1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL Concursului „Philips @ Instagram”

  Perioada campaniei: 01.11.2019, ora 00:00 – 20.12.2019, ora 23:59

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

   

  1.1Campania “Philips@Instagram” este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București, 020112, România, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699.

  1.1.b. Extragerea castigatorilor si trimiterea premiului se desfasoara prin intermediul Below-the-line International SRL(denumita in continuare “CoOrganizator”) cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631. MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputernicit” al „Co-Organizatorului”

  1.2 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/regulamente cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

  1.3 Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1 Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 01.11.2019 ora 00:00 si se incheie la data de 20.12.2019, ora 23:59.

  2.2 Aceasta se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv in spatiul virtual, prin intermediul platformei de socializare Instagram, pe profilul de Instagram al Organizatorului la https://www.instagram.com/philipsromania/ .

   

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

  3.1 La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, din Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

  3.2 Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, persoanelor imputernicite, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

  4.1 Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, -01.11.2018 si care in perioada 01.11.2019 ora 12 :00 – 30.11.2019 ora 23 :59 si dau follow profilului https://www.instagram.com/philipsromania/, intra in tragerea la sorti pentru castigarea premilor puse la bataie, astfel cum acestea sunt mentionate in prezentul regulament. Prin Follow pe Instagram se intelege actiunea de urmarire a unui profil/cont pe retelele de socializare

  4.2 Persoanele care doresc să participe la campanie, trebuie:

  1) sa se inregistreze/ conecteze la www.instagram.com, unde persoanele detin un cont public

  2) sa intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/philipsromania/ urmat de apasarea butonului „Follow”, in perioada desfasurarii campaniei.

  4.3 Utilizarea mai multor conturi de Instagram nu este permisă, precum si a celor :

  a) administrate de mai multe persoane (pagini comune)

  b) ale unor produse, branduri sau companii

  c) publice fără conținut (fara postari publice postate periodic), sau conturi create special pentru concurs al carui continut cuprinde doar distribuiri de postari de concurs.

  4.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei, cum sunt raspunsurile care nu fac referire la utilizarea unui produs de ingrijire masculina de tip barbierit sau tuns, nerespectarea principiilor si regulilor organizatorului de publicare a materialelor in cadrul retelelor sociale sau încercarea de fraudare a campaniei.

   

   SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

  5.1 Descrierea premiilor

  Premiile oferite in cadrul acestei Campanii, aferente perioadei de inscrieri 01.11.19 – 30.11.19 sunt :

  1x Philips Lumea epilator cu IPL, model BRI953, avand valoare comerciala de 2648.99 ron (TVA inclus)

  Valoare totala premii pentru perioada 02.10.19 – 06.10.19 : 2648.99ron (TVA inclus).

  5.2 Produsele descrise anterior vor fi acordate participantilor, prin tragere la sorti electronica, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor.

  5.3 Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

  5.4 Acordarea premiilor:

  Premiile vor fi acordate prin intermediul unei extrageri electronice din data de 02.12.2019 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 01.11.2019 – 30.11.2019 ora 23:59 inclusiv.

  5.6 In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 1 (un) castigator; ulterior extragerii castigatorilor se vor extrage si 2 (doua) rezerve, pentru cazurile in care vor fi castigatori care nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor doar daca va fi cazul.

  5.7 Un participant poate câștiga un singur premiu pe toată durata campaniei indiferent de numărul de poze înscrise sau de numărul de conturi folosite pentru follow.

  5.8. In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

  5.9 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

  5.10 Câștigătorii vor fi postati in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la validare pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/philipsromania/

   

  SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

  6.1 Dupa extragere, Organizatorul va posta in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data extragerii, un Instagram Story in care se vor mentiona (dand tag , ex. @nume) profilelor de Instagram ale castigatorilor potentiali  prin care sunt anuntati ca sunt potentiali castigatori al unuia dintre premiile puse in joc in cadrul Campaniei Philips. Pentru validare acestia vor trebui sa contacteze Organizatorul pe profilul de instagram.com/philipsromania printr-un mesaj privat pe profilul detinut pe platforma Instagram cu care s-a inscris. In sensul prezentei clauze Instagram Story este referit ca fotografii sau video-uri temporare (dupa 24h dispar) prezentate într-un format slideshow ce apar pe contul de Instagram.

  6.2 Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant contactat va trimite in maxim 2 (doua) zile calendaristice de la data publicarii anuntului privind potentialii castigatori prin Instagram Storyprimirea mesajului de informare, urmatoarele date: nume, prenume, CNP - Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii cu o valoare mai mare de 600ron, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

  6.3 In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela la rezerve, urmand aceiasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate va ramane in posesia Organizatorului.

  6.4 Premiul va fi trimis castigatorului validat final in termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validarii acestuia (primirii informatiilor mentionate la paragraful de mai sus).

  6.5 Livrarea premilor se face prin intermediul agentiei de curierat desemnata de Below-the-line International SRL, fiecaruia dintre castigatori, la adresa comunicata de catre castigator. Deasemenea, in momentul livrarii premiului, castigatorul trebuie sa predea persoanei desemnate de catre Organizator/ curierului un exemplar al Procesul verbal de predare-primire, in original, semnat de catre acesta.

  6.5 Premiile vor fi transmise pe e-mail fiecaruia dintre castigatori, la adresa comunicata de catre castigator.

  6.6 Numele castigatorilor validati vor fi postate ca mentiune in Story din platforma   https://www.instagram.com/philipsromania/    in maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la data validarii castigatorilor.

   

  SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

  Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri.

   

  SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

  8.1 Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentul Campanie:

  -        Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor mentionate la pct.b Sectiunea 6 de mai sus, de catre castigatorii validati initial.

  -        Pierderile sau intarzierile inscrierilor intampinate in platforma Instagram, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  -        Imposibilitatea de a accesa https://www.instagram.com/philipsromania/  in Campanie din motive independente de Organizator.

  -        Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

  -        Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

  -        Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  -        Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

  -        Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul platformei prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

  -        Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea: pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

  -        Dupa data limita de inscriere pe platforma 30.11.2019, Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile in Campanie efectuate.

   

   SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

  9.1 Prin inscrierea la Campania „Philips@Instagram”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

  9.2 Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de Philips Romania S.R.L., in conditiile prevederilor Anexei 1 la prezentul Regulament.

   

   SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

  10.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  SECTIUNEA 11. LITIGII

  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

  12.1 Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul: www.philips.ro/regulamente putand fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul sediul in Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București, 020112, România.

  12.2 Participarea la acest Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

  12.3 Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

  13.4 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

   

   

  ANEXA 1 – INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

   

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul sediul in Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București, 020112, România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19792/1992, avand Codul Unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare "Operatorul").

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: PHILIPS ROMANIA SRL, adresa: sediul in Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București, 020112, România, telefonic la 031 6300043, sau prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html.

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, e-mail si varsta) sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL  in scopul derularii Campaniei, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului,afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe platforma  www.instagram.com/philipsromania), in nume propriu.

   

  2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  a)      Nume si prenume

  b)      Adresa de livrare a premiului

  c)      Telefon

  d)      CNP - in cazul castigatorilor unor premii cu o valoare peste 600 lei

   

  3. Scopul procesarii

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:

  a) livrarii premilor

  b) indeplinirea obligatilor fiscale prevazute de lege pentru plata impozitului pentru premii

   

   

   4. Temeiul juridic al prelucrarii

  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inregistrarea si participarea la campanie. Datele prelucrate nu vor fi transferate unei alte entitati/si sau tari.

   

  5. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   

  6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate timp de maximum 60 (saizeci) zile calendaristice de la data trimiterii premiilor, apoi vor fi distruse.

   Datele cu caracter personal ale castigatorilor ale caror premii au valoarea mai mare de 600 lei, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, conform legislatiei in vigoare de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi distruse in termen de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

   

  7. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

  (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 031 6300043, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa sediul in Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București, 020112, România, sau prin transmiterea acesteia prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html

   

  8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  9. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inregistrare in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, livrarii, inmanarii si primirii premiului precum si a indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului.

   

  10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  11. Alte prevederi

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

   ORGANIZATOR,

  Philips Romania S.R.L.

   

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.