1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  Termenii și condițiile promoției “Înregistrează-ți aparatul OneBlade și ai 50% discount la un pachet de lame de schimb”

  Perioada de desfășurare: 10 martie 2021 - 31 decembrie 2021


  ART. 1 – ORGANIZATORUL

   

  1.1. Organizatorul actiunii promotionale ,,Inregistreaza-ti aparatul OneBlade si primesti 50% reducere la un set de lame de schimb” (denumita in continuare “Campania”) este PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului  București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699 (denumita in continuare „Organizatorul”).

   

  1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului document (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

   

  1.3. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campanie. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.philips.ro/regulamente .

   

  1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament prin acte aditionale la acesta, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea lor pe site-ul www.philips.ro/regulamente , acestea fiind publicate cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

   

  1.5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora.

   

  ART. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  2.2. Campania se va desfasura in perioada: 10 martie 2021, ora 12:00 – 31 decembrie 2021, ora 23:59 inclusiv.

   

  ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

   

  3.1. Regulamentul campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in format electronic, prin accesarea site-ului www.philips.ro/regulamente .

   

  3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani.

   

  4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

  i.            Persoanele care nu respecta art. 4.1;

  ii.            Angajati ai Organizatorului precum si ai societatilor afiliate Philips Romania ;

  iii.            Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctul (ii) de mai sus;

  iv.            Persoane juridice indiferent de forma de organizare, inclusiv societati cu raspundere limitata cu asociat unic si persoane fizice autorizate.

   

  4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

   

  4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie precum si a tuturor beneficiilor oferite in cadrul Campaniei, in cazul in care participarea se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

   

  ART. 5 – PRODUSE PARTICIPANTE

   

  5.1. Produsele participante in campanie sunt urmatoarele: QP2620/20, QP2520/30, QP2520/20, QP6520/20, QP6620/20, QP2630/30, QP2530/20, QP6510/20, QP6650/61, QP6550/30, QP6550/15, QP6530/15/, QP2520/64, QP6510/64.

   

  5.2. In interiorul ambalajului fiecarui Produs participant Participantii vor gasi un card prin care vor fi informati despre pasii care trebuie urmati in vederea participarii in prezenta Campanie si cum pot sa-si inregistreze produsul in MyPhilips (www.philips.ro/myoneblade ).

   

  5.3. Dupa data incheierii Campaniei, beneficiul acordat prin intermediul Campaniei nu va mai putea fi solicitat, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei. 

   

  ART. 6 – MECANISMUL CAMPANIEI

   

  6.1    Participarea la campanie

   

  6.1.1. Pentru a participa la campanie prin intermediul site-ului, participantii trebuie:

  a)      sa achizitioneze oricare produs OneBlade participant, descris la art. 5.1, in perioada de desfasurare a campaniei ;

  b)      Sa pastreze bonul fiscal/ factura fiscala cu care s-au inscris in campanie si sa il puna la dispozitia Organizatorului pentru validare ;

  c)      Sa isi inregistreze produsul OneBlade in termen de maximum 3 (trei) luni de la data achizitiei acestuia.

   

  6.2. Crearea unui cont MyPhilips

   

  Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web www.philips.ro/myphilips  trebuie mai intai sa isi creeze unul, urmand pasii din formularul de creare cont.

   

  6.3. Inregistrarea produselor in MyPhilips

   

  6.3.1. Pentru a beneficia de Campanie, atat consumatorii care detin sau si-au creat un cont MyPhilips nou, trebuie sa parcurga pasii de mai jos:

  1) Accesarea site-ului https://www.philips.ro/c-w/product-registration/oneblade/register-product

  2) Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips achizitionate in sectiunea ”Inregistrare produs”

  3) Introducerea informatiilor obligatorii solicitate: modelul produsului, data achizitie, si atasarea dovezii de achizitie. Dovada de achizitie (bonul fiscal/factura) si data achizitiei sunt obligatorii pentru validarea inscrierii si beneficierea de serviciu.

  4) Apasarea butonului “Inregistrare”. In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate si codul unic alfanumeric ce da dreptul la reducerea pretului pentru lamele de schimb participante in Campanie (vezi informatii in Art 6.4 Beneficiile inregistrarii).

   

  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

   

  6.3.2  Un participant unic se poate inscrie de mai multe ori in campanie, dar cu bonuri fiscale/ facturi fiscale distincte, iar pentru fiecare inscriere trebuie sa se autentifice cu datele utilizate la crearea contului.

   

  6.3.3 Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri/ facturi fiscale fictive, inscrierea de catre un singur participant/ mai multi participanti a acelorasi numere facturi fiscale, inscrierile participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris acelasi bon fiscal) poate fi considerata tentativa de frauda si se poate solda cu eliminarea participantului/ participantilor in cauza din campanie, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa-i anunte pe cei invalidati, in prealabil.

   

  6.4    Beneficiile inregistrarii :

   

  In urma inregistrarii valide in campanie, conform mecanismului prezentat mai sus, participantul va primi pe emailul inregistrat in MyPhilips un voucher in forma electronica, ce da dreptul participantului sa beneficieze de o reducere de 50% din pretul lamelor de schimb indicate la art. 7.2 din prezentul document. Acestea pot fi achizitionate exclusiv din magazinul online Philips, accesibil la adresa web https://www.philips.ro/, in limita stocurilor disponibile.

   

  ART. 7 – ACORDAREA BENEFICIILOR

   

  7.1.  Codul de voucher acordat in cadrul campaniei se va trimite automat pe emailul de confirmare a inregistrarii produsului, la adresa comunicata de catre participant in momentul crearii contului pe platforma MyPhilips (www.philips.ro/myphilips).

   

  7.2  Codul de reducere vor putea fi folosite la achizitionarea a 1 (una) buc. din urmatoarele seturi de lame de schimb compatibile cu toate aparatele OneBlade:

  QP230/50, QP620/50, QP610/50, QP220/55, QP220/50, QP240/50.

   

   

  7.3. Codul alfanumeric poate fi folosit pana la data de 31.12.2021 pentru o singura comanda in limita stocurilor disponibile, este netransmisibil si nu se poate cumula cu alte vouchere, oferte sau promotii.

   

   Art. 8 - Erori, Comunicari Publicitare Necorespunzatoare, Limitarea Raspunderii

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la nevalidarea inscrierii/neacordarea serviciilor mentionate in prezentul document:

  ·        Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  ·        Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere a produsului din motive independente de Organizator. 

  ·        Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul document precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul document. 

  ·        Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu serviciile dobandite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere. 

  ·        Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. 

   

  Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web, prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a actiunii. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii unor sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii/castiguri/beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

   

  Art. 9 – Protectia Datelor Personale

   

  9.1 In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul document.

   

  Art. 10– Incetarea/ Intreruperea Campaniei. Forta Majora

   

  10.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

   

  10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

   

  10.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.4. din prezentul Regulament.

   

  Art. 11 – Litigii

   

  11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

  Art. 12 – Alte Clauze

   

  12.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.

   

  12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei.

   

  12.3. Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/ facturi fiscale care fac parte din alte Campanii sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/ facturilor fiscale, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator, urmand ca inscrierile in Campanie facute cu utilizarea acestor dovezi de achizitie sa fie invalidate.

   

  Organizator PHILIPS ROMANIA S.R.L.

  Anexa 1

  Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

   

  Date privind operatorul de date cu caracter personal In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699  (denumita in continuare „Organizatorul”).

   

  1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

   

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) Nume, prenume (ii) Adresa de email (iii) Dovada achizitiei produsului care contine si adresa de livrare si adresa de facturare.

   

  2. Scopul procesarii

   

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea asigurarii beneficiului postvanzare in cadrul si pe perioada Campaniei;

   

  3. Temeiul juridic al prelucrarii

   

  Datele vor fi prelucrate bazate pe necesitatea executarii contractului de vanzare a produselor participante si privind beneficiul postvanzare oferit in cadrul Campaniei si in temeiul consimtamantului si/ sau a interesului legitim ori necesitatii indeplinirii unei obligatii legale, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inscrierea in campanie.

   

  4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

   

  Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, pe perioada desfasurarii campaniei sau, dupa caz, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului(ilor) obligatii similare.

   

  5. Drepturile persoanelor vizate

   

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  (i)               dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

  (ii)              dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  (iii)             dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv)             dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  (v)              dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi)             dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii)           dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii)         dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , clientii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  6. Securitatea datelor cu caracter personal

   

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si participant sau dupa caz in scopul verificarii oportunitatii sau corectitudinii acordarii beneficiului/ executarii contractului.

   

  7. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

   

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  8. Alte prevederi

   

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.