1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL Campaniei „Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” 

  Perioada campaniei: 01.12.2019, ora 00:00 – 31.01.2020, ora 23:59

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

   

  1.1 Campania “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 prin intermediul Below-the-line International SRL cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 si MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputerniciti”.

   

  1.2 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

   

  1.3 Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 01.12.2019, ora 00:00 si se incheie la data de 31.01.2020, ora 23:59.

  Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este detinut si administrat de catre Organizator.

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

  Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, persoanelor imputernicite, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, care acceseaza campania prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispozitie de Philips, in perioada 01.12.2019, ora 00:00 –31.12.2020, ora 23:59 si se inscriu in Campanie, pot intra in tragerea la sorti pentru castigarea produselor Philips, astfel cum acestea sunt mentionate in prezentul regulament.

   

   

  Pasii ce trebuie parcursi pentru inscriere sunt urmatorii:

   1) Accesarea site-ului www.philips.ro/comunitate

   2) Completarea formularului de inscriere, integral, cu urmatoarele informatii obligatorii:

  ·         nume

  ·         prenume

  ·         adresa e-mail

  3) Apasarea butonului „Inregistreaza-te”.

   

  Inscrierea in Campanie va fi insotita fie de afisarea pe pagina site-ului a unei confirmari a validitatii datelor fie de afisarea unui mesaj care explica motivele pentru care datele nu sunt valide si inscrierea in Campanie nu este inregistrata.

  Un participant se poate inscrie in Campanie o singura data prin intermediul site-ului www.philips.ro si poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

   

  In cadrul Campaniei, nu vor fi luate in considerare inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind toate informatiile solicitate de mai sus si/sau in care participantii furnizeaza date incomplete/incorecte, in care se comunica alte informatii decat cele solicitate prin formular, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizata la Sectiunea 2 din prezentul Regulament.

   

  SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

  5.1 Descrierea premiilor

   

  Premiile oferite in cadrul acestei Campanii, sunt dupa cum urmeaza:

  1.       Premii pentru perioada 01.12.2019 – 31.12.2019:

  ·         1 x Voucher de calatorie Vola.ro, avand valoare comerciala in valoare de 1,238.99 lei (include TVA). Valabilitatea voucherului este 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020 ; Voucherele de calatorie pot fi folosite atat pentru achizitia unui bilet de avion, cat si pentru achizitia unui pachet turistic de tip city break sau vacanta, format din bilet de avion + cazare. Pentru a putea utiliza acest voucher, clientul isi poate face o rezervare online, accesand site-ul www.vola.ro si alegandu-si biletul de avion sau pachetul turistic in functie de datele de plecare si de sosire preferate. Codul trebuie introdus in sectiunea „Adauga Voucher” din pagina finala a rezervarii.

  Pe langa varianta de rezervare online, clientul poate beneficia de voucher si printr-o cerere de rezervare pe e-mail, la adresa  rezervare@vola.ro sau sunand in call center-ul Vola.ro, la numarul 021 407 53 00, disponibil non-stop.

  In cazul in care achizitia unui bilet de avion sau a unui pachet de zbor + cazare depaseste valoarea voucherului, clientul va achita diferenta de bani. In cazul in care valoarea rezervarii este mai mica fata de valoarea voucherului, Vola.ro va genera un voucher in euro cu valoarea diferentei, care va avea aceeasi valabilitate cu voucherul initial.

  ·         1 x Sonicare DiamondClean Periuţă de dinţi sonică electrică HX9394/40 avand valoare comerciala in valoare de 1,238.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Espressor complet automat Seria 3200 EP3241/50 avand valoare comerciala in valoare de 2.797,99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Lumea Prestige Aparat IPL pt. îndepărtarea părului BRI953/00 avand valoare comerciala in valoare de 2.648,99 lei (include TVA).

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.12.2019 – 31.12.2019: 6.685,97 lei (TVA inclus).

  2.       Premii pentru perioada 01.01.2020 – 31.01.2020:

  ·         1 x Placă de îndreptat părul MoistureProtect HP8374/00 avand valoare comerciala in valoare de 506,99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Blender de mare viteză cu mixare în vid HR3752/00 avand valoare comerciala in valoare de 1.405,99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x OneBlade Face + Body QP2620/20 avand valoare comerciala in valoare de 243.99 lei (include TVA).

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.12.2019 – 31.12.2019: 2.156,97 lei (TVA inclus).

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.12.2019 – 31.01.2020: 8.842,94 lei (TVA inclus).

   

   

  Produsele Philips descrise anterior vor fi acordate participantilor, prin trageri la sorti electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor.

  Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

   

  5.2 Acordarea premiilor: 

  Premiile vor fi acordate prin intermediul a 2 (doua) extrageri electronice, dupa cum urmeaza:

  La tragerea la sorti din data de 14.01.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.12.2019, ora 00:00 – 31.12.2019, ora 23:59.

  La tragerea la sorti din data de 11.02.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.01.2020, ora 00:00 – 31.01.2020, ora 23:59.

  Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, in prezenta unui Notar Public.

  In cadrul extragerii se va extrage cate 1 (un) potential castigator pentru fiecare premiu; ulterior extragerii castigatorilor se vor extrage si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu pus la dispozitie, pentru cazurile in care vor fi castigatori care nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor doar daca va fi cazul.

   

  In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

   

  SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

   

  Dupa extragere, Organizatorul va trimite un e-mail catre adresa de e-mail indicata in datele de inscriere ale participantului extras ca si potential castigator, prin care acesta va fi anuntat ca este potential castigator al unuia dintre premiile puse in joc in cadrul Campaniei Philips, mentionand totodata si natura premiului. In continutul mail-ului castigatorul va primi si un link securizat pe care va trebui sa il acceseze si sa completeze formularul cu datele solicitate in vederea validarii.

  Fiecare castigator va fi contactat prin e-mail pentru validare in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data extragerii, de catre un reprezentant al Organizatorului.

   

  Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant contactat va accesa link-ul in maxim 3(trei) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare, si va completa formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, varsta, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente castigurilor de catre Organizator), adresa, numar de telefon.

   

  In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la cele 3 (trei) rezerve, urmand aceiasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate va ramane in posesia Organizatorului.

   

  Premiile constand in produse Philips vor fi livrate castigatorilor validati final in termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validarii finale a fiecaruia dintre castigatorii premiilor (primirii informatiilor mentionate la paragraful de mai sus).

  Premiul constand in voucher descris mai sus la Sectiunea 5 va fi predat castigatorului in format electronic pe adresa de e-mail completata in formularul de inscriere, in termen de 30 zile lucratoare de la data validarii lui.  

  Livrarea premilor se face prin intermediul agentiei S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A. cu sediul in str. Siriului, nr 42-46, et 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, C.U.I. 13351917, fiecaruia dintre castigatori, la adresa comunicata de catre castigator.

  Deasemenea, in momentul livrarii premiului, castigatorul trebuie sa predea persoanei desemnate de catre Organizator/ curierului un exemplar al Procesul verbal de predare-primire, in original, semnat de catre acesta.

   

  Numele castigatorilor validati si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul www.philips.ro/comunitate in maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data validarii castigatorilor.

   

  SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

   

  Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri.

   

  SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentul Campanie:

  - Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor mentionate la pct.b Sectiunea 6 de mai sus, de catre castigatorii validati initial.

  - Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  - Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.

  - Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

  - Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

  - Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  - Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei/actiunii promotionale, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

  - Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:(i) pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

  - Dupa data limita de inscriere pe site 20.07.2019, Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website.

   

  SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  Prin inscrierea la Campania „Inregistreaza-te in Comunitatea Philips!”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de Philips Romania S.R.L.  in nume propriu si prin imputernicitii Mediapost Hit Mail SA, in conditiile prevederilor Anexei 1 la prezentul Regulament.

   

  SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

   

  Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

   SECTIUNEA 11. LITIGII

   

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

   

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   

  Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul: www.philips.ro/comunitate putand  fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti. Participarea la acest Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

   

  Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

  Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

  ANEXA 1 privind informarea Participantilor 

  cu privire la desfasurarea procesarii de date cu caracter personal in cadrul Campaniei „Inregistreaza-te in Comunitatea Philips”

   

  1.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

   PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 (denumita in continuare "Operatorul").

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: SC PHILIPS ROMANIA SRL, adresa:  Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, telefonic la 031 6300043, sau prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html.

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, adresa de email, adresa, numar de telefon, varsta, iar in cazul castigatorilor unor premii cu o valoare peste 600 lei a CNP) sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL  in scopul derularii Campaniei, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului,afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe site-ul  www.philips.ro/comunitate), in nume propriu si prin

  intermediul Below-the-line International SRL cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 si MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputerniciti” ai Organizatorului pentru procesarea de date cu caracter personal in numele acestuia.

   

  1.2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  a)       Nume si prenume

  b)      Varsta

  c)       Adresa de e-mail

  d)      Adresa de livrare a premiului

  e)      Telefon

  f)        CNP - in cazul castigatorilor unor premii cu o valoare peste 600 lei

  Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

   

  1.3. Scopul procesarii

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:

  a) livrarii premilor

  b) indeplinirea obligatilor fiscale prevazute de lege pentru plata impozitului pentru premii

   

  1.4. Temeiul juridic al prelucrarii

  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inregistrarea si participarea la campanie. Datele prelucrate nu vor fi transferate unei alte entitati/si sau tari.

   

  1.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   

  1.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Imputernicit timp de maximum 60 (saizeci) zile calendaristice. Datele cu caracter personal ale castigatorilor ale caror premii au valoarea mai mare de 600 lei, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, conform legislatiei in vigoare de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

   

  1.7. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

  (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 031 6300043, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  9.8. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inregistrare in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, livrarii, inmanarii si primirii premiului precum si a indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului.

   

  9.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  9.10. Alte prevederi

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

  ORGANIZATOR,

  Philips Romania S.R.L.

  Prin

  Dl. /Dna _________

  ACT ADITIONAL NR.1

  La REGULAMENTUL Campaniei

  Inregistreaza-te in Comunitatea Philips

   

  Subscrisa PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699

   

  in calitate de Organizator a Campaniei “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” organizat in perioada 01.12.2019- 31.01.2020, in conformitate cu Regulamentul autentificat sub nr. 2543 din data de 29.11.2019 de catre BNP Nica Oana Raluca (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”),

   

  urmare a prelungirii duratei Campaniei, se decide modificarea perioadei campaniei si atribuirea de noi premii.

   

  In consecinta, Organizatorul hotaraste:

   

  Articolul 1 – Sectiunea 2 din Regulament si toate celelalte referiri din cuprinsul Regulamentului se modifica in sensul in care perioada de desfasurare a Campaniei este “01.12.2019 – 31.12.2020”.

   

   

  Articolul 2 – Articolul 5.1. din Regulament se completeaza cu urmatoarea lista de premii, aferenta prelungirii duratei initiale a Campaniei. Astfel art. 5.1. primul paragraf se completeaza lista de premii cu urmatoarele premii:

   

   

  1.       Premii pentru perioada 01.02.2020 – 29.02.2020:

   

  ·         1 x Purificator de aer AC2887/10 avand valoare comerciala in valoare de 1884.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x PerfectCare Compact Plus Staţie de călcat cu abur GC7933/30 avand valoare comerciala in valoare de 968.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x DryCare Prestige Uscător de păr MoistureProtect HP8281/00 avand valoare comerciala in valoare de 441.99 lei (include TVA).

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.02.2020 – 29.02.2020: 3295.97 lei (TVA inclus).

   

   

  2.       Premii pentru perioada 01.03.2020 – 31.03.2020:

   

  ·         1 x Series 3200 Espressoare complet automate EP3241/50 avand valoare comerciala in valoare de 2797.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x SpeedPro Aspirator vertical fără fir FC6727/01 avand valoare comerciala in valoare de 1614.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Blender de mare viteză cu mixare în vid HR3752/00 avand valoare comerciala in valoare de 1405.99 lei (include TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.03.2020 – 31.03.2020: 5818.97 lei (TVA inclus).

  3.       Premii pentru perioada 01.04.2020 – 30.04.2020:

   

  ·         1 x Premium Airfryer XXL HX6859/34 avand valoare comerciala in valoare de  1,507.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Sonicare ProtectiveClean 5100 Periuţă de dinţi sonică electrică avand valoare comerciala in valoare de  915.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Multigroom series 7000 MG7785/20 avand valoare comerciala in valoare de 650.99 lei (include TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.04.2020 – 30.04.2020: 3074.97 lei (TVA inclus).

   

   

  4.       Premii pentru perioada 01.05.2020 – 31.05.2020:

   

  ·         1 x Performer Silent Aspirator cu sac FC8786/09 avand valoare comerciala in valoare de 1506.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x PerfectCare Compact Plus Staţie de călcat cu abur GC7933/30 avand valoare comerciala in valoare de 968.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x MoistureProtect Placă de îndreptat părul MoistureProtect HP8374/00 avand valoare comerciala in valoare de 506.99 lei (include TVA).

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.05.2020 – 31.05.2020: 2982.97 lei (TVA inclus).

   

  5.       Premii pentru perioada 01.06.2020 – 30.06.2020:

   

  ·         1 x Lumea Prestige Aparat IPL pt. îndepărtarea părului BRI953/00 avand valoare comerciala in valoare de 2648.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Viva Collection Storcător de fructe prin presare la rece HR1889/70 avand valoare comerciala in valoare de 942.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x OneBlade Face + Body QP2620/20 avand valoare comerciala in valoare de 243.99 lei (include TVA).

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.06.2020 – 30.06.2020: 3835.97 lei (TVA inclus).

   

  6.       Premii pentru perioada 01.07.2020 – 31.07.2020:

   

  ·         1 x PerfectCare Compact Plus Staţie de călcat cu abur GC7933/30 avand valoare comerciala in valoare de 968.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Blender de mare viteză cu mixare în vid HR3752/00 avand valoare comerciala in valoare de 1405.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Sonicare DiamondClean Smart Periuţă de dinţi sonică electrică cu aplicaţie HX9954/57 avand valoare comerciala in valoare de 1776.99 lei (include TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.07.2020 – 31.07.2020:  4151.97 lei (TVA inclus).

  7.       Premii pentru perioada 01.08.2020 – 31.08.2020:

   

  ·         1 x StyleCare Prestige Ondulator automat MoistureProtect BHB878/00 avand valoare comerciala in valoare de 774.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Espressor complet automat Seria 3200 EP3241/50 avand valoare comerciala in valoare de 2.797,99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x SpeedPro Aspirator vertical fără fir FC6727/01 avand valoare comerciala in valoare de 1614.99 lei (include TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.08.2020 – 31.08.2020:  5187.97 lei (TVA inclus).

  8.       Premii pentru perioada 01.09.2020 – 30.09.2020:

   

  ·         1 x PerfectCare Compact Plus Staţie de călcat cu abur GC7933/30 avand valoare comerciala in valoare de 968.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Sonicare DiamondClean Periuţă de dinţi sonică electrică HX9394/40 avand valoare comerciala in valoare de 1615.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x OneBlade Face + Body QP2620/20 avand valoare comerciala in valoare de 243.99 lei (include TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.09.2020 – 30.09.2020:  2828.97 lei (TVA inclus).

  9.       Premii pentru perioada 01.10.2020 –31.10.2020:

   

  ·         1 x SpeedPro Aspirator vertical fără fir FC6727/01 avand valoare comerciala in valoare de 1614.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Avance Collection Robot de bucătărie HR7778/00 avand valoare comerciala in valoare de 1286.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Sonicare ProtectiveClean 5100 Periuţă de dinţi sonică electrică HX6859/34 avand valoare comerciala in valoare de 1346.99 lei (include TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.10.2020 –31.10.2020:  4248.97 lei (TVA inclus).

  10.   Premii pentru perioada 01.11.2020 – 30.11.2020:

   

  ·         1 x Espressor complet automat EP3241/50 avand valoare comerciala in valoare de 2797.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x PerfectCare Compact Plus Staţie de călcat cu abur GC7933/30 avand valoare comerciala in valoare de 968.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Blender de mare viteză cu mixare în vid HR3752/00 avand valoare comerciala in valoare de 1405.99 lei (include TVA).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.11.2020 – 30.11.2020:  5172.97 lei (TVA inclus).

  11.   Premii pentru perioada 01.12.2020 – 31.12.2020:

   

  ·         1 x Purificator de aer AC2887/10 avand valoare comerciala in valoare de 1884.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x  SpeedPro Aspirator vertical fără fir FC6727/01 avand valoare comerciala in valoare de 1614.99 lei (include TVA) ;

  ·         1 x Premium Airfryer XXL HD9650/90 avand valoare comerciala in valoare de 1507.99 lei (include TVA).

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.12.2020 – 31.12.2020:  5007.97 lei (TVA inclus).

   

   

  Valoare totala premii pentru perioada 01.02.2020 – 31.12.2020: 45,607.67 lei (TVA inclus).

   

   

  Produsele Philips descrise anterior vor fi acordate participantilor, prin trageri la sorti electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor.

   

  Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

   

   

  Articolul 3 – Articolul 5.2. din Regulament se completeaza cu urmatoarea lista de extrageri electronice, aferenta prelungirii duratei initiale a Campaniei. Astfel, art. 5.2. primul paragraf se completeaza lista de extrageri electronice cu urmatoarele :

   

   

  Premiile vor fi acordate prin intermediul a 2 (doua) extrageri electronice, dupa cum urmeaza:

   

  La tragerea la sorti din data de 10.03.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.02.2020, ora 00:00 – 29.02.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 09.04.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.03.2020, ora 00:00 – 31.03.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 07.05.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.04.2020, ora 00:00 – 30.04.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 09.06.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.05.2020, ora 00:00 – 31.05.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 09.07.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.06.2020, ora 00:00 – 30.06.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 11.08.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.07.2020, ora 00:00 – 31.07.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 10.09.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.08.2020, ora 00:00 – 31.08.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 08.10.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.09.2020, ora 00:00 – 30.09.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 10.11.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.10.2020, ora 00:00 – 31.10.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 10.12.2020 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.11.2020, ora 00:00 – 30.11.2020, ora 23:59.

   

  La tragerea la sorti din data de 12.01.2021 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.12.2020, ora 00:00 – 31.12.2020, ora 23:59.

   

  Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, in prezenta unui Notar Public.

  In cadrul extragerii se va extrage cate 1 (un) potential castigator pentru fiecare premiu; ulterior extragerii castigatorilor se vor extrage si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu pus la dispozitie, pentru cazurile in care vor fi castigatori care nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor doar daca va fi cazul.

   

  In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

   

  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

   

   

  Articolul 3 - Urmare a modificarilor prevazute in prezentul Act Aditional, Organizatorul intelege sa actualizeze Regulamentul concursului “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” si sa publice pe pagina web www.philips.ro forma actualizata a Regulamentului. Modificarile cuprinse in prezentul act aditional vor produce efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor in conditiile indicate in Regulament.

   

  Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019) raman neschimbate.

  ACT ADITIONAL NR.2

  La REGULAMENTUL Campaniei

  Inregistreaza-te in Comunitatea Philips

   

  Subscrisa PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699

   

  in calitate de Organizator a Campaniei “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” organizat in perioada 01.12.2019 – 31.12.2020, in conformitate cu Regulamentul autentificat sub nr. 2543 din data de 29.11.2019 de catre BNP Nica Oana Raluca (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”),

   

   

  Organizatorul hotaraste modificarea Sectiunii 4. Mecanismul Campaniei astfel:

   

  Articolul 1 – SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI din Regulament si toate celelalte referiri din cuprinsul Regulamentului se modifica astfel:

   

  Pasii ce trebuie parcursi pentru inscriere sunt urmatorii:

   

  1)      Accesarea unuia dintre formularele de abonare aflate pe:

  a.       paginile site-ului www.philips.ro

  b.       pagina: www.philips.ro/comunitate

  2)       Completarea formularului de inscriere, integral, cu urmatoarele informatii obligatorii:

  ·         nume

  ·         prenume

  ·         adresa e-mail

  3)       Apasarea butonului „Inregistreaza-te”.

   

  Articolul 2 - Urmare a modificarilor prevazute in prezentul Act Aditional, Organizatorul intelege sa actualizeze Regulamentul concursului “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” si sa publice pe pagina web www.philips.ro forma actualizata a Regulamentului. Modificarile cuprinse in prezentul act aditional vor produce efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor in conditiile indicate in Regulament.

   

  Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019) raman neschimbate.

  ACT ADITIONAL NR.3

  La REGULAMENTUL Campaniei

  Inregistreaza-te in Comunitatea Philips

   

  Subscrisa PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699

   

  in calitate de Organizator a Campaniei “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” organizat in perioada 01.12.2019 – 31.12.2020, in conformitate cu Regulamentul legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019 (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”),

   

   

  Organizatorul hotaraste modificarea Articolului 2, punctul 9 din ACT ADITIONAL NR.1 La REGULAMENTUL Campaniei „ Inregistreaza-te in Comunitatea Philips”:

   

  Articolul 1 – Punctul 9. din ACT ADITIONAL se modifica premiul 1 x Avance Collection Robot de bucătărie HR7778/00 avand valoare comerciala in valoare de 1286.99 lei (include TVA) ; cu urmatorul premiu:

  ·         1 x Lumea Prestige Aparat IPL pt. îndepărtarea părului BRI953/00 avand valoare comerciala in valoare de 2.648,99 lei(include TVA);

  Astfel, valoare totala premii pentru perioada 01.10.2020 –31.10.2020 va fi:  5,610.97 lei (TVA inclus).

   

  Articolul 2 - Urmare a modificarilor prevazute in prezentul Act Aditional, Organizatorul intelege sa actualizeze Regulamentul concursului “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” si sa publice pe pagina web www.philips.ro forma actualizata a Regulamentului. Modificarile cuprinse in prezentul act aditional vor produce efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor in conditiile indicate in Regulament.

   

  Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019) raman neschimbate.

  ACT ADITIONAL NR. 4

  La REGULAMENTUL Campaniei „ Inregistreaza-te in Comunitatea Philips

   

   

  Subscrisa PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699

   

  in calitate de Organizator al Campaniei “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” organizat in perioada 01.12.2019 – 31.12.2020, in conformitate cu Regulamentul legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019 (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”),

   

   

  Organizatorul hotaraste modificarea Articolului 2, punctul 11 din ACT ADITIONAL NR.1 La REGULAMENTUL Campaniei „ Inregistreaza-te in Comunitatea Philips”:

   

  Articolul 1 – Punctul 11 din ACT ADITIONAL se modifica premiul 1 x Purificator de aer AC2887/10 avand valoare comerciala in valoare de 1.884.99 lei (include TVA) cu urmatorul premiu:

  ·         1 x Purificator si umidificator de aer 2 în 1 AC2729/50, avand valoare comerciala in valoare de 2.153,99 lei (include TVA);

  Astfel, valoare totala premii pentru perioada 01.12.2020 – 31.12.2020 va fi: 5.276,97 lei (TVA inclus).

   

  Articolul 2 - Urmare a modificarilor prevazute in prezentul Act Aditional, Organizatorul intelege sa actualizeze Regulamentul concursului “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” si sa publice pe pagina web www.philips.ro forma actualizata a Regulamentului. Modificarile cuprinse in prezentul act aditional vor produce efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor in conditiile indicate in Regulament.

   

  Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019 raman neschimbate.

  ACT ADITIONAL NR. 5

  La REGULAMENTUL Campaniei „ Inregistreaza-te in Comunitatea Philips

   

   

  Subscrisa PHILIPS ROMANIA SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699

  in calitate de Organizator al Campaniei “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” organizat in perioada 01.12.2019 – 31.12.2020, in conformitate cu Regulamentul legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019 (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”),

   

  Organizatorul hotaraste adaugirea in SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR din REGULAMENTUL Campaniei „ Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” a Articolului 5.3 de mai jos:

  Articolul 1 - 5.3 Toti participantii persoane fizice care se inscriu in Campanie conform mecanismului prezentat in SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI din prezentul Regulament, primesc automat un cod alfanumeric de 15% reducere, valabil pana la data de 31.12.2020. Codul se trimite pe adresa de e-mail in maximum 48h de la inregistrare, poate fi folosit o singura data de catre castigator si este netransmisibil. Reducerea nu poate fi cumulată cu alte promotii, reduceri sau vouchere. Codul poate fi aplicat doar produselor din categoriile Îngrijire personală, Îngrijirea mamei și copilului, Produse electrocasnice, ce pot fi achiziționate direct pe www.philips.ro, în limita stocului disponibil.

   

  Articolul 2 - Urmare a modificarilor prevazute in prezentul Act Aditional, Organizatorul intelege sa actualizeze Regulamentul concursului “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips” si sa publice pe pagina web www.philips.ro forma actualizata a Regulamentului. Modificarile cuprinse in prezentul act aditional vor produce efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor in conditiile indicate in Regulament.

   

  Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 2543 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 29.11.2019 raman neschimbate.

  Descoperă norocoșii câștigători

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.