1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  Regulamentul Campaniei “Evalueaza produsele Philips AVENT”

  Perioada campaniei: 15.06.2021 – 30.06.2021

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL AL CAMPANIEI 

   

  1.1 Campania “Evalueaza produsele Philips AVENT”denumita in continuare “Campanie” este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 prin intermediul Below-the-line International SRL cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 si MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputerniciti”.

   

  1.2 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

   

  1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei. Orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional, act ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro.

   

  1.4. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va face parte integranta din Regulamentul Campaniei. Modificarile produc efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor pe site-ul www.philips.ro.

   

  1.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site. 

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

   

  2.1. Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 15.06.2021 ora 10:00 si se incheie la data de 30.06.2021, ora 23:59. 

   

  2.2. Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este detinut si administrat de catre Organizator. 

   

  2.3. In raport cu zona de desfasurare, Campania se va desfasura in Romania, cu respectarea conditiilor de participare indicate la Sectiunea 3 din prezentul Regulament. 

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

   

   3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii campaniei, au implinit varsta de 18 ani. 

   

  3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane: 

  a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia; 

  b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei; 

  c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. 

  De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie. 

   

  3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 

   

  3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

   

  3.5. Orice incercare de fraudare, astfel cum este prevazuta in Sectiunea 4 pct. VII din Regulament, se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie. 

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

   

  4.1. Inscrierea candidatilor

   

  I. Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti la data inscrierii in Campanie, care acceseaza pagina Campaniei: https://www.philips.ro/c-e/evalueaza-produsele-philips-avent.html in perioada 15.06.2021 ora 10:00 – 30.06.2021 ora 23:59 si posteaza o recenzie cu respectarea conditiilor stabilite in art. 4.2 pct.b)-e) si Anexa 2 la Regulament pentru unul sau mai multe produse din gama de produse Philips participante la campanie asa cum sunt stabilite in prezentul regulament, vor intra automat in tragerea la sorti, putand astfel castiga unul dintre premiile oferite, asa cum acestea sunt mentionate in prezentul Regulament. 

   

  II. Pentru inscrierea in Campanie, orice vizitator al paginii web www.philips.ro, trebuie sa parcurga pasii de mai jos: 

  a. Accesarea paginii de campanie de pe site-ul https://www.philips.ro/c-e/evalueaza-produsele-philips-avent.html;

  b. Selectarea codului produsului pentru care vizitatorul doreste sa posteze recenzia din pagina campaniei asa cum este prezentat la art.4.2 pct.b) ;

  c. Apasarea butonului “Scrie o recenzie”;

  d. Completarea formularului de opinie prin acordarea unei note si descrierea experientei cu produsul si scrierea unei recenzii de produs conform cu Anexa nr 2 de la Regulament;

  e. Completarea urmatoarelor informatii obligatorii: 

  - Nota de ansamblu (camp obligatoriu)

  - Titlu recenzie (camp obligatoriu)

  - Pseudonim - care va aparea pe site (camp obligatoriu) 

  - Adresa de e-mail (camp obligatoriu) 

  f. Apasarea butonului “Trimite recenzia”. In urma apasarii butonului “Trimite recenzia” consumatorii vor primi confirmarea inregistrarii recenziei atat pe pagina, cat si printr-un e-mail. 

   

  III. Inscrierea in Campanie va fi insotita fie de afisarea pe pagina site-ului a unei confirmari a validitatii inscrierii, fie de afisarea unui mesaj care explica motivele pentru care inscrierea nu e valida si inscrierea nu este inregistrata. 

   

  IV. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea recenziei postate. Furnizarea corecta si completa a informatiilor necesare privind participarea la aceasta Campanie, precum si parcurgerea corecta, cronologica si completa a procedurii de inscriere sunt in responsabilitatea exclusiva a persoanelor participante. 

   

  V. Un participant poate posta mai multe recenzii pentru diferite produse, insa nu poate posta mai multe recenzii pentru acelasi produs. Publicarea aceluiasi text de recenzie la produse multiple, duce la anularea inscrierii si eliminarea Participantul din Campanie.

   

  VI. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat selectia castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii promotionale, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitor la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificarii de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a Campaniei. 

   

  VII. In cadrul Campaniei nu vor fi luate in considerare recenziile trimise prin intermediul formularului electronic care nu cuprind toate informatiile solicitate de mai sus si/sau in care participantii furnizeaza date incomplete/incorecte, in care se comunica alte informatii decat cele solicitate prin formular, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizata la Sectiunea 4 din prezentul Regulament. 

   

  VIII. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de unitatea informatica folosita de persoane pentru a se inscrie la Campanie, de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. 

   

  4.2. Mecanismul campaniei 

  Conditiile de participare la campanie sunt urmatoarele : 

   

  a. Sa fi folosit produsele participante din gama Philips AVENT cel putin o data ; 

  b. Sa se inscrie in campanie alegand produsul disponibil din pagina campaniei pentru care se doreste postarea recenziei; Produsele participante la campanie pentru care se pot lasa recenzii in vederea participarii la campanie sunt urmatoarele: 

   

  SCF153/01,SCF153/03, SCF349/11, SCF634/27, SCF603/25, SCF042/27, SCF376/21, SCF376/22, SCD807/00, SCF046/27, SCF721/20, SCF044/27, SCF810/14, SCF358/00, SCF551/03, SCF551/05, SCF396/11, SCF045/27, SCF430/10, SCF291/00, SCD395/21, SCF080/01, SCF222/02, SCF085/01, SCF343/20, SCF796/01, SCF798/02, SCF804/03, SCF802/02

   

  c. Sa posteze o recenzie de min. 50 de cuvinte (max. 150 de cuvinte), in care sa descrie experienta personala de utilizare a produsului; 

   

  d. Sa mentioneze “Recenzie din Campania Philips” atunci cand scriu recenziile (mentiunea se face in textul recenziei), iar acestea sa faca referire strict la performanta si utilitatea produsului (usurinta de folosire, versatilitate, functiile produsului, rezultatele obtinute in urma folosirii produsului). 

   

  e. Sa primeasca si sa pastreze e-mailul de confirmare a inscrierii valide in campanie. 

   

  SECTIUNEA 5. PREMIILE SI DESCRIEREA PREMIILOR 

   

  5.1 Descrierea premiilor 

  a. Premile acordate in cadrul Campaniei, sunt dupa cum urmeaza: 

  • 1 x Aparat 4-în-1 pentru prepararea mâncării bebeluşilor SCF881/01, avand valoare comerciala in valoare de 888,99 lei lei (include TVA)

  • 1 x Set starter Natural pentru nou-născut SCD301/01, avand valoare comerciala in valoare de 215,99 lei (include TVA)

  • 3 x Sterilizator electric cu abur 3 în 1 SCF284/03, avand valoare comerciala in valoare de 355,99 lei (include TVA)

  • 5 x Cană cu pai SCF798/01 avand valoare comerciala in valoare de 53.99 lei (include TVA)

   

  Valoare totala premii acordate in cadrul Campaniei: 2.442,90 (TVA inclus) 

   

  b. Premiul castigat nu poate fi transferat unei alte persoane, nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor. 

  Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu acordat in cadrul Campaniei.

   

  SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRIMITEREA PREMILOR 

   

  6.1. In perioada 1 - 7.07.2021 toate recenziile receptionate in perioada 15.06.2021 – 30.06.2021 vor fi analizate conform criterilor de redactare prezente la Anexa 2 pentru indeplinire conditiilor minime de inscriere cf art. 4.2. Lit c, d. 

   

  6.2 Dupa analizarea inscrierilor, Organizatorul va organiza extragerea castigatorilor potentiali in perioada 8 -14.07.2021. Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public.

   

  6.3. In cadrul extragerii castigatorii dupa cum urmeaza:

  - 1 castigator aferent premiului constand in “Aparat 4-în-1 pentru prepararea mâncării bebeluşilor SCF881/01, avand valoare comerciala in valoare de 887,99 lei lei (include TVA)”;

  - 1 castigator aferent premiului constand in “Set starter Natural pentru nou-născut SCD301/01, avand valoare comerciala in valoare de 215,99 lei (include TVA)”;

  - 3 castigatori aferenti premiilor constand in “Sterilizator electric cu abur 3 în 1 SCF284/03, avand valoare comerciala in valoare de 355,99 lei (include TVA)”;

  - 5 castigatori aferenti premiilor constand in “Cană cu pai SCF798/01 avand valoare comerciala in valoare de 53.99 lei (include TVA)”

  - cate 3 rezerve aferente pentru fiecare castigator in parte.

  Se va apela la rezerve, in ordinea selectiei lor, doar daca va fi cazul. 

   

  6.4. In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a pastra premile neatribuite. 

   

  SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR 

   

  7.1. Dupa extragere, Organizatorul va trimite un e-mail catre adresa de e-mail indicata in datele de inscriere ale potentialului castigator in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la extragere, prin care acesta va fi anuntat ca se numara printre potentialii castigatori ai Campaniei, mentionand totodata si modelul produsului castigat pt inceperea procedurii de validare. Pentru validare, fiecare castigator potential trebuie sa trimita datele solicitate in termen de maximum 2 (doua) zile lucratoare de la mailul primit de la Organizator. 

   

  7.2. In cazul in care un candidat selectat nu poate fi contactat sau nu va comunica/transmite informatiile necesare validarii (nume, prenume, adresa de livrare si numarul de telefon, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente castigurilor de catre Organizator), in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la (o) rezerva, urmand aceiasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul produselor validate va fi mai mic decat numarul produselor alocate spre testare, surplusul de produse va ramane in posesia Organizatorului.

   

  7.3. Premile vor fi expediate castigatorilor validati final de catre Organizator direct si/sau prin

  prepusi/imputerniciti/curier in termen de 15 (cincisprezecezeci) zile lucratoare de la data validarii. Livrarea premilor se face prin intermediul agentiei S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A. cu sediul in str. Siriului, nr 42-46, et 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/8295/2000, C.U.I. 13351917, fiecaruia dintre castigatori, la adresa comunicata de catre castigator. Deasemenea, in momentul livrarii premiului, castigatorul trebuie sa predea persoanei desemnate de catre Organizator/ curierului un exemplar al Procesul verbal de predare-primire, in original, semnat de catre acesta.

   

  7.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta Campanie au furnizat date sau informatii incorecte.

   

  7.5 Lista castigatorilor finali va fi disponibila pe pagina de campanie: https://www.philips.ro/c-e/evalueaza-produsele-philips-avent.html. 

   

  SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII 

   

  8.1. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea produselor pentru testare in prezenta Campanie: 

  Pierderea statutului de Castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatilor pentru validare, mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii castigatori. 

  Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului. 

  Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator. 

  Imposibilitatea Organizatorului de a contacta potentialii castigatori, din motive independente de acesta. 

   

  8.2. Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament. 

   

  8.3. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigatori in legatura cu premile obtinute, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere. 

   

  8.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. 

   

  8.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea: 

  a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie; 

   

  SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

   

  9.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

   

  9.2. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (sa fie prelucrate de compania Philips Romania S.R.L. in scopul derularii Campaniei, pentru selectia si validarea castigatorilor si livrarea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului in conditiile Anexei 1 la Regulament. 

   

  SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

   

  10.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. 

   

  10.2 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

   

  SECTIUNEA 11. LITIGII 

   

  11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

   

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

   

  12.1. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit si se gaseste afisat pe site-ul www.philips.ro putand fi solicitat, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti. 

   

  12.2. Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. 

   

   

  ANEXA 1

  Informatii cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

   

  Philips Romania, Below-the-line International si Mediapost Hitmail se obliga sa respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

   

  Datele personale ale participantilor sunt prelucrate de Philips Romania in calitate de operator de date si de agentiile Below the Line International SRL si Mediapost Hitmail SA in calitate de “Imputerniciti” pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile si pentru scopurile prezentate in cele ce urmeaza:

   

  I.     Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei:

  In scopul organizarii Campaniei, participarii persoanelor vizate interesate de aceasta Campanie, validarii inscrierilor la Campanie si transmiterii/punerii la dispozitie a premiilor, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  1.       Pentru participantii inscrisi in Campanie:

  ·         nume si/sau prenume participant;

  ·         adresa de email;

  2.       In plus, pentru participantii extrasi castigatori:

  ·         varsta, participantii trebuie sa aiba minimum 18 ani la data inceperii Campaniei;

  ·         adresa de resedinta (date necesare  in  cadrul operatiunii de livrare a premiului);

  ·         numarul de telefon (necesar  in  cadrul operatiunii de transmitere a premiului);

  ·         CNP (doar pentru castigatorii ai caror premii depasesc valoarea prag conform Cod Fiscal in masura necesara platii impozitului aferent premiului)

   

  II.  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (scopul procesarii):

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

  ·         organizarii si desfasurarii Campaniei;

  ·         inscrierii in Campanie;

  ·         validarii participantilor extrasi drept potentiali castigatori;

  ·         transmiterii premiilor castigate in conditiile Regulamentului;

  ·         indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Philips Romania si ale Imputernicitilor și indeplinirea obligatiilor de raportare către autoritățile publice competente;

  ·         solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei.

  Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie.

   

  III.   Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:

  ·         consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);

  ·         indeplinirea obligatiilor legale ce revin Philips Romania si Agentiilor, conform prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR);

  ·         interesul legitim al Philips Romania in organizarea si desfasurarea Campaniei si solutionarea contestatiilor legate de desfasurarea Campaniei (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

   

  IV.   Destinatarii datelor prelucrate:

  Philips Romania poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

  ·         partenerii Philips Romania, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de catre aceste persoane pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing );

  ·         furnizori de servicii de curierat (in scopul transmiterii premiilor);

  ·         furnizori de servicii de contabilitate;

  In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege.

  Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate .

  Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor catre State sau Organizatii care nu apartin Spațiului Economic European (SEE).

   

  V.      Durata prelucrarii :

  Dupa caz, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate pe perioada de desfasurare a campaniei, conform prevederilor legale aplicabile, precum si in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, se va proceda la stergerea/distrugerea acestor date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunandu-se si  Imputernicitului(ilor) obligatii identice.

   

  VI.   Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

   (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

   (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

   (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal, participantii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com.

   

   

  ANEXA 2 

  Instructiuni de redactare ale recenziilor

   

  Doar recenziile aprobate pot participa in prezenta Campanie. Participantii au responsabilitatea sa citeasca si sa respecte Termenii & Conditiile pentru postarea recenziilor, mentionate la finalul formularului de recenzii, inainte de a apasa butonul “Posteaza recenzia” ; 

   

  Atunci cand scrie o recenzie, participantul trebuie sa se axeze pe experienta proprie in ceea ce priveste: 

  a. Performanta produsului 

  b. Usurința folosirii produsului 

  c. Utilitatea accesoriilor 

  d. Descrierea, în câteva cuvinte, a experientei si/sau a rezultatelor obținute în urma utilizării produsului Philips

   

  Atunci cand scrie o recenzie, participantul trebuie sa mentioneze in textul ei (la inceput sau la final) “Recenzie din Campania Philips”.

  Un client poate posta o singura recenzie per produs, cu conditia sa fi folosit acel produs macar o data.

   Un client poate posta o recenzie pentru mai multe produse, in limita a 7 recenzii. 

  Nu este recomandat sa se posteze mai multe recenzii de pe acelasi dispozitiv (laptop, tableta, telefon). 

  Nu este permis sa se posteze aceeasi recenzie de mai multe ori. 

  Toate recenziile sunt moderate; nu sunt admise spre validare recenziile care prezinta un continut ce cuprind afirmatii ori texte:

  (i) incorecte sau inselatoare;

  (ii) licentioase, calomnioase, sau discriminatoare;

  (iii) imorale sau vulgare;

  (iv) fara legatura cu produsul pentru care se face recenzia;

  (v) neobiective, ce nu se refera la functionalitatea, eficienta produsului, aspecte ce tin de design si estetica a produsului, functionalitate, accesorii etc.;

  (vi) cu referinte la alte website-uri, adrese, adrese de e-mail, detalii de contact sau numere de telefon ale tertelor parti;

  (vii) continand virusi de calculator ori programe potential daunatoare, fisiere sau coduri HTML.

  (viii) ce contin amenintari catre terte persoane, afaceri sau grup ori care lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale tertelor persoane, societati sau entitati;

  (ix) care incalca in orice mod legislatia si reglementarile aplicabile.

   

  O recenzie nu este considerata valida si nu va fi publicata in pagina de produs pe www.philips.ro daca se constata incalcarea oricaror prevederi mentionate mai sus.

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.