1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL Campaniei „Saeco Premium Service”

  Perioada campaniei: 27.03.2017 – 31.12.2019

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

   

  Campania “Saeco Premium Service” denumita in continuare „Campanie” sau „Campania”, este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699, și înregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.saeco.ro.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Concursului; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.saeco.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

   Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 01.01.2019, ora 00 :00 si se incheie la data de 31.12.2018, ora 23:59.

  Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.saeco.ro, care este detinut si administrat de catre Organizator.

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  La aceasta Campanie pot participa persoanele juridice cu sediul in Romania si persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu pot participa la Campanie.

  Nu pot participa la acest Campanie angajatii Organizatorului sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiei anterior mentionate.

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

   

  Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece ) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care in perioada desfasurarii acesteia isi inregistreaza espressorul automat din gama PicoBaristo, PicoBaristo Deluxe sau Xelsis, modelele indicate in Anexa 1 la Regulament – denumite Produse participante, pe pagina www.saeco.ro, beneficiaza de serviciul gratuit de asistenta “Premium Service” si beneficiile acestuia in conditiile din prezentul regulament.

  Pentru a beneficia de serviciul de asistenta “Premium Service”, participantii trebuie sa isi inregistreze produsele pe pagina www.saeco.ro  in termen de maxim 2(două) luni de la data achizitionarii acestora.

   

  4.1 Crearea unui cont MyPhilips

  Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web www.saeco.ro trebuie mai intai sa isi creeze unul.

  4.2 Inregistrarea produselor

  Pentru a beneficia de serviciul de asistenta “Premium Service”, atat consumatorii care detin sau si-au creat un cont MyPhilips nou, trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

  1) Accesarea site-ului www.saeco.ro

  2) Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips (Saeco) detinute in sectiunea ”Inregistrare produs”

  3) Introducerea informatiilor obligatorii solicitate: modelul produsului, seria modelului, data achizitie, datele de contact (adresa, numar de telefon) si atasarea dovezii de achizitie. Dovada de achizitie (bonul fiscal/factura) si seria modelului sunt obligatorii pentru validarea inscrierii si beneficierea de serviciu.

  4) Apasarea butonului “Inregistrare”. In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate.

  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

   

  SECTIUNEA 5. DESCRIEREA BENEFICIILOR

   

  Pot beneficia de aceasta Campanie urmatoarele modele de espressoare automate Saeco:

  1.       Gama PicoBaristo modelele:  SM5460/10, SM5473/10 beneficiaza de Pachetul “Bronze Premium Service”. Acesta include:

  a.       Asistenta telefonica la instalarea si montarea espressorului Saeco Incanto. Reprezentantul Saeco va contacta consumatorii care si-au inregistrat produsul conform instructiunilor de la sectiunea 4 al acestui Regulament, in maximum 72(saptezecisidoua) ore de la inregistrare in vederea acordarii asistentei telefonice la instalarea si montarea espressorului.

  b.      Asistenta si suport telefonic pentru neclaritati legate de functionarea aparatului .Pentru a beneficia de suport, consumatorii trebuie sa contacteze linia telefonica Saeco, apeland: 021.326.60.64 (program de Luni-Vineri, intre 09:00 – 18:00)

  c.      Serviciul de « Service la usa ta ». Posibilitatea de a trimite gratuit produsul in service si de a-l primi cand este gata, tot prin curier, fara niciun cost. Pentru a beneficia de acest serviciu, consumatorii trebuie sa sune la linia de call center dedicata clientilor Saeco. Consumatorul isi asuma responsabilitatea in privinta modului in care produsul a fost impachetat inainte a fi trimis curierlui.

   

  2.       Gama PicoBaristo Deluxe modelele: SM5570/10, SM5573/10 beneficiaza de Pachetul “Silver Premium Service”. Acesta include:

  a.       Asistenta telefonica la instalarea si montarea espressorului Saeco gama PicoBaristo. Reprezentantul Saeco va contacta consumatorii care si-au inregistrat produsul conform instructiunilor de la sectiunea 4 al acestui Regulament, in maximum 72(saptezecisidoua) ore de la inregistrare in vederea acordarii asistentei telefonice la instalarea si montarea espressorului.

  b.      Asistenta si suport telefonic pentru neclaritati legate de functionarea aparatului. Pentru a beneficia de suport, consumatorii trebuie sa contacteze linia telefonica Saeco, apeland: 021.326.60.64 (program de Luni-Vineri, intre 09:00 – 18:00).

  c.       Cadou de bun-venit filtru AquaClean model CA6903/10 pentru apa si calcar in valoare de 78.99 RON (TVA inclus).

  d. Serviciul de « Service la usa ta ». Posibilitatea de a trimite gratuit produsul in service si de a-l primi cand este gata, tot prin curier, fara niciun cost. Pentru a beneficia de acest serviciu, consumatorii trebuie sa sune la linia de call center dedicata clientilor Saeco. Consumatorul isi asuma responsabilitatea in privinta modului in care produsul a fost impachetat inainte a fi trimis curierlui.

  3.       Gama Xelsis modelele: SM7580/00, SM7683/00 beneficiaza de Pachetul “Gold Premium Service”. Acesta include:

  a.       Asistenta personala la locatie pentru instalarea si montarea espressorului Saeco gama Xelsis. Reprezentantul Saeco va contacta participantii care si-au inregistrat produsul conform instructiunilor de la sectiunea 4 al acestui Regulament, in maximum 72(saptezecisidoua) ore de la inregistrare in vederea programarii vizitei pentru la instalarea si montarea espressorului.

  i.      Vizita trebuie sa aiba loc in maximum 7(sapte) zile lucratoare de la data contactarii, in cazul in care consumatorul accepta.

  ii.      In cazul in care consumatorul nu doreste asistenta personala la domiciliu, acesta poate beneficia oricand de asistenta telefonica pentru instalarea si montarea espressorului.

  b.      Asistenta si suport telefonic pentru neclaritati legate de functionarea aparatului . Pentru a beneficia de suport, consumatorii trebuie sa contacteze linia telefonica Saeco, apeland: 021.326.60.64 (program de Luni-Vineri, intre 09:00 – 18:00).

  c.       Punerea la dispozitie in mod gratuit pe o durata de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice a unui aparat identic functional, pe durata remedierii nefunctionalitatii aparatului Saeco achizitionat de participant si inregistrat in campanie, in cazul in care acesta prezinta defectiuni.

  d.      Cadou de bun-venit 1 (un) kit de intretinere model CA6707/00 in valoare de 261.99 RON (TVA inclus).

  e. Serviciul de « Service la usa ta ». Posibilitatea de a trimite gratuit produsul in service si de a-l primi cand este gata, tot prin curier, fara niciun cost. Pentru a beneficia de acest serviciu, consumatorii trebuie sa sune la linia de call center dedicata clientilor Saeco. Consumatorul isi asuma responsabilitatea in privinta modului in care produsul a fost impachetat inainte a fi trimis curierlui.

  f. 1 sesiune gratuita de intretinere a aparatului, la domiciliu. Consumatorul va avea posibilitatea ca un specialist Saeco sa vina acasa pentru a face o runda de mentenanta a espressorului cu toate consumabilele incluse. Serviciul acesta este disponibil in orasele: Bucuresti, Arad, Timisoara, Cluj, Sibiu, Brasov, Iasi, Constanta, Braila, Galati. Consumatorii care au domiciliul in alte localitati fata de cele mentionate mai sus, vor putea trimite produsul prin curier pentru a beneficia gratuit de sesiunea de intretinere a aparatului, cu consumabilele necesare.  Costul curierului pentru ridicare si pentru returnare va fi suportat de catre Philips Romania.

  Philips Romania va asigura gratuit 1 (o) singura sesiune de intretinere a aparatului si 1 (un) singur transport tur – retur din partea curierului. In cazul in care, consumatorul va dori sa apeleze si ulterior la acest serviciu, atunci acesta va plati separat.

  Consumatorii care doresc sa beneficieze de acest serviciu, trebuie sa contacteze linia telefonica Saeco, apeland: 021.326.60.64 (program de Luni-Vineri, intre 09:00 – 18:00).

   

  SECTIUNEA 6. CONTACTAREA PARTICIPANTILOR

   

  Dupa inregistrarea produsului conform instructiunilor precizate la sectiunea 4 a acestui Regulament, Organizatorul (prin reprezentatul sau) va contacta telefonic in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) ore de la inregistrare, participantii la Campanie pentru a oferi Asistenta telefonica/personala, precum si a valida datele de contact cat si pentru expedierea cadoului de bun venit.

  Livrarea cadourilor de bun venit se face prin curier, fiecaruia dintre participantii ce beneficiaza de de Pachetul “Silver Premium Service” sau Pachetul “Gold Premium Service”, la adresa de livrare indicata de acestia la inregistrare, in termen de maxim 30(treizeci) zile lucratoare de la data validarii inregistrarii. Deasemenea, in momentul livrarii, participantul va confirma livrarea prin semnarea Procesului verbal de predare-primire, in original.

   

   

  SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea serviciilor prezenta Campanie:

  ·         Pierderea statutului de participant ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus.

  ·         Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  ·         Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.

  ·         Imposibilitatea Organizatorului de a contacta participantii, din motive independente de acesta.

  ·         Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

  ·         Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu serviciile dobandite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  ·         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

  ·         Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii promotionale, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig.Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

   

  SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

   Prin inscrierea la Campania „Saeco Premium Service”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, numarul de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu) sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL (operator de date înregistrat sub nr. 1720 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in nume propriu sau prin imputernicitul  Electronics Suport Division SRL, cu sediul in Bld. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrat la Registrul Comerțului sub J40/1227/02.02.2009,  in scopul derularii Campaniei, pentru validare si atribuirea serviciilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului).

  La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Philips Romania SRL pe adresa Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului ulterior, la cererea acestuia.

  Tuturor participantilor la aceasta Campanie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 si normele legale aplicabile privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

   

  SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

   

  Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  SECTIUNEA 10. LITIGII

   

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

  SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   

  Regulamentul Oficial a Companiei este disponibil in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul www.philips.ro/mysaeco. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

   

  Anexa 1

  Lista espressoarelor automate Saeco participante la campanie:

  ·         Gama Xelsis: SM7580/00, SM7683/00

  ·         Gama PicoBaristo modelele: SM5460/10, SM5473/10

  ·         Gama PicoBaristo Deluxe:  SM5570/10, SM5573/10

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  I understand

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.