeaza premiile, respectiv voucherele Sephora, H&M, Ikea si abonamentele la WorldClass, cu nerespectarea prevederilor Regulamentului, precum si nerespectarea perioadei de valabilitate. Philips Romania si Men in Black nu vor fi tinute raspunzatoare pentru imposibilitatea de utilizare a premiilor din alte motive care nu tin de Organizator sau Men in Black.

   

  X. SECTIUNEA 10.  IMPOZITE SI TAXE

  10.1. Philips Romania prin intermediul Men in Black se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si Codului Procedura Fiscala,  daca este cazul.

   

  XI. SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII 

  11.1 Philips Romania sau Men in Black nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentul Campanie:

  ·        Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Philips Romania/Men in Black ori netrimiterii informatiilor mentionate la Sectiunea 9 de mai sus, de catre castigatorii validati initial.

  ·        Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Philips Romania/Men in Black, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  ·        Imposibilitatea de a accesa pagina web philips.ro din motive independente de Philips Romania/Men in Black.

  ·        Imposibilitatea de a achizitiona produsele ramase fara stoc de pe site-ul philips.ro, in perioada Campaniei.

  ·        Imposibilitatea Men in Black de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

  ·        Philips Romania sau Men in Black nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

  ·        Philips Romania sau Men in Black nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  ·        Philips Romania sau Men in Black este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Philips Romania sau Men in Black.

  ·        Philips Romania își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei/actiunii promotionale, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare.

  Modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Philips Romania sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de comenzi multiple, dar ulterior refuzate la livrare sau returnate, in scopul cresterii sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Philips Romania are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

  ·        Philips Romania sau Men in Black  Campani nu isi asuma responsabilitatea:(i) pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie.

   

  XII. SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

  12.1 Prin inscrierea la Campania „Calendarul cu promotii Philips”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

  12.2 Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de Philips Romania S.R.L.  in nume propriu si prin imputernicitul Men in Black Advertising S.R.L., in conditiile prevederilor Anexei 1 la prezentul Regulament.

   

  XIII. SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

  13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Philips Romania  si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Philips Romania , daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  XIV. SECTIUNEA 142. CONTESTATII SI LITIGII

  14.1.     Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, pana la data de 01martie 2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

  14.2. Eventualele litigii aparute intre Philips Romania  si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

   

  ANEXA 1

  INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Philips Romania si Men in Black se obliga sa respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

  Datele personale ale participantilor sunt prelucrate de Philips Romania in calitate de operator de date si de Agentia Men in Black in calitate de imputernicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile si pentru scopurile prezentate in cele ce urmeaza:

  I.                Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei:

  In scopul organizarii Campaniei, participarii persoanelor vizate interesate la aceasta campanie, validarii inscrierilor la Campanie si transmiterii/punerii la dispozitie a premiilor, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

  I.                Pentru participantii inscrisi in Campanie:

  ·                 nume si prenume Participanti;

  ·                 numar de telefon si adresa de email;

  ·                 adresa pentru livrarea produselor comandate in baza careia s-a facut inscierea in Campanie;

  ·                 varsta, participantii trebuie sa aiba minim 18 ani la data inceperii Campaniei;

  ·                 semnatura (in cazul operatiunii de transmitere a unui raspuns la cererile si/sau plangerile efectuate de catre participanti).

  II. In plus, pentru participanti extrasi castigatori:

  ·                 date continute de bonul fiscal /factura aferenta comenzii in baza careia s-a facut inscrierea in Campanie, in masura in care acest document contine date cu caracter personal sau daca in asociere cu alte date colectate in cadrul Campaniei poate conduce la identificarea persoanei;

  ·                 adresa de domiciliu sau de resedinta (date necesare  in  cadrul operatiunii de transmitere a premiului);

  ·                 date de cont bancar (date necesare in cadrul inmanarii catre participantul extras si validat castigator a premiului in bani);CNP (colectarea va fi efectuata in masura necesara platii impozitului datorat conform Codului Fiscal si Codului de procedura Fiscala pentru premiile acordate participantilor extrasi si validati castigatori).

  II.             Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (scopul procesarii):

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

  ·                 Organizarii si desfasurarii Campaniei;

  ·                 Inscrierii in Campanie;

  ·                 Validarii participantilor extrasi drept potentiali castigatori;

  ·                 Transmiterii premiilor castigate in conditiile Regulamentului;

  ·                 Indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Philips Romania si ale Men in Black și indeplinirea obligatiilor de raportare către autoritățile publice competente;

  ·                 Solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei.

  Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie.

   

  I.                Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:

   ▪ consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);

  ▪ indeplinirea obligatiilor legale ce revin Philips Romania si Agentiei, conform prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR);

   ▪ interesul legitim al Philips Romania in organizarea si desfasurarea Campaniei, si solutionarea contestatiilor legate de desfasurarea Campaniei(art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). 

   

  II.             Destinatarii datelor prelucrate:

  Philips Romania poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

  •                  Partenerii Philips Romania, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite . Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de catre aceste persoane pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing );

  •                  furnizori de servicii de curierat (in scopul trasnmiterii premiilor );

  •                  furnizori de servicii de contabilitate;

  •                  furnizorii de servicii de transfer/ plata bani ( unitati bancare in scopul punerii la dispozitie a premiului in bani).

  In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege.

  Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate .

  Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor catre State sau Organizatii care nu apartin Spațiului Economic European (SEE).

  III.            Durata prelucrarii.

  Dupa caz, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate pe perioada de desfasurare a campaniei, conform prevederilor legale aplicabile, precum si in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile . La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, se va proceda la  stergerea/distrugerea aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunandu-se si  Imputernicitului(ilor) obligatii identice.

  VI. Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

   (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

   (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

   (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , participantii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com.

   

  VII.     SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR

  7.1 Descrierea premiilor

  Premiile oferite in cadrul acestei Campanii, sunt dupa cum urmeaza:

  7.1.1.   Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 07.12.2020 : 5x Abonamente WorldClass, avand valoare comerciala unitara de RON 311, 9Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 1.559,5  Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este o (1) luna .

  7.1.2.   Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 08.12.2020 : 5x voucher Sephora, in valoare comerciala unitara de 50 Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 2.500 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este 12 (douasprezece) luni ; Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice Sephora, cat si din magazinul online Sephora.

  7.1.3.     Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 11.12.2020: 5x voucher Sephora, in valoare comerciala unitara de 50 Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 2.500 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este 12 (douasprezece) luni ; Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice Sephora, cat si din magazinul online Sephora.

  7.1.4.  Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 12.12.2020: 10x voucher H&M, avand o valoare comerciala unitara de   150  lei (include TVA) si o valoare comerciala totala de 1.500 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este de 36 (treizecisisase) luni  ; Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice H&M, cat si din magazinul online H&M.

  7.1.5.  Premii pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in data de 14.12.2020: 5x Abonamente WorldClass, avand valoare comerciala unitara de RON 311, 9Lei (inclusiv TVA) si valoare comerciala totala de 1.559,5  Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este o (1) luna .

  7.1.6.   Premii pentru comenzile , in conditiile Regulamentului, in data de 16.12.2020: 5x vouchere Ikea , avand o valoare comerciala unitara  de 450 lei (include TVA) si o valoare comerciala totala de 2.250 Lei (inclusiv TVA). Valabilitatea voucherului este de 36 (treizecisisase) luni ;  Voucherele pot fi folosite pentru achizitia de produse atat din magazinele fizice  IKEA, cat si din magazinul online IKEA.

  7.1.7.   Premiu pentru comenzile efectuate, in conditiile Regulamentului, in perioada 17.12.2020-31.12.2020 a Campaniei: 1x Premiu cel mare, prin care participantul desemnat si validat castigator primeste banii inapoi pe comanda efectuata de pe philips.ro, in limita a si avand valoare comerciala maxima de 4.850 lei (includ TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 07.12.2020 – 31.12.2020:  12.218,66 lei (TVA inclus).

  7.2 Achizitiile care participa la Campanie si sunt considerate inscrieri valide sunt exclusiv comenzile finalizate pe site-ul Producatorului www.philips.ro, comenzi realizate in/cu respectarea zilele/zilelor indicate art. 7.1., platite fie online, fie cu plata la livrare, nerefuzate la livrare sau returnate in 30 de zile de la primirea coletului.

  7.3.  Philips Romania nu este raspunzator pentru comenzile care nu pot fi finalizate, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Philips Romania, precum si refuzurile aparute la livrare si retururile, sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

  7.4.  In ceea ce priveste premiul in bani, daca valoarea comenzii participantului desemnat si validat castigator depaseste suma de 4.850 Lei (inclusiv TVA), acesta din urma va primi doar valoarea maxima de 4.850 Lei, Producatorul sau Men in Black nu va acoperi diferenta de pret.

  7.5. Daca valoarea comenzii participantului desemnat si validat castigator este mai mica decat valoarea de 4.850 Lei (inclusiv TVA), atunci acesta va primi exclusiv si exact valoarea achizitiei sale.
   

  VIII.     SECTIUNEA 8. DESEMNARE CASTIGATORI.

  8.1.  Premiile vor fi acordate participantilor, prin trageri la sorti electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor. Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani (exceptie facand premiul cel mare) din sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

  8.2.  In scopul acordarii fiecarei categorii de premii indicate in Sectiunea 7- Descrierea Premiilor , vor fi organizate in data de 17.02.2021 trageri la sorti electronice pentru comenzile realizate in cadrul Campaniei, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului, dupa cum urmeaza:

  • Tragere la sorti pentru inscrierile valide efectuate in data de 07.12.2020, ora 01:00- ora 23:59;
  • Tragere la sorti pentru inscrierile valide efectuate in data de 08.12.2020, ora 01:00- ora 23:59;
  • Tragere la sorti pentru inscrierile valide efectuate in data de 11.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;
  • Tragere la sorti pentru inscrierile valide efectuate in data de 12.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;
  • Tragere la sorti pentru inscrierile valide efectuate in data de 14.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;
  • Tragere la sorti pentru inscrierile valide efectuate in data de 16.12.2020, ora 01:00 –ora 23:59;
  • Tragere la sorti pentru inscrierile valide efectuate perioada  17.12.2020-31.12.2020, ora09:00 –ora 23:59.

  8.3.  Pentru fiecare zi de concurs, in urma tragerii la sorti aferente, un participant poate castiga 1 (un) singur premiu.

  8.4. Tragerile la sorti din data de 17.02.2021 vor avea loc in prezenta unui notar public si a 2 (doi) reprezentanti Men in Black.

  8.5. In cadrul fiecarei trageri la sorti se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu pus la dispozitie. In care vor fi exista participanti extrasi castigatori care nu pot fi validati, care nu pot fi contactati si/sau care refuza premiul din motive independente de Philips Romania si/sau Men in Black , se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor daca va fi cazul.

  8.6. In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Philips Romania  isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

  8.7 Philips Romania sau Men in Black nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantul extras castigator a furnizat date si/ sau informatii incorecte si/sau incomplete ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.
   

  IX.  SECTIUNEA 9. VALIDARE PARTICIPANTI. TRANSMITERE PREMII 

  9.1 Ulterior extragerii potentialilor partipanti castigatori potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus in Sectiunea 8- Desemnare castigatori, Philips Romania prin Men in Black va proceda la validarea participantilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.  

  9.2. Fiecare participant extras drept potential castigator va fi contactat pentru validare prin e-mail in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data tragerii la sorti. In acest scop Philips Romania prin Men in Black il va incunostiinta via email pe participantul in cauza ca este potential castigator al unuia dintre premiile oferite in cadrul Campaniei, mentionand totodata si natura premiului.

  9.3. In continutul mail-ului de informare participantul va primi si un link securizat pe care va trebui sa il acceseze in scopul completarii formularului cu datele solicitate in vederea validarii si trimiterii premiului in urma validarii. Totodata, participantului extras drept potential castigator i se va solicita sa transmita, in maxim 3 (trei) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare, si o imagine fotografica sau imagine scanata clar si complet de pe dovada de achizitie a Produsului Participant /Produselor Participante.

  9.4.  Pentru validare si, dupa caz, trimiterea premiului, fiecare participant contactat va accesa link-ul in maxim 3 (trei) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare (incunostiintare), si va completa formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente premiilor), adresa de livrare premiu (i.e. adresa de domiciliu sau de resedinta), numar de telefon.

   9.5. In cazul in care un participant castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat si se va apela pe rand la cele 2 (doua) rezerve, urmand aceeasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate va ramane in posesia Philips Romania.

  9.6.  Validarea participantilor are loc in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data receptiei informatiilor solicitare pentru validare conform prevederilor acestei Sectiuni

  9.7. Premiile constand in vouchere (carduri cadou) vor fi predate castigatorilor de catre Men in Black, prin curier, la adresele mentionate de acestia, in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii participantului castigator.  

  9.8. Livrarea premiului in bani se face prin intermediul Men in Black, prin transfer bancar, in contul IBAN personal indicat in urma contactarii de catre participant, in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii participantului castigator .

  9.10. Atestarea inmanarii /livrarii premiilor catre participantii extrasi si validati castigatori va fi in scris (de ex. pe baza de proces-verbal). 

  9.11 Castigatorii si premiile acordate se vor afisa pe pagina de promotie www.philips.ro/c-e/shop/calendarul-cu-promotii , in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti.

  9.12. Participantul castigator are obligatia de a utiliza premiul cu respectarea dispozitiilor legale.

  9.13. Participantul va utiliza premiile in termenul de valabilitate .

  9.14. Philips Romania si Men in Black nu sunt responsabile pentru participantii care utilizeaza premiile cu nerespectarea prevederilor Regulamentului, respectiv cu nerespectarea perioadei de valabilitate. Philips Romania si Men in Black nu vor fi tinute raspunzatoare pentru imposibilitatea de utilizare a premiilor ca urmare a inchiderii sau, dupa caz, a suspendarii activitatii comerciale a Sephora, H&M , Ikea sau WorldClass, inclusiv suspendare si/sau inchidere intervenita in contextul masurilor impuse de catre Autoritatile Statului Roman cu scopul asigurarii controlului si combaterii pandemiei de Covid-19.

   

  X.       SECTIUNEA 10.  IMPOZITE SI TAXE

  10.1. Philips Romania prin intermediul Men in Black se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si Codului Procedura Fiscala,  daca este cazul.
   

  XI. SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII 

  11.1 Philips Romania sau Men in Black nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentul Campanie:

  ·         Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Philips Romania/Men in Black ori netrimiterii informatiilor mentionate la Sectiunea 9 de mai sus, de catre castigatorii validati initial.

  ·         Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Philips Romania/Men in Black, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  ·         Imposibilitatea de a accesa pagina web philips.ro din motive independente de Philips Romania/Men in Black.

  ·         Imposibilitatea de a achizitiona produsele ramase fara stoc de pe site-ul philips.ro, in perioada Campaniei.

  ·         Imposibilitatea Men in Black de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

  ·         Philips Romania sau Men in Black nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

  ·         Philips Romania sau Men in Black nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  ·         Philips Romania sau Men in Black este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Philips Romania sau Men in Black.

  ·         Philips Romania își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei/actiunii promotionale, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Philips Romania sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de comenzi multiple, dar ulterior refuzate la livrare sau returnate, in scopul cresterii sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Philips Romania are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

  ·         Philips Romania sau Men in Black  Campani nu isi asuma responsabilitatea:(i) pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie.
   

  XII. SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

  12.1 Prin inscrierea la Campania „Calendarul cu promotii Philips”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

  12.2 Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de Philips Romania S.R.L.  in nume propriu si prin imputernicitul Men in Black Advertising S.R.L., in conditiile prevederilor Anexei 1 la prezentul Regulament.

   

  XIII. SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

  13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Philips Romania  si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Philips Romania , daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  XIV. SECTIUNEA 142. CONTESTATII SI LITIGII

  14.1.    Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, pana la data de 01martie 2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

  14.2. Eventualele litigii aparute intre Philips Romania  si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

  ANEXA 1

   

  INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
   

  Philips Romania si Men in Black se obliga sa respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

  Datele personale ale participantilor sunt prelucrate de Philips Romania in calitate de operator de date si de Agentia Men in Black in calitate de imputernicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile si pentru scopurile prezentate in cele ce urmeaza:
   

  I.                    Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei:

  In scopul organizarii Campaniei, participarii persoanelor vizate interesate la aceasta campanie, validarii inscrierilor la Campanie si transmiterii/punerii la dispozitie a premiilor, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  I.                    Pentru participantii inscrisi in Campanie:

  ·                     nume si prenume Participanti;

  ·                     numar de telefon si adresa de email;

  ·                     adresa de livrare comanda in baza careia s-a facut inscierea in Campanie;

  ·                     varsta, participantii trebuie sa aiba minim 18 ani la data inceperii Campaniei;

  ·                     semnatura (in cazul operatiunii de transmitere a unui raspuns la cererile si/sau plangerile efectuate de catre participanti).

  II. In plus, pentru participanti extrasi castigatori:

  ·                     date continute de bonul fiscal /factura aferenta comenzii in baza careia s-a facut inscrierea in Campanie, in masura in care acest document contine date cu caracter personal sau daca in asociere cu alte date colectate in cadrul Campaniei poate conduce la identificarea persoanei;

  ·                     adresa de domiciliu sau de resedinta (date necesare  in  cadrul operatiunii de transmitere a premiului);

  ·                     date de cont bancar (date necesare in cadrul inmanarii catre participantul extras si validat castigator a premiului in bani);CNP (colectarea va fi efectuata in masura necesara platii impozitului datorat conform Codului Fiscal si Codului de procedura Fiscala pentru premiile acordate participantilor extrasi si validati castigatori).

   

  II.                Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (scopul procesarii):

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

  ·                     Organizarii si desfasurarii Campaniei;

  ·                     Inscrierii in Campanie;

  ·                     Validarii participantilor extrasi drept potentiali castigatori;

  ·                     Transmiterii premiilor castigate in conditiile Regulamentului;

  ·                     Indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Philips Romania si ale Men in Black și indeplinirea obligatiilor de raportare către autoritățile publice competente;

  ·                     Solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei.

  Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie.

   

  I.                    Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:

   ▪ consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);

  ▪ indeplinirea obligatiilor legale ce revin Philips Romania si Agentiei, conform prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR);

   ▪ interesul legitim al Philips Romania in organizarea si desfasurarea Campaniei, si solutionarea contestatiilor legate de desfasurarea Campaniei(art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

   

  II.                Destinatarii datelor prelucrate:

  Philips Romania poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

  •                     Partenerii Philips Romania, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite . Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de catre aceste persoane pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing );

  •                     furnizori de servicii de curierat (in scopul trasnmiterii premiilor );

  •                     furnizori de servicii de contabilitate;

  •                     furnizorii de servicii de transfer/ plata bani ( unitati bancare in scopul punerii la dispozitie a premiului in bani).

  In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege.

  Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate .

  Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor catre State sau Organizatii care nu apartin Spațiului Economic European (SEE).

   

  III.              Durata prelucrarii.

  Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate pe perioada de desfasurare a campaniei, conform prevederilor legale aplicabile, precum si in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile . La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, se va proceda la  stergerea/distrugerea aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunandu-se si  Imputernicitului(ilor) obligatii identice.

   

  VI. Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

   (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

   (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

   (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , participantii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com.

  Câștigătorii validați la Campania Promoțională „CALENDARUL CU PROMOTII PHILIPS”

   

  În urma extragerii din data de 17 februarie 2021 au fost desemnati următorii câștigători: 

   

  Nume si prenume - Premiu

  Raluca Danila - Vouchere H&M

  Dragomir Ana-Maria - Vouchere H&M

  Sasu Georgiana Voucher - Sephora

  Ilies Ana Maria Voucher - Sephora

  Mirica Ionut - Abonament tip bronz

  Onea Denisia - Premiul Mare - banii inapoi pe comanda

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.