1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL Campaniei „Inregistreaza-te in Comunitatea Philips 2022” 

  Perioada campaniei: 01.02.2022, ora 12:00 – 31.12.2022, ora 23:59

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

   

  1.1  Campania “Inregistreaza-te in Comunitatea Philips 2022” este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 prin intermediul Below-the-line International SRL cu sediul in Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 si MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, in calitate de „Imputerniciti”.

   

  1.2  Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii, desfasurandu-se in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului roman nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor.

   

  1.3  Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanii.html sau printr-o solicitare trimisa la adresa din in Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, Bucuresti.

  1.4 Potrivit liberei decizii a Philips Romania, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

  1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare in acest sens.

  1.6 Campania va putea fi intrerupta, oricand in timpul pe duratei de desfasurare, in urmatoarele cazuri : (i) adoptarea unor dispozitii legale care vor impiedica desfasurarea Campaniei, de ex. dar nelimitandu-se la: restrictii severe privind circulatia, inchiderea accesului in anumite localitati, intreruperea temporara a anumitor activitati (ii) interventia oricarei situatii de forta majora, respectiv a oricarui  eveniment imprevizibil, invincibil si inevitabil  care se produce ulterior datei de incepere a Campaniei, inclusiv dar nelimitat la cele determinate de evolutia pandemica a COVID -19, sau (iii) interventia oricarei alte situatii care va determina afectarea,  direct sau indirect a activitatii Philips Romania si/sau a partenerilor sai contractuali, implicati in desfasurarea Campaniei si/ sau care va face ca obligatiile asumate de Philips Romania conform Regulamentului prezentei Campanii sa devina mult mai oneroase, dificile sau imposibil de realizat. In cazul in care Philips Romania va fi in situatia de a intrerupe prezenta Campanie, va comunica aceasta decizie spre stiinta tuturor persoanelor interesate, pe pe pagina https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanii.html, de indata ce se constata ca indeplinirea obligatiilor asumate nu mai este posibila, fara asumarea vreunei raspunderi, de nicio natura decurgand dintr-o astfel de situatie.

  1.7 Orice modificari sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanii.html, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

  1.8 Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1  Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 01.02.2022, ora 12:00 si se incheie la data de 31.12.2022, ora 23:59.
   

  2.2  Campania se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro si al paginii de facebook https://www.facebook.com/PhilipsRomania/, care sunt detinute si administrate de catre Organizator.

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  3.1  La aceasta Campanie pot participa doar persoanele fizice cu varsta de minimum 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu pot participa la Campanie.

  3.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

  3.3  Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
      I.   Persoanele care nu respecta Art. 3.1;
      II.   Angajati ai Organizatorului, angajati ai Imputernicitilor precum si ai societatilor afiliate Philips Romania si/sau Imputernicitilor;
      III.   Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctul (ii) de mai sus;
      IV.   Persoane juridice indiferent de forma de organizare, inclusiv societati cu raspundere limitata cu asociat unic si persoane fizice autorizate.

  3.4  Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Philips Romania are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

  3.5  Philips Romania isi rezerva dreptul de a anula orice participare (implicit orice comanda efectuata pe baza beneficiilor obținute din participarea la aceasta Campanie) la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

  3.6  Refuzul de a furniza datele necesare sau complete inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea aplicarii mecanicii campaniei si imposibilitatea acordarii premiilor aferente acestei Campanii, in conformitate cu Regulamentul.

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  4.1  Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:
  Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  1.       Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 3. Dreptul de Participare de mai sus;
  2.       Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in prezentul Regulament, cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 4.2 Modalitati de inscriere in Campanie;
  3.       Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la pct. 4.2.1 de mai jos.

  4.2  Modalitati de inscriere in campanie :
  4.2.1  Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 01.02.2022 (ora 12:00) si pana la data de 31.12.2022 (ora 23:59).
  4.2.2  Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice interesate, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.
  4.2.3  Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a fi eligibili in a castiga premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, persoanele interesate trebuie sa parcurga urmatorii pasi :
  1)      Accesarea unuia dintre formularele de abonare la newsletter aflate pe:
  ·       paginile site-ului https://www.philips.ro/, cu exceptie facand paginile din Anexa 2
  ·       pagina https://www.facebook.com/PhilipsRomania/
  2)      Completarea formularului de inscriere/abonare, integral, cu urmatoarele informatii obligatorii:
  ·          nume si / sau prenume
  ·          adresa e-mail
  3)      Confirmarea faptului ca sunt de acord sa primeasca comunicari comerciale din partea Philips Romania, prin bifarea casutei aferente.
  4)      Apasarea butonului “Aboneaza-ma”/ „Inregistreaza-te” / “Trimite”.

  4.3  Inscrierea in Campanie va fi insotita fie de afisarea pe pagina site-ului a unei confirmari a validitatii datelor, fie de afisarea unui mesaj care explica motivele pentru care datele nu sunt valide si inscrierea in Campanie nu este inregistrata. Un participant se poate inscrie in Campanie o singura data si poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

  4.4  In cadrul Campaniei, nu vor fi luate in considerare inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind toate informatiile solicitate de mai sus si/sau in care participantii furnizeaza date incomplete/incorecte, in care se comunica alte informatii decat cele solicitate prin formular, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizata la Sectiunea 4.2.1 din prezentul Regulament.

   

  SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

  Toti participantii care se inscriu in Campanie conform mecanismului prezentat in SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI din prezentul Regulament, sunt inscrisi in tragerile la sorti pentru premiile constând în produse, descrise la art. 5.3 de mai jos.

  5.1    Premii oferite prin tragere la sorti :
  Toti participantii la Campanie intra automat in tragerea la sorti pentru a castiga unul din premiile de mai jos :
  1.    Premii pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022:
   1 Ondulator automat PHILIPS BHB878/00, Senzor Moisture Protect, in valoare de 813.99 lei cu TVA inclus ;
   1 OneBlade Pro, Face +Body, QP6550/30, in valoare de 452.99 lei cu TVA inclus
   1 Periuta de dinti sonica electrica Philips Sonicare ProtectiveClean HX6877/28, in valoare de 720.99 lei cu TVA inclus ;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.02.2022 – 28.02.2022:  1987.97 lei (TVA inclus).

  2. Premii pentru perioada 01.03.2022 – 31.03.2022:

   1 Epilator IPL Philips Lumea Seria 9000 BRI955/00, Senzor Smartskin, in valoare de 2838.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Aparat de ras Philips Shaver Seria 5000 S5585/30, barbierit umed şi uscat, fara fir, tehnologie SkinIQ, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Periuta de dinți sonica Philips Sonicare Protective Clean HX6850/47, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus ;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.03.2022 – 31.03.2022:  3970.97 lei (TVA inclus).

  3. Premii pentru perioada 01.04.2022 – 30.04.2022:
   1 Uscator de par Philips BHD530/00, 2300W, tehnologie ThermoShield, ingrijire cu ioni, in valoare de 283.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Philips OneBlade QP2520/20 Aparat hibrid de barbierit si tuns barba, in valoare de 170.99 lei cu TVA inclus;
   1 Periuta de dinti sonica Philips Sonicare Protective Clean HX6859/29, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus
  Valoare totala premii pentru perioada 01.04.2022 – 30.04.2022:  1020.97 (TVA inclus).

  4. Premii pentru perioada 01.05.2022 – 31.05.2022:
   1 Ondulator automat Philips BHB878/00, Senzor Moisture Protect, in valoare de 813.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Aparat de tuns barba si parul 7 in 1 Philips Multigroom MG3720/15, in valoare de 159.99 lei cu TVA inclus;
   1 Periuta de dinti sonica electrica Philips Sonicare ProtectiveClean HX6807/28, in valoare de 396.99 lei cu TVA inclus
  Valoare totala premii pentru perioada 01.05.2022 – 31.05.2022:  1370.97 (TVA inclus).

  5. Premii pentru perioada 01.06.2022 – 30.06.2022:
   1 Ondulator automat Philips BHB878/00, Senzor Moisture Protect, in valoare de 813.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Philips OneBlade QP2520/20 Aparat hibrid de barbierit si tuns barba, in valoare de 170.99 lei cu TVA inclus;
   1 Aparat de curatare interdentara Philips Sonicare Power Flosser HX3806/31, in valoare de 509.99 lei cu TVA inclus
  Valoare totala premii pentru perioada 01.06.2022 – 30.06.2022:  1494.97 (TVA inclus).

  6. Premii pentru perioada 01.07.2022 – 31.07.2022:
   1 Placă de îndreptat părul, BHS530/00, in valoare de 340.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Aparat de ras Philips Shaver Seria 5000 S5585/30, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus;
   1 Periuta de dinti sonica electrica Philips Sonicare ProtectiveClean HX6877/28, in valoare de 720.99 lei cu TVA inclus;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.07.2022 – 31.07.2022:  1627.97 (TVA inclus).

  7. Premii pentru perioada 01.08.2022 – 31.08.2022
  :
   1 Ondulator automat Philips BHB878/00, Senzor Moisture Protect, in valoare de 813.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Philips OneBlade QP2520/20 Aparat hibrid de barbierit si tuns barba, in valoare de 170.99 lei cu TVA inclus;
   1 Philips Sonicare ProtectiveClean 5100, HX6850/47, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.08.2022 – 31.08.2022:  1550.97 (TVA inclus).

  8. Premii pentru perioada 01.09.2022 – 30.09.2022:
   1 Uscator de par PHILIPS Seria 5000 BHD530/00 ThermoShield, in valoare de 283.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Aparat de tuns barba si parul 7 in 1 Philips Multigroom MG3720/15, in valoare de 159.99 lei cu TVA inclus;
   1 Periuta de dinti sonica Philips Sonicare Protective Clean HX6859/29, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.09.2022 – 30.09.2022:  1009.97 (TVA inclus).

  9. Premii pentru perioada 01.10.2022 – 31.10.2022:
   1 Ondulator automat Philips BHB878/00, Senzor Moisture Protect, in valoare de 813.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Philips OneBlade QP2520/20 Aparat hibrid de barbierit si tuns barba, in valoare de 170.99 lei cu TVA inclus;
   1 Philips Sonicare ProtectiveClean 4300, HX6807/28, in valoare de 396.99 lei cu TVA inclus;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.10.2022 – 31.10.2022:  1381.97 (TVA inclus).

  10. Premii pentru perioada 01.11.2022 – 30.11.2022:
   1 Placă de îndreptat părul 5000 Series, BHS530/00, in valoare de 340.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Aparat de ras Philips Shaver Seria 5000 S5585/30, barbierit umed şi uscat, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus;
   1 Philips Sonicare ProtectiveClean 5100, HX6859/29, in valoare de 565.99 lei cu TVA inclus;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.11.2022 – 30.11.2022:  1472.97 (TVA inclus).

  11. Premii pentru perioada 01.12.2022 – 31.12.2022:
   1 Epilator IPL Philips Lumea Seria 9000 BRI955/00, Senzor Smartskin, tehnologie SenseIQ, in valoare de 2838.99 lei cu TVA inclus ;
   1 Philips OneBlade QP2520/20 Aparat hibrid de barbierit si tuns barba, in valoare de 170.99 lei cu TVA inclus;
   1 Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000, HX3806/31,  in valoare de 509.99 lei cu TVA inclus;
  Valoare totala premii pentru perioada 01.12.2022 – 31.12.2022:  3519.97 (TVA inclus).

  Valoare totala premii pentru perioada 01.02.2022 – 31.12.2022:  20409.67 (TVA inclus).


  Produsele Philips descrise anterior vor fi acordate participantilor prin trageri la sorti electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor. Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

  5.4  Acordarea premiilor: Premiile vor fi acordate prin intermediul unor extrageri electronice, dupa cum urmeaza:

  La tragerea la sorti din perioada 01.03.2022 – 11.03.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.02.2022, ora 12:00 – 28.02.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 01.04.2022 – 15.04.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.03.2022, ora 00:00 – 31.03.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 02.05.2022 – 13.05.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.04.2022, ora 00:00 – 30.04.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 01.06.2022 – 10.06.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.05.2022, ora 00:00 – 31.05.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 01.07.2022 – 15.07.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.06.2022, ora 00:00 – 30.06.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 01.08.2022 – 12.08.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.07.2022, ora 00:00 – 31.07.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 01.09.2022 – 09.09.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.08.2022, ora 00:00 – 31.08.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 03.10.2022 – 14.10.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.09.2022, ora 00:00 – 30.09.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 01.11.2022 – 11.11.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.10.2022, ora 00:00 – 31.10.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 02.12.2022 – 09.12.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.11.2022, ora 00:00 – 30.11.2022, ora 23:59.
  La tragerea la sorti din perioada 02.01.2023 – 13.01.2023 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.12.2022, ora 00:00 – 31.12.2022, ora 23:59.

  Fiecare tragere la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, in prezenta unui notar public. In cadrul extragerii se va extrage cate 1 (un) potential castigator pentru fiecare premiu; ulterior extragerii potentialilor castigatori se vor extrage si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu pus la dispozitie, pentru cazurile in care vor fi castigatori care nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor, doar daca va fi cazul.

  In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

   

  SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

   

  Dupa fiecare extragere, Organizatorul, prin intermediul Imputernicitilor, va trimite un e-mail catre adresa de e-mail indicata in datele de inscriere ale participantului extras ca si potential castigator, prin care acesta va fi anuntat ca este potential castigator al unuia dintre premiile puse in joc in cadrul Campaniei Philips, mentionand totodata si natura premiului. In continutul mail-ului castigatorul va primi si un link securizat pe care va trebui sa il acceseze si sa completeze formularul cu datele solicitate in vederea validarii. Fiecare castigator va fi contactat prin e-mail pentru validare in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data extragerii, de catre un reprezentant al Organizatorului.

  Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant contactat va accesa link-ul in maximum 3 (trei) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare si va completa formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, varsta, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind premiile ce depasesc valoarea prag conform Codului Fiscal), adresa de livrare, numar de telefon.

  In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la cele 3 (trei) rezerve, urmand aceeasi procedura de validare. In cazul in care, dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.

  Premiile constand in produse Philips vor fi livrate castigatorilor validati final in termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validarii finale a fiecaruia dintre castigatorii premiilor (primirii informatiilor mentionate la paragraful de mai sus). Livrarea premiilor se face prin intermediul agentiei S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A. cu sediul in str. Siriului, nr 42-46, et 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, C.U.I. 13351917, fiecaruia dintre castigatori, la adresa comunicata de catre castigator. De asemenea, in momentul livrarii premiului, castigatorul trebuie sa predea persoanei desemnate de catre Organizator/ curierului un exemplar al procesului-verbal de predare-primire, in original, semnat de catre acesta.

  Numele castigatorilor validati si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanie-comunitatea-philips-2022.html in maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data validarii castigatorilor.

   

  SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

   

  Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri.

   

  SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

   

  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din prezenta Campanie:
  - Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre castigatorii validati initial.
  - Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
  - Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.
  - Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.
  - Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.
  - Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.
  - Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei/actiunii promotionale, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge, impreuna cu contul asociat, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
  - Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
  - Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de pe website dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie, mentionata in Sectiunea 4.1.

   

  SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  Prin inscrierea la Campania „Inregistreaza-te in Comunitatea Philips!”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de Philips Romania S.R.L.  in nume propriu si prin imputernicitii Mediapost Hit Mail SA, in conditiile prevederilor Anexei 1 la prezentul Regulament.

   

  SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

   

  Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

   SECTIUNEA 11. LITIGII

   

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

   

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   

  Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul: https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanii.html putand  fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti. Participarea la acest Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

  Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

  ANEXA 1
  Informatii cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
   

  • Philips Romania, Below-the-line International si Mediapost Hitmail se obliga sa respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”), aplicabil începând cu 25 mai 2018. Datele personale ale participantilor sunt prelucrate de Philips Romania in calitate de operator de date si de agentiile Below the Line International SRL si Mediapost Hitmail SA in calitate de “Imputerniciti” pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile si pentru scopurile prezentate in cele ce urmeaza:

   I.     Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei: In scopul organizarii Campaniei, participarii persoanelor vizate interesate de aceasta Campanie, validarii inscrierilor la Campanie si transmiterii/punerii la dispozitie a premiilor, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
   1.       Pentru participantii inscrisi in Campanie:
   ·         nume si/sau prenume participant;
   ·         adresa de email;

   2.       In plus, pentru participantii extrasi castigatori:
   ·         varsta, participantii trebuie sa aiba minimum 18 ani la data inceperii Campaniei;
   ·         adresa de livrare (date necesare  in  cadrul operatiunii de livrare a premiului);
   ·         numarul de telefon (necesar  in  cadrul operatiunii de transmitere a premiului);
   ·         CNP (doar pentru castigatorii ai caror premii depasesc valoarea prag conform Cod Fiscal in masura necesara platii impozitului aferent premiului)

   II.  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (scopul procesarii):
   Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:
   ·         organizarii si desfasurarii Campaniei;
   ·         inscrierii in Campanie;
   ·         validarii participantilor extrasi drept potentiali castigatori;
   ·         transmiterii premiilor castigate in conditiile Regulamentului;
   ·         indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Philips Romania si ale Imputernicitilor și indeplinirea obligatiilor de raportare către autoritățile publice competente;
   ·         solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie.

   III.   Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:
   ·         consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);
   ·         indeplinirea obligatiilor legale ce revin Philips Romania si Agentiilor, conform prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR);
   ·         interesul legitim al Philips Romania in organizarea si desfasurarea Campaniei si solutionarea contestatiilor legate de desfasurarea Campaniei (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

   IV.   Destinatarii datelor prelucrate: Philips Romania poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:
   ·         partenerii Philips Romania, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de catre aceste persoane pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing );
   ·         furnizori de servicii de curierat (in scopul transmiterii premiilor);
   ·         furnizori de servicii de contabilitate; In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege. Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate . Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor catre State sau Organizatii care nu apartin Spațiului Economic European (SEE).

   V.      Durata prelucrarii : Dupa caz, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate pe perioada de desfasurare a campaniei, conform prevederilor legale aplicabile, precum si in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, se va proceda la stergerea/distrugerea acestor date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunandu-se si  Imputernicitului(ilor) obligatii identice.

   VI.   Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:
   (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
   (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
   (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
   (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
   (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
   (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
   (vii) dreptul la portabilitate a datelor;
   (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal, participantii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com.

   Anexa 2
   Informatii cu privire la paginile excluse din campanie


   Inscrierile in campanie facute pe oricare din paginile categoriilor de produse pentru casa enumerate mai jos  nu vor fi luate in considerare pentru prezenta campanie si extragerile lunare :
   Produse pentru umidificarea aerului :
  • Purificatoare Umidificatoare
   Produse pentru prepararea bauturilor 
  • Cafea 
  • Fierbatoare 
  • Esspresoare Saeco 
  • Esspresoare Philips 
  • Esspresoare LatteGo
   Produse pentru procesarea si gatirea alimentelor: 
  • Airfryer 
  • Multicooker 
  • Procesarea alimentelor 
  • Storcator 
  • Storcator prin presare la rece 
  • Masina de facut paste 
  • Presa de citrice 
  • Masina de tocat 
  • Aparat pentru salata 
  • Roboti de bucatarie 
  • Blendere 
  • Mixere vertical
   Produse pentru ingrijirea hainelor : 
  • Statii de calcat cu abur 
  • Fiare de calcat cu abur 
  • Aparate de calcat vertical cu aburi
   Produse pentru curatarea podelelor 
  • Aspiratoare 
  • Aspiratoare fara sac 
  • Aspiratoare cu sac 
  • Aspiratoare verticale

  Descoperă norocoșii câștigători

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.