1
Produse

Campania "Clubul OneBlade"

Descoperă care sunt marii câştigători

Regulamentul campaniei

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Programul “Clubul OneBlade” denumit in continuare “Campanie”, este organizat de PHILIPS ROMANIA SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699, și înregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in calitate de operator de date cu caracter personal.

 

Imputernicitul Organizatorului este agentia OGLVY & MATHER SRL cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr 86, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/15299/1994, C.U.I. 6058281 Bucuresti si care va asigura comunicarea cu participantii si livrarea premiilor in cadrul prezentei campanii.

 

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii fiind accesibil in mod gratuit pentru participanti pe pagina web www.oneblade.philips.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.oneblade.philips.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

 

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 06.03.2017, ora 00:00 si se incheie la data de 08.05.2017, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.oneblade.ro, care este administrat de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

 

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor implicate in desfasurarea Campaniei, asa cum sunt acestea anterior mentionate.

 

Pasii ce trebuie parcursi pentru inscrierea in campanie

 

Pentru a participa la aceasta Campanie, consumatorii trebuie:

1.       Sa acceseze pagina web www.oneblade.philips.ro in perioada 06.03.2017 – 08.05.2017, sa citeasca si sa accepte regulile paginii web si cele de desfasurare a campaniei asa cum sunt acestea indicate in termenii si conditiile paginii si Regulamentul Campaniei precum si cele privind procesarea de date cu caracter personal.

2.       Sa isi creeze un cont de membru pe www.oneblade.philips.ro prin completarea numelui, prenumelui, adresei de email si sa confirme inregistrarea si creearea contului.

 

In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea inregistrarii contului creat si inscrierii in Campanie, putand astfel sa parcurga “Calatoriile” si sa finalizeze misiunile aferente Campaniei.

 

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

 

 Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

In cadrul programului “Clubul OneBlade”, participantii inscrisi trebuie sa parcurga si sa completeze pana la data de 08.05.2017 un numar de 58 (cincizezisiopt) misiuni, asa cum sunt acestea indicate in  Anexa 1 – Misiunile Campaniei si Punctajul , parte integranta din Regulament, pentru a castiga premiile oferite.

 

In urma finalizarii fiecarei misiuni participantului i se va acorda punctajul aferent indeplinirii respectivei misiuni, conform Anexei 1 la regulament.

La finalizarea celor 58 de misiuni, primii 3(trei) participanti cu cel mai mare punctaj in ordine descrescatoare vor fi premiati cu premiile indicate in Sectiunea 5 din prezentul Regulament. Urmatorii 300 de participanti in ordinea celui mai mare punctaj, cu exceptia participantului ce a primit premiul de originalitate, vor primi cate 1(un) premiu de consolare constand in 1x Lama de schimb OneBlade, model QP210/50, pret 69.9 RON (TVA inclus).

 

In cadrul misiunilor Campaniei exista posibilitatea ca participantii sa publice materiale video sau foto. Participantii nu au dreptul de a posta sau transmite materiale în care drepturile de autor sunt deținute de alte persoane sau entități fără permisiunea corespunzătoare a respectivei persoane sau entități. Participantii garanteaza că întregul material transmis constituie opera originală a acestuia. Prin incarcarea materialului participantii declara ca accepta si isi dau acordul explicit pentru utilizarea sau   reproducerea ulterioara publica a acestora si a propriei imagini sau voci si cesionarea exclusiva a tuturor drepturilor de autor asupra materialelor in tot sau in parte, ca atare sau prin modificare sau alterare, catre Organizator si afiliatii acestuia in scop publicitar. Prin incarcarea materialelor video sau foto participantii acorda Organizatorului dreptul irevocabil, fără redeventa sau compensatie, transferabil perpetuu și licența de a utiliza, copia, modifica, șterge în întregime, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din și / sau de a vinde și / sau de a distribui un astfel de conținut și / sau să includă astfel de conținut în orice formă, mediu sau tehnologie, fără a plăti compensații.

 

In cazul in care mai multi participanti au acumulat acelasi punctaj, acestia vor fi departajati si evaluati pe baza unor criterii de selectie prestabilite de catre Organizator. Criteriile de selectie vor departaja candidatii inscrisi prin acordarea unui punctaj de departajare. Acestea vor viza creativitatea si calitatea materialelor create si trimise pe durata programului.

Criteriile de departajare:

1)      Creativitatea in a evidentia caracteristicile functionale si inovative ale produsului;

2)      Abilitatea de a transmite verbal, catre public, calitatile apreciate de participant privind produsul

3)      Calitatea materialelor trimise din punct de vedere digital, respectiv: luminozitate maxima 5000 lumeni si minima 2000 lumeni, zgomot de fundal maxim 70db, calitatea imaginii minim 720x/1280x720 pixeli materiale video maxim 1920x1080 pixeli.

4)      Durata materialelor video – minim 00:30 secunde, maxim – 1:00 minute si structura materialelor video;

5)      Cadrul si componenta imaginilor care pun in evidenta produsul in timpul utilizarii pentru imagini.

 

Departajarea participantilor se va face de catre un juriu compus din 2(doi) reprezentati ai Organizatorului conform procedurii de departajare prevazuta la sectiunea 6 din Regulament.

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

5.1 Descrierea premiilor

 

Premiile oferite in cadrul acesteii Campanii sunt dupa cum urmeaza:

·         Premiul 1 – 1 (o) Tableta model iPad Apple Pro  avand valoare comerciala 3.150 lei cu TVA

·         Premiul 2 – 1 (o) Dronă model AR.Drone 2.0  avand valoare comerciala 1.417 lei cu TVA

·         Premiul 3 – 1 (o) Pereche de casti Beats  model avand valoare comerciala 900 lei cu TVA

·         Premiul de originalitate – 1 (un) Aparat foto DSLR Canon model Eos 100d avand valoare comerciala 2.000 lei cu TVA, conform urmatoarelor criterii:

 

Criteriile ce vor fi avute in vedere pentru acordarea premiului de originalitate vor viza creativitatea si calitatea materialelor video create si trimise pe durata programului. :

1.       Creativitatea in a evidentia caracteristicile functionale si inovative ale produsului;

2.       Abilitatea de a transmite verbal, catre public, calitatile apreciate de participant privind produsul

3.       Calitatea materialelor trimise din punct de vedere digital, respectiv: luminozitate maxima 5000 lumeni si minima 2000 lumeni, zgomot de fundal maxim 70db, calitatea imaginii minim 720x/1280x720  pixeli materiale video maxim 1920x1080 pixeli.

4.       Durata materialelor video – minim 00:30 secunde, maxim – 1:00 minut si structura materialelor video;

5.       Cadrul si componenta imaginilor care pun in evidenta produsul in timpul utilizarii pentru imagini. 

 

·         In afara de premiile 1,2,3 si 4, urmatorii 300 de participanti la program, cu exceptia participantului ce a primit premiul de originalitate, in ordinea descrescatoare a punctajului dintre participantii care acumuleaza minim 500 puncte pana la data de  08.05.2017, vor primi fiecare cate 1(un) premiu de consolare constand in 1x buc de Lama de schimb OneBlade, model QP210/50, avand valoare comerciala 69.99 lei cu TVA / pachet si valoare totala  20.997 lei cu TVA .

 

Valoare totala a premiilor este de 28.437 lei cu TVA.

 

Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

5.2 Acordarea premiilor:

 

Premiile vor fi acordate, la sfarsitul campaniei, cel mai tarziu pana la data de 01.06.2017, dupa parcurgerea procedurii de validare si departajare conform sectiunii 6 de mai jos, pe baza punctajului acumulat in urma finalizarii celor 58 de misiuni conform mecanismului campaniei de mai sus, iar premiul de originalitate va fi acordat pe baza criteriilor de originaliate mentionate la sectiunea 5.1

 

In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor. Participantii care au pierdut calitatea de castigatori prin invalidare nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

 

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

 

Particiantii la campanie vor putea finaliza misiunile indicate la sectiunea 4 si in Anexa 1 la Regulament pana la data de 08.05.2017, ora 23:59. Pe data de 09.05.2017 toti participantii vor fi informati prin e-mail de catre Organizator cu privire la finalizarea programului si procedura de validare in cazul potentialilor castigatori.

 

6.1 Procedura de validare:

 

Pentru ca o inscriere in campanie sa fie considerata valida, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: (i) participantul sa indeplineasca conditiile de participare la aceasta campanie si sa respecte prezentul regulament; (ii) sa parcurga si sa finalizeze toate misiunile campaniei conform Anexei 1 la Regulament. 

Astfel, pana la data de 16.05.2017 Organizatorul va analiza materialele trimise si finaliza clasamentul campaniei. In urma finalizarii acestuia, potentialii castigatori vor fi contactati pentru validare in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la finalizarea clasamentului (pana la data de 21.05.2017), de catre reprezentatul Organizatorului.

 

Organizatorul va contacta potentialii castigatori, prin intermediul agentiei desemnate SC OGILVY & MATHER SRL cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sector 1, Bucuresti, inregistrata la registrul Comertului – Bucuresti sub nr. J40/15299/1994, C.U.I 6058281 Bucuresti si imputernicitii acesteia. Acesta din urma va trimite un e-mail catre adresa de e-mail indicata in datele de inscriere ale participantului potential castigator in vederea validarii.  Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant contactat va fi rugat sa furnizeze sau sa confirme in termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare, la adresa de e-mail ogilvy@philips.com urmatoarele informatii nume, prenume, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesitatii indeplinirii obligatiilor legale de catre Organizator), adresa de livrare a premiului, numar de telefon.

 

Dupa caz, potentialii castigatori cu acelasi punctaj final vor intra in procedura de departajare.

 

6.2 Procedura de departajare:

 

Pana la data de 19.05.2017, in masura in care se constata ca intre primii 5 participanti, exista potentiali castigatori care au acumulat un punctaj identic , acestia vor intra in procedura de deparatajare  care va departaja potentialii castigatori conform criteriilor indicate la sectiunea 4 din regulament. In urma departajarii, potentialul castigator care a obtinut punctaj de departajare mai mic, va obtine urmatorul premiu in ordinea descrescatoare a premiilor. In cazul in care, urmare a departajarii, potentialul castigator al unui premiu 3 care a obtinut punctaj de departajare mai mic, acesta nu va mai obtine nici un premiu.

 

6.3 Anuntarea rezultatelor si livrarea premiilor

 

Pana la data de 30.05.2017 dupa validarea castigatorilor, toti participantii la Campanie vor fi anuntati prin e-mail de catre Organizator, rezultatele finale si numele castigatorilor.

 

Premiile vor fi livrate castigatorilor validati final in termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data 30.05.2017, respectiv data validarii castigatorului premiului.

 

Livrarea premilor se face de catre Organizator prin intermediul agentiei mai sus mentionate, fiecaruia dintre castigatori, la adresa de livrare furnizata de acestia in cadrul procesului de validare. Deasemenea, in momentul livrarii premiului, castigatorul va confirma livrarea prin semnarea Procesului verbal de predare-primire, in original.

 

Numele castigatorilor validati si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul https://www.philips.ro/c-m-pe/oneblade-aparat-de-tuns-si-barbierit  in 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data validarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

 

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri / loterii publicitare.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentul Campanie:

- Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii castigatori.

- Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

- Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.

- Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

- Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

- Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a campaniei, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. In cazul constatarii de catre  Organizator a aparitiei unui caz conform prevederilor prezentei sectiuni acesta isi rezerva dreptul sa constate nerespectarea regulamentului si sa invalideze si /sau dupa caz, sa stearga , dezafecteze inregistrarea participantului si contul asociat acestuia precum si sa intreprinda orice masuri necesare eliminarii cazului fraudulos, inclusiv dar nelimitativ prin sesizarea organelor competente.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii promotionale, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri sau de a o sterge , impreuna cu contul asociat, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul paginii web prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig.Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Prin inscrierea la Campanieul „Clubul OneBlade”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

 

Prin participarea la Campanie , participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, numarul de telefon, adresa de email, adresa iar CNP-ul doar in cazul castigatorilor unor premii cu o valoare peste 600 lei sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL (operator de date înregistrat sub nr. 1720 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal)  si accesate de catre persoana imputernicita in scopul prelucrarii datelor cu caracter personal - Ogilvy & Mather SRL in scopul derularii Campaniei, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului, afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe site-ul  www.philips.ro/c-m-pe/oneblade-aparat-de-tuns-si-barbierit ).

 

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Philips Romania SRL pe adresa Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office , etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului ulterior, la cererea acestuia. Tuturor participantilor la acest Campanie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

 SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil.. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEULUI

 

Regulamentul Oficial al Campanieului este disponibil in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul www.oneblade.philips.ro  

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ANEXA 1

 

Călătoria 1- este aplicabila pentru toti participantii

No.

Descriere Misiune

Tipul misiunii

Punctaj

1

Bună! Bine ai venit!

Vizualizare mesaj introductiv de la echipa Philips

20

2

Despre Program si beneficiile acestuia

Raspunde la chestionar cu răspunsuri multiple.

10

3

Despre beneficiile aparatului OneBlade (1)

Raspunde la chestionarul cu răspuns unic.

10

4

Află de unde poți achiziționa produsul

Raspunde la chestionarul cu răspuns unic.

0

5

Despre beneficiile aparatului OneBlade (2)

Urmareste video-ul si raspunde la chestionar cu răspuns unic.

10

6

Descrie aștepările tale de la produs.

Raspunde la intrebare printr-un comentariu.

15

7

Descrie provocarea cea mai mare când vine vorba de aranjarea bărbii

Raspunde la intrebare printr-un comentariu.

15

8

Afla despre stilurile de barbă care ți se potrivesc

Raspunde la chestionarul cu răspuns unic.

10

9

Descrie-ne preferintele tale despre bărbierit

Raspunde la chestionarul cu răspuns unic.

10

10

Selecteaza preferintele tale de comunicare.

Raspunde la chestionarul  cu răspuns unic.

20

Pe baza raspunsului ales in misiunea 9, participantii sunt impartiti in grupuri: “1” si “2”

 

Călătoria 2 – Varianta 1: este aplicabila participantilor din grupul “1”, care au finalizat calatoria 1.

 

No.

Descriere Misiune

Tipul misiunii

Punctaj

1

Descopera un video inedit

Urmareste video si da-i Share pe retelele de socializare

30

2

Arata-ne aparatul tau OneBlade

Creeaza si trimite poza cu tine si aparatul Oneblade

100

3

Informatii despre OneBlade

Raspunde la intrebare printr-un comentariu liber

10

4

Afla stilul care se potriveste formei fetei tale

Raspunde la intrebare printr-un comentariu liber

5

5

Descrie prima interactiune cu OneBlade

Creeaza si trimite video cu tine si Oneblade

200

6

Afla ce tip de barba se potriveste personalitatii tale

Parcurge testul pentru a afla barba care ti se potriveste

20

7

Afla 7 lucruri nestiute despre barba

Urmareste video si da-i Share pe retelele de socializare

30

8

Arata-ne cum folosesti aparatul

Creeaza si trimite continut (meme, cantec, colaj) cu OneBlade

50

9

Vezi reclama OneBlade si spune-ne ce crezi

Vizioneaza video-ul, parcurge testul si raspunde la intrebari

25

10

Afla cat timp petrece un barbat barbierindu-se

Raspunde la chestionarul cu raspuns unic

25

 

 

Călătoria 2 – Varianta 2 este aplicabila participantilor din grupul “2”, care au finalizat calatoria 1.

 

No.

Descriere Misiune

Tipul misiunii

Punctaj

1

Descopera un video inedit

Urmareste video si da-i Share pe retelele de socializare

30

2

Arata-ne aparatul tau OneBlade

Creeaza si trimite poza cu tine si aparatul Oneblade

100

3

Informatii despre OneBlade

Raspunde la intrebare printr-un comentariu liber

10

4

Descrie prima interactiune cu OneBlade

Creeaza si trimite video cu tine si Oneblade

200

5

Afla ce tip de barba se potriveste personalitatii tale

Parcurge testul pentru a afla barba care ti se potriveste

20

6

Afla 7 lucruri nestiute despre barba

Urmareste video si da-i Share pe retelele de socializare

30

7

Arata-ne cum folosesti aparatul

Creeaza si trimite continut (meme, cantec, colaj) cu OneBlade

50

8

Vezi reclama OneBlade si spune-ne ce crezi

Vizioneaza video-ul, parcurge testul si raspunde la intrebari

25

9

Afla cat timp petrece un barbat barbierindu-se

Raspunde la chestionarul cu raspuns unic

25

 

 

Călătoria 3 – Varianta 1 este aplicabila participantilor din grupul “1”

 

No.

Descriere Misiune

Tipul misiunii

Punctaj

1

Descopera 3 sfaturi de styling de barba

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

5

2

Arata-ne poze cu tine “Inainte” si “Dupa” OneBlade

Creeaza si trimite poza cu tine si Oneblade

100

3

Afla de ce OneBlade merita banii

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

25

4

Afla sfatul #1 de folosire OneBlade

Urmareste video si da-i Share pe retelele de socializare

30

5

Afla sfatul #2 de folosire OneBlade

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

25

6

Afla sfatul #3 de folosire OneBlade

Urmareste video si raspunde la intrebare cu comentariu liber.

10

7

Spune-ne ce crezi despre produs

Scrie o recenzie despre produsul Philips

0

8

Arata-ne cum iti conturezi barba cu OneBlade

Creeaza si trimite video cu tine si Oneblade

200

9

Afla 4 sfaturi pentru a-ti calma pielea iritata

Raspunde la intrebari cu raspunsuri multiple.

25

10

Afla tot ce trebuie sa stii despre barbierit

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

25

 

 

Călătoria 3 – Varianta 2 este aplicabila participantilor din grupul “2”

 

No.

Descriere Misiune

Tipul misiunii

Punctaj

1

Descopera 3 sfaturi de styling de barba

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

5

2

Arata-ne poze cu tine “Inainte” si “Dupa” OneBlade

Creeaza si trimite poza cu tine si Oneblade

100

3

Afla de ce OneBlade merita banii

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

25

4

Afla sfatul #1 de folosire OneBlade

Urmareste video si da-i Share pe retelele de socializare

30

5

Afla sfatul #2 de folosire OneBlade

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

25

6

Afla sfatul #3 de folosire OneBlade

Urmareste video si raspunde la intrebare cu comentariu liber.

10

7

 Conturează-ți barba așa cum nu ai mai făcut-o până acum

Creeaza si trimite video cu tine si Oneblade

200

8

Afla 4 sfaturi pentru a-ti calma pielea iritata

Raspunde la intrebari cu raspunsuri multiple.

25

9

Afla tot ce trebuie sa stii despre barbierit

Raspunde la chestionar cu raspuns unic.

25

10

Concluzia ta după experiența ta cu OneBlade

Parcurge formularul si raspunde la intrebari

95

11

Ai finalizat misiunile

Parcurge mesajul informativ

10

 

 

Călătoria 4

 

No.

Descriere Misiune

Tipul misiunii

Punctaj

1

 Care este provocarea cea mai mare când vine vorba de bărbierit?

Raspunde la intrebare cu comentariu liber.

10

2

 Descopera matarialele altor membri ai clubului OneBlade

Urmareste video si voteaza-ti favoritul dintre participantii la campanie

5

3

 Afla cum să îi inspiri pe ceilalți

Alege o poza de pe tumblr si share-uieste cu noi

30

4

 Ce îți place cel mai mult?

Raspunde la intrebare cu comentariu deschis.

10

5

 Evaluaeza produsul OneBlade

Evalueaza produsul cu o nota de la 1 la 5

5

6

 Share-uiește experiența cu prietenii tăi

Invita prietenii de pe retelele de socializare sa descopere OneBlade

0

7

 Ce părere ai de acest program?

Raspunde la intrebari cu comentariu liber.

30

8

 Ai finalizat misiunile

Parcurge mesajul informativ

10