0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  Politica de garanție pentru Sunet și Imagine, Îngrijirea apei, Auto

  Televizoare · Monitoare · Video · Audio · Comunicații · Îngrijirea apei · Iluminat auto

  Stimate client, 
  Produsele Philips sunt proiectate şi fabricate la cele mai înalte standarde, oferă performanţe de calitate superioară şi sunt uşor de instalat şi de folosit. Dacă întâmpini dificultăţi atunci când foloseşti produsul, îţi recomandăm să consulţi mai întâi manualul de utilizare sau informaţiile din secţiunea de asistenţă de pe acest site, unde (în funcţie de tipul produsului) poţi găsi un manual de utilizare pe care îl poţi descărca, întrebări frecvente, videoclipuri cu instrucţiuni sau un forum de asistenţă.
   
  În cazul puţin probabil în care produsul se defectează, Philips se va ocupa de repararea gratuită a produsului tău dacă ne informezi despre defecţiune în perioada de garanţie, cu condiţia ca produsul să fi fost folosit conform manualului de utilizare (de exemplu, în mediul pentru care a fost conceput). Pentru anumite categorii de produse, de garanţie se ocupă o companie parteneră a Philips; te rugăm să consulţi documentaţia care însoţeşte produsul.

  Termenul de garanţie pentru produsele Philips este de 2(doi) ani de la livrarea produsului. Această garanţie de doi ani acoperă orice lipsă de conformitate, produsele urmând a fi reparate sau înlocuite după caz, în mod gratuit. Se va efectua gratuit repararea sau înlocuirea doar dacă se face dovada, de exemplu prin prezentarea bonului de casă, că la momentul solicitării remedierii, produsul se află în perioada de garanţie. Conform dispozițiilor legale, dacă repararea sau înlocuirea produsului nu este posibilă, consumatorul returnează vânzătorului produsul, pe cheltuiala acestuia din urmă.  În acest caz, vânzătorul îi rambursează consumatorului preţul plătit pentru produsul returnat la primirea produsului sau a unei dovezi prezentate de consumator că produsul a fost returnat.

  Perioadă de garanţie

  Perioada de garanţie pentru categoriile de produse menţionate în titlul acestui document este de 24 de luni, cu următoarele excepţii:

  Categorie produs

  Perioadă de garanţie

  Monitoare LCD B Line, S Line şi P Line

  36 de luni

  Termeni de garanţie

  Perioada de garanţie începe la data achiziţionării specificată în documentul de achiziţie şi expiră la sfârşitul perioadei indicate în secţiunea „Perioadă de garanţie”. Dacă ai nevoie de service, dar ai pierdut documentul de achiziţie sau vânzătorul nu este cunoscut companiei Philips (de exemplu, un vânzător de pe un canal de licitaţii online), se consideră că perioada de garanţie începe la trei luni de la data fabricaţiei înscrisă pe produs sau dedusă din numărul de serie al produsului. Dacă ai nevoie de service pentru produse care nu au înscrisă data fabricaţiei sau numărul de serie, va fi necesar un document de achiziţie valabil.
   
  Dacă reparaţia nu este posibilă sau nu este viabilă din punct de vedere comercial, Philips poate înlocui produsul cu unul nou sau cu un produs recondiţionat, cu aceleaşi specificaţii. După o reparaţie, după un upgrade de firmware, perioada de garanţie continuă de la data achiziţiei iniţiale.

  Ce este exclus?

   

  Garanţia nu acoperă daunele pe cale de consecinţă (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de date sau de venituri) şi nici nu oferă despăgubiri pentru activităţi pe care le-ai realizat, cum ar fi întreţinerea de rutină, instalări de versiuni noi de firmware sau salvarea sau restabilirea datelor.
   
  Garanţia nu include sau nu se aplică în următoarele situaţii:
  - documentul de achiziţie a fost modificat în orice mod sau nu este lizibil.
  - numărul modelului, numărul de serie sau codul cu data fabricaţiei de pe produs a fost modificat, şters sau este ilizibil.
  - produsul a fost reparat sau modificat de persoane sau organizaţii de service neautorizate.
  - defecţiunea a fost cauzată de utilizarea excesivă a produsului în alt scop decât cel pentru care a fost conceput, spre exemplu, utilizarea neîntreruptă într-un mediu comercial.
  - defecţiunea a fost cauzată de lovirea produsului sau de condiţii ambiante care nu sunt conforme cu manualul de utilizare.
  - defecţiunea a fost cauzată de conectarea altor periferice, echipamente suplimentare sau accesorii în afară de cele recomandate în manualul de utilizare.
  - produsul a fost avariat, inclusiv, dar a se fără limita la, deteriorări cauzate de animale, fulgere, tensiune anormală, incendiu, dezastre naturale, transport sau apă (cu excepţia cazului în care manualul de utilizare specifică în mod clar că produsul se poate spăla).
  - survin defecte datorită uzurii normale sau este necesară înlocuirea componentelor  care sunt consumabile prin natura lor (de exemplu, saci de aspiratoare sau cartuşe de filtrare).
  - produsul nu funcţionează corect pentru că nu a fost proiectat, fabricat sau aprobat iniţial pentru utilizare în ţara în care îl foloseşti, ceea ce se poate întâmpla atunci când îl imporţi.
  - produsul nu funcţionează corespunzător din cauza problemelor de acces la furnizorii de servicii sau legate de conexiunea cu aceştia, cum ar fi întreruperi ale reţelelor de acces (de exemplu, televiziune prin cablu, satelit sau internet), defecţiuni pe linia abonatului sau a serverului, defecţiune la reţeaua locală (cabluri, servere, linia utilizatorului) şi defecţiuni la reţeaua de transmisie (interferenţe, codare, defecţiuni sau reţea de calitate inferioară).
  - pentru aplicaţii terţă parte utilizate pe produsele tale sau cu acestea.

  Ai nevoie de service?

  Pentru a evita neplăcerile, îţi recomandăm să citeşti cu atenţie manualul de utilizare şi/sau să consulţi secţiunea de asistenţă de pe acest site înainte de a contacta distribuitorul sau Philips. Pentru a beneficia de service în perioada de garanţie, te rugăm să contactezi centrul de relaţii cu consumatorii, utilizând una dintre metodele indicate pe acest site. Atunci când produsul nu mai este în garanţie, în unele ţări poţi contacta direct cel mai apropiat centru service autorizat. Dacă sunt disponibile, poţi găsi adresele centrelor service pe acest site.
   
  Pentru a te putea ajuta cât mai rapid şi mai bine, atunci când contactezi Philips sau partenerii furnizori de service, te rugăm să menţionezi:
  - numărul de tip sau de model al produsului (denumit uneori ID-ul modelului),
  - documentul de achiziţie (de exemplu, factura sau bonul în original) în care este indicată data achiziţiei, numele distribuitorului şi numărul de model al produsului şi
  - numărul de serie al produsului sau codul cu data de fabricaţie, indicat pe produs.
  Numărul de model, numărul de serie sau codul cu data de fabricaţie (dacă există) poate fi găsit în compartimentul pentru baterii, pe spatele produsului sau în partea inferioară a acestuia.

  Service şi reparaţii

  Produsul dumneavoastră nu funcționează așa cum ar trebui?

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.