0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  Garanția produsului Philips

  Pentru a verifica politica de acordare, perioada și termenii garanției pentru produsul dumneavoastră, vă rugăm să alegeți din categoriile de mai jos.

  Politica de acordare a garanției pentru produsele de Îngrijire personală, Îngrijirea mamei și copilului, Produse electrocasnice

  Produsele Philips sunt proiectate și fabricate după cele mai înalte standarde de calitate pentru a oferi performanță excelentă, ușurință în instalare și utilizare. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului dumneavoastră, vă recomandăm să consultați în primul rând manualul de utilizare sau să accesați pagina de suport din acest website, unde (în funcție de produsul pe care il dețineți) puteți găsi manualul de utilizare în format electronic, o secțiune cu întrebări frecevente, tutoriale video și un formular de contact.
   

  În cazul în care produsul dumneavoastră s-a defectat, acesta va fi reparat sau înlocuit după caz, în mod gratuit, dacă acesta se află încă în perioada de garanție și dacă a fost utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

  Dacă solicitați service pe teritoriul României dar produsul a fost achiziționat din altă tară, Philips se va strădui să remedieze produsul conform termenilor și condițiilor de garanție din țara de unde acesta a fost achiziționat.

   

  Acest document este valabil doar pentru produsele de uz casnic. Produsele din gamele profesionale nu fac obiectul acestuia.
   

  Această garanție nu afectează drepturile dumneavoastră conferite prin lege.

  Perioada de garanție

  Termenul de garanţie pentru produsele Philips este de 2(doi) ani de la livrarea produsului.

  Termeni și condiții de garanție

  Termenul de garanţie pentru produsele Philips este de 2(doi) ani de la livrarea produsului. Această garanţie de doi ani acoperă orice lipsă de conformitate, produsele urmând a fi reparate sau înlocuite după caz, în mod gratuit. Se va efectua gratuit repararea sau înlocuirea doar dacă se face dovada, de exemplu prin prezentarea bonului de casă, că la momentul solicitării remedierii, produsul se află în perioada de garanţie.

  Restricţii de garanţie

  Garanţia nu acoperă produsele şi/sau componentele deteriorate din cauza uzurii sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului, cele care sunt considerate consumabile prin natură. Garanţia îşi pierde valabilitatea în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă, întreţinere defectuoasă (ex.: părţi blocate din cauza depunerii de calcar), în cazul intervenţiilor sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate Philips, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor din reţea, contaminării cu insecte, lichide ori alte substanţe străine, folosirea în medii murdare sau cu praf sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului. Utilizarea corectă a aparatului este echivalentă cu respectarea strictă a tuturor instrucţiunilor şi evitarea tuturor acţiunilor şi modurilor de utilizare descrise ca nedorite sau periculoase în manualul de utilizare.
   

  Important: restricţii de garanţie pentru anumite produse şi materiale

  Pentru anumite produse garanţia poate fi limitată, de exemplu din cauza materialului utilizat. Restricţiile de garanţie, dacă există, pot fi găsite în secţiunea “Restricţii de garanţie” din capitolul “Garanţie şi service” din manualul de utilizare. Aceste restricţii de garanţie nu afectează drepturile dumneavoastră legale.

  Ai nevoie de service?

  Service-ul pe perioada garanţiei şi post-garanţie este asigurat sau poate fi solicitat în toate ţările menţionate în secţiunea gri din prima pagină a certificatului de garantie din cutia produsului prin intermediul centrelor de service autorizate. În ţările unde produsul nu este distribuit de Philips, pentru a obţine informaţii suplimentare apelaţi numerele de telefon ale Departamentelor de Relaţii cu Clienţii afişate în prima pagină a certificatului de garantie.

  Pentru informaţii suplimentare sau dacă întâmpinaţi probleme în privinţa service-ului, contactaţi Departamentul Relaţii cu Clienţii din ţara dumneavoastră. Dacă nu există un astfel de departament în ţara dumneavoastră, puteţi contacta unităţile service Philips abilitate.

   

  Durata medie de utilizare a produsului (în condiţii de utilizare normală conform instrucţiunilor de utilizare) este de 4 ani. Termenul de aducere a produselor la conformitate este de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care Consumatorul a adus la cunoştinţă lipsa de conformitate a produsului. Notă: Consumatorul are drepturile legale prevăzute de legile care guvernează vânzarea produselor şi garanţia asociată acestora şi se atestă că aceste drepturi nu sunt afectate prin prezenta garanţie. Drepturile consumatorului sunt prevăzute în O.G. 21/1992 modificată şi Legea nr. 449/2003 modificată şi sau, după caz, în actele modificatoare sau completatoare ale acestor dispoziţii legale. NU se acordă garanţie în cazul utilizării produselor în alte scopuri decât UZ CASNIC!
   

  Unităţile de service autorizate Philips din Bucureşti sunt:

  -ESD-ROM (Electronics Support Division SRL) - Bld. Iuliu Maniu , nr.7, Corp J, Sector 6, Bucureşti Tel: 021.326.60.63

  -ESD-ROM (Electronics Support Division SRL)-Bd. Decebal Nr. 14, Bl. S6, Parter, Sector 3, Bucureşti Tel: 021.326.60.63

   

  Pentru centrele de service din ţară, vă rugăm să accesaţi Găsește un service autorizat Philips si Saeco în aproprierea ta. Cu ajutorul hărții interactive vei găsi cele mai apropiate centre de service și datele acestora de contact.

   

  Pentru informaţii cu privire la centrele de service sau suport pentru produsele Philips, ne puteţi contacta:

  -la numarul de telefon nr. 031.6300043 (Departamentul Relaţii cu Clienţii Philips România). Număr cu Tarif local* (*Costuri suplimentare pot fi aplicate de către furnizorul dvs. de telefonie (mobilă))

  -prin Philips Facebook Messenger accesând https://www.messenger.com/t/PhilipsRomania

  Produse conectate

  Toate datele stocate de produsele conectate pot fi pierdute sau șterse în timpul efectuării procedurilor de service. Din acest motiv recomandăm efectuarea de backup (salvarea fișerelor) înainte de către clienți, Philips nefiind responsabil pentru potențialele pierderi. 

  Politica de acordare a garanţiei pentru televizoarele, monitoarele, telefoanele, proiectoarele, produsele audio/video/de fax/de dictare şi accesoriile pentru mobilitate auto de la Philips  

  Stimate client,
   

  Produsele Philips sunt proiectate şi fabricate la cele mai înalte standarde, oferă performanţe de calitate superioară şi sunt uşor de instalat şi de folosit. Dacă întâmpini dificultăţi atunci când foloseşti produsul, îţi recomandăm să consulţi mai întâi manualul de utilizare sau informaţiile din secţiunea de asistenţă de pe acest site, unde (în funcţie de tipul produsului) poţi găsi un manual de utilizare pe care îl poţi descărca, întrebări frecvente, videoclipuri cu instrucţiuni sau un forum de asistenţă.

   

  În cazul puţin probabil în care produsul se defectează, Philips se va ocupa de repararea gratuită a produsului tău dacă ne informezi despre defecţiune în perioada de garanţie, cu condiţia ca produsul să fi fost folosit conform manualului de utilizare (de exemplu, în mediul pentru care a fost conceput). Pentru anumite categorii de produse, de garanţie se ocupă o companie parteneră a Philips; te rugăm să consulţi documentaţia care însoţeşte produsul.

   

  Dacă duci produsul la reparat în Slovacia, Slovenia sau România, dar l-ai achiziţionat în altă ţară, Philips va încerca să îl repare în baza termenilor de garanţie valabili în ţara din care ai achiziţionat produsul.

   

  Acest document este valabil doar pentru produsele destinate consumatorilor. Pentru produsele destinate profesioniştilor, se aplică termenii de garanţie din contractul de vânzare-cumpărare.

  Termeni de garanţie

  Perioada de garanţie începe la data achiziţionării specificată în documentul de achiziţie şi expiră la sfârşitul perioadei indicate în secţiunea „Perioadă de garanţie” de mai jos. Dacă ai nevoie de service, dar ai pierdut documentul de achiziţie sau vânzătorul nu este cunoscut companiei Philips (de exemplu, un vânzător de pe un canal de licitaţii online), se consideră că perioada de garanţie începe la trei luni de la data fabricaţiei înscrisă pe produs sau dedusă din numărul de serie al produsului. Dacă ai nevoie de service pentru produse care nu au înscrisă data fabricaţiei sau numărul de serie, va fi necesar un document de achiziţie valabil.

   

  Dacă reparaţia nu este posibilă sau nu este viabilă din punct de vedere comercial, Philips poate înlocui produsul cu unul nou sau cu un produs recondiţionat, cu aceleaşi specificaţii. După o reparaţie, după un upgrade de firmware sau după o înlocuire, perioada de garanţie continuă de la data achiziţiei iniţiale.

  Ce este exclus?

  Garanţia nu acoperă daunele pe cale de consecinţă (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de date sau de venituri) şi nici nu oferă despăgubiri pentru activităţi pe care le-ai realizat, cum ar fi întreţinerea de rutină, instalări de versiuni noi de firmware sau salvarea sau restabilirea datelor.

   

  Garanţia nu include sau nu se aplică în următoarele situaţii:

  - documentul de achiziţie a fost modificat în orice mod sau nu este lizibil.

  - numărul modelului, numărul de serie sau codul cu data fabricaţiei de pe produs a fost modificat, şters sau este ilizibil.

  - produsul a fost reparat sau modificat de persoane sau organizaţii de service neautorizate.

  - defecţiunea a fost cauzată de utilizarea excesivă a produsului în alt scop decât cel pentru care a fost conceput, spre exemplu, utilizarea neîntreruptă într-un mediu comercial.

  - defecţiunea a fost cauzată de lovirea produsului sau de condiţii ambiante care nu sunt conforme cu manualul de utilizare.

  - defecţiunea a fost cauzată de conectarea altor periferice, echipamente suplimentare sau accesorii în afară de cele recomandate în manualul de utilizare.

  - produsul a fost avariat, inclusiv, dar a se fără limita la, deteriorări cauzate de animale, fulgere, tensiune anormală, incendiu, dezastre naturale, transport sau apă (cu excepţia cazului în care manualul de utilizare specifică în mod clar că produsul se poate spăla).

  - survin defecte datorită uzurii normale sau este necesară înlocuirea componentelor  care sunt consumabile prin natura lor (de exemplu, saci de aspiratoare sau cartuşe de filtrare).

  - produsul nu funcţionează corect pentru că nu a fost proiectat, fabricat sau aprobat iniţial pentru utilizare în ţara în care îl foloseşti, ceea ce se poate întâmpla atunci când îl imporţi.

  - produsul nu funcţionează corespunzător din cauza problemelor de acces la furnizorii de servicii sau legate de conexiunea cu aceştia, cum ar fi întreruperi ale reţelelor de acces (de exemplu, televiziune prin cablu, satelit sau internet), defecţiuni pe linia abonatului sau a serverului, defecţiune la reţeaua locală (cabluri, servere, linia utilizatorului) şi defecţiuni la reţeaua de transmisie (interferenţe, codare, defecţiuni sau reţea de calitate inferioară).

  - pentru aplicaţii terţă parte utilizate pe produsele tale sau cu acestea.

  Ai nevoie de service?

  Pentru a evita neplăcerile, îţi recomandăm să citeşti cu atenţie manualul de utilizare şi/sau să consulţi secţiunea de asistenţă de pe acest site înainte de a contacta distribuitorul sau Philips. Pentru a beneficia de service în perioada de garanţie, te rugăm să contactezi centrul de relaţii cu consumatorii, utilizând una dintre metodele indicate pe acest site. Atunci când produsul nu mai este în garanţie, în unele ţări poţi contacta direct cel mai apropiat centru service autorizat. Dacă sunt disponibile, poţi găsi adresele centrelor service pe acest site.

   

  Pentru a te putea ajuta cât mai rapid şi mai bine, atunci când contactezi Philips sau partenerii furnizori de service, te rugăm să menţionezi:

  - numărul de tip sau de model al produsului (denumit uneori ID-ul modelului),

  - documentul de achiziţie (de exemplu, factura sau bonul în original) în care este indicată data achiziţiei, numele distribuitorului şi numărul de model al produsului şi

  - numărul de serie al produsului sau codul cu data de fabricaţie, indicat pe produs.

  Numărul de model, numărul de serie sau codul cu data de fabricaţie (dacă există) poate fi găsit în compartimentul pentru baterii, pe spatele produsului sau în partea inferioară a acestuia.

  Perioadă de garanţie

  Perioada de garanţie în Slovacia, Slovenia şi România pentru categoriile de produse menţionate în titlul acestui document este de 24 de luni, cu următoarele excepţii:

  Excepţie

  Perioadă de garanţie 

  Monitoare LCD B Line, S Line şi P Line

  36 de luni

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.