Pentru Consumatori
Produse

3100 series Espressor automat

6 băuturi, Carafă pentru lapte integrată, Roşu lucios, AquaClean EP3363/10

Depanare

Cum să-mi detartrez espressorul Philips automat?

Espressoarele Philips au diferite serii. Citeşte mai departe pentru a găsi instrucţiunile corecte pentru aparatul tău.

Ce instrucţiuni se aplică pentru espressorul meu Philips?

Instrucţiunile care trebuie urmate depind seria Philips care o deţii.

De la stânga la dreapta imaginii sunt prezentate următoarele modele:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (fără afişaj), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (cu/fără buton rotativ)

Pentru Philips 3000 şi Philips 2100 Easy Cappuccino, sunt disponibile filme de asistenţă în limba engleză.

Imagini ale modelelor de aparate de cafea

Philips seriile 4000 şi 3100, aparate cu afişaj; instrucţiuni de detartrare

Aceste espressoare Philips au afişaj.

1) Accesează meniul şi selectează „Start Calc Clean” (Începere detartrare).

2) Pentru a selecta detartrarea, apasă butonul CAPPUCCINO.

3) Aparatul îţi aminteşte să introduci carafa de lapte umplută cu apă şi să tragi afară spre dreapta dozatorul carafei de lapte.

4) Pe afişaj apare simbolul agentului de detartrare.

5) Toarnă toată sticla de soluţie de detartrare Saeco în rezervorul de apă.

6) Umple rezervorul de apă cu apă proaspătă de la robinet până la linia CALC CLEAN (Detartrare).

7) Pune rezervorul de apă înapoi în aparat.

8) Aşază un vas sub dozatorul carafei de lapte şi gura de scurgere a cafelei.

9) Pentru a începe ciclul de detartrare, apasă butonul CAPPUCCINO.

10) Aparatul va începe să distribuie soluţia de detartrare la intervale regulate. Bara de pe afişaj indică progresul. Acest procedeu durează aproximativ 20 de minute.

Notă: Ciclul de detartrare poate fi întrerupt apăsând butonul ESPRESSO. Pentru a relua, apasă din nou butonul CAPPUCCINO.

11) Când amestecul de soluţie pentru detartrare şi apă a fost epuizat, pe afişaj apare simbolul „rezervor de apă gol”.

12) Clăteşte rezervorul de apă, umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi aşază-l înapoi. Pe afişaj apare simbolul „începere clătire”.

13) Umple carafa de lapte cu apă până la nivelul MIN şi introdu-o în aparat.

14) Scoate dozatorul carafei de lapte către dreapta.

15) Pune vasul la loc.

16) Apasă butonul CAPPUCCINO şi aparatul începe ciclul de clătire.

17) Atunci când pe afişaj apare simbolul DETARTRARE OK, ciclul de clătire este finalizat.

Notă: Dacă simbolul REZERVOR DE APĂ apare pe afişaj în loc de simbolul DETARTRARE OK, nu ai umplut rezervorul de apă până la nivelul MAX. Umple din nou rezervorul de apă până la nivelul MAX şi efectuează un nou ciclu de clătire. Repetă paşii 12-17 până când va apărea simbolul DETARTRARE OK. Este posibil să fie nevoie să faci acest lucru de câteva ori înainte să apară simbolul „pregătit”.

18) Pentru a ieşi, apasă butonul CAPPUCCINO.

19) Aparatul se încălzeşte şi efectuează ciclul de clătire automată.

20) Aparatul este gata de utilizare.

Philips seria 3000, aparate fără afişaj; instrucţiuni de detartrare

1) Goleşte tava de scurgere şi recipientul pentru cafea măcinată.

2) Scoate sistemul clasic/automat de spumare a laptelui de pe conducta pentru abur/apă fierbinte. Pentru aparatele care au gură de scurgere pentru apă fierbinte, introdu gura de scurgere pentru apă fierbinte.

3) Scoate filtrul de apă suplimentar (INTENZA+) din rezervorul de apă (opţional).

4) Toarnă toată sticla de soluţie de detartrare Saeco în rezervorul de apă.

5) Umple rezervorul de apă cu apă proaspătă de la robinet până la linia CALC CLEAN (Detartrare).

6) Pune rezervorul de apă înapoi în aparat.

7) Aşază un vas sub conducta de abur/apă fierbinte şi gura de scurgere a cafelei.

8) Apasă şi menţine apăsat butonul CALC CLEAN timp de cel puţin 3 secunde pentru a începe ciclul de detartrare. Butonul ESPRESSO va începe să lumineze continuu şi butonul CALC CLEAN va lumina intermitent pe durata ciclului.

9) Ciclul de detartrare începe să lumineze continuu, iar aparatul va începe să distribuie soluţia de detartrare la intervale regulate. Acest procedeu durează aproximativ 20 de minute.

Notă: Ciclul de detartrare poate fi întrerupt apăsând butonul ESPRESSO. Pentru a relua, apasă din nou butonul ESPRESSO.

10) Când amestecul de soluţie de detartrare şi apă a fost epuizat, ledul LIPSĂ APĂ luminează continuu.

11) Clăteşte rezervorul de apă, umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi aşază-l înapoi. Ciclul de clătire va lumina continuu.

12) Pune vasul la loc.

13) Când butonul ESPRESSO luminează intermitent, apasă-l pentru a începe ciclul de clătire.

14) Când ciclul de clătire s-a terminat, butonul CALC CLEAN se stinge.

Notă: Dacă pe afişaj apare simbolul „rezervor de apă gol”, iar butonul CALC CLEAN nu se stinge, repetă paşii 11-13 până când butonul CALC CLEAN se stinge.

15) Aparatul se încălzeşte şi efectuează un ciclu de clătire automată. Butoanele ESPRESSO şi COFFEE luminează intermitent simultan.

16) Scoate tava de scurgere, clăteşte-o şi aşaz-o înapoi.

17) Aparatul este gata de utilizare.

Play Pause

Philips seria 2100 Easy Cappuccino; instrucţiuni de detartrare

1) Opreşte aparatul.

Notă: Dacă nu opreşti aparatul, nu poţi activa detartrarea.

2) Goleşte tava de scurgere şi aşază-o înapoi. Scoate sistemul automat de spumare a laptelui (dacă există).

3) Goleşte rezervorul de apă şi scoate filtrul de apă Intenza (dacă există).

4) Toarnă toată sticla de soluţie de detartrare Philips/Saeco în rezervorul de apă.

5) Adaugă apă în soluţia de detartrare din rezervorul de apă până la nivelul MAX.

6) Asigură-te că butonul rotativ este setat la pictograma BOABE DE CAFEA.

7) Pune un vas sub conducta de abur/apă fierbinte şi gura de scurgere a cafelei.

8) Asigură-te că aparatul este oprit. Apasă simultan butoanele ESPRESSO şi CAPPUCCINO timp de aproximativ 5 secunde. Ledul portocaliu pentru detartrare se aprinde intermitent cu frecvenţă redusă pe durata întregului ciclu de detartrare

9) Roteşte butonul rotativ la pictograma APĂ FIERBINTE şi pregăteşte apă fierbinte. Lasă apa fierbinte să curgă din conducta de abur/apă fierbinte timp de 10 secunde.

10) Roteşte butonul rotativ înapoi la pictograma O BOABĂ. Aşteaptă aproximativ 1 minut pentru a permite soluţiei de detartrare să acţioneze.

11) Apasă butonul ESPRESSO pentru a prepara o ceaşcă de espresso. Aşteaptă aproximativ 1 minut pentru a permite soluţiei de detartrare să acţioneze.

Notă: În timpul procesului de detartrare, funcţia de măcinare a cafelei nu funcţionează. Dacă apeşi butonul ESPRESSO, din aparat va curge numai apă.

12) Repetă paşii 10-11 până când ledul LIPSĂ APĂ luminează continuu.

13) Scoate rezervorul de apă din aparat şi clăteşte-l.

14) Umple rezervorul de apă cu apă proaspătă de la robinet până la indicaţia MAX şi glisează-l înapoi în aparat.

15) Goleşte cana mare şi aşază-o înapoi pe tava de scurgere sub conducta de abur/apă fierbinte.

16) Apasă butonul ESPRESSO şi prepară o ceaşcă de espresso. Repetă de două ori.

17) Roteşte butonul rotativ până la pictograma APĂ FIERBINTE.

18) Lasă apa fierbinte să curgă din conducta de abur/apă fierbinte până când ledul LIPSĂ APĂ luminează continuu.

19) Scoate tava de scurgere, clăteşte-o şi aşaz-o înapoi.

20) Reataşează sistemul automat de spumare a laptelui.

21) Scoate rezervorul de apă şi clăteşte-l.

22) Umple rezervorul de apă cu apă proaspătă de la robinet până la indicaţia MAX şi glisează-l înapoi în aparat.

23) Apasă butonul pornit/oprit pentru a opri aparatul. Atunci când reporneşti aparatul, acesta este din nou pregătit pentru utilizare.

Play Pause

Philips seria 2000 cu buton rotativ; instrucţiuni de detartrare

1) Opreşte aparatul.

2) Goleşte tava de scurgere şi aşază-o înapoi.

3) Goleşte rezervorul de apă şi toarnă întreaga soluţie de detartrare Philips/Saeco. Umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi pune-l înapoi.

4) Pune un recipient mare sub conducta de abur/apă.

5) Roteşte butonul rotativ până la poziţia BOABĂ centrală.

6) Apasă simultan butoanele ESPRESSO şi COFFEE timp de 5 secunde. Aparatul distribuie soluţia de detartrare în tava de scurgere internă la mai multe intervale de un minut. Acesta nu distribuie prin conducta de apă/abur fierbinte. Acest lucru durează aproximativ 5 minute. Ledul portocaliu pentru detartrare începe să lumineze intermitent cu frecvenţă redusă şi va continua să facă acest lucru pe durata întregului ciclu de detartrare.

7) Când ledul verde DOUĂ CEŞTI luminează continuu, roteşte butonul rotativ la poziţia APĂ FIERBINTE. După aproximativ 1 minut, aparatul distribuie la mai multe intervale de un minut, prin conducta de apă/abur fierbinte, până când rezervorul de apă se goleşte. Acest procedeu durează aproximativ 15 de minute.

8) Când ledul verde DOUĂ CEŞTI se aprinde intermitent cu frecvenţă redusă, roteşte butonul rotativ la poziţia BOABĂ centrală. Ledul DOUĂ CEŞTI se stinge şi ledul roşu LIPSĂ APĂ începe să lumineze continuu.

9) Scoate şi goleşte recipientul şi tava de scurgere şi pune-le înapoi.

10) Scoate rezervorul de apă, clăteşte-l şi umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Aşază-l înapoi în aparat.

11) Când ledul verde DOUĂ CEŞTI începe să lumineze continuu, roteşte butonul rotativ la poziţia APĂ FIERBINTE. Aparatul efectuează o scurtă amorsare a circuitului. Ledul portocaliu pentru detartrare luminează intermitent la frecvenţă dublă pe durata întregului ciclu de clătire.

12) Când ledul verde DOUĂ CEŞTI începe să lumineze intermitent cu frecvenţă redusă, roteşte butonul rotativ la poziţia BOABĂ centrală. Aparatul distribuie apă intern în tava de scurgere. Acesta nu distribuie prin conducta de apă/abur fierbinte.

13) Când ledul verde DOUĂ CEŞTI începe să lumineze continuu, roteşte butonul rotativ la poziţia APĂ FIERBINTE. Acum aparatul distribuie din conducta de abur/apă.

14) Când ciclul de clătire s-a finalizat, ledul portocaliu pentru DETARTRARE se stinge şi ledul SEMNUL EXCLAMĂRII luminează intermitent. Roteşte butonul rotativ până la poziţia BOABĂ centrală.

15) Ledul verde STANDBY luminează intermitent. Aparatul se încălzeşte şi efectuează un ciclu de clătire automată.

16) Aparatul este gata de utilizare.

Philips seria 2000 fără buton rotativ; instrucţiuni de detartrare

1) Opreşte aparatul.

2) Goleşte tava de scurgere şi aşază-o înapoi.

3) Goleşte rezervorul de apă şi toarnă întreaga soluţie de detartrare Philips/Saeco. Umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi pune-l înapoi.

4) Pune un recipient mare sub gura de scurgere a cafelei.

5) Apasă butonul ESPRESSO timp de 5 secunde. Ledul portocaliu pentru DETARTRARE începe să lumineze intermitent cu frecvenţă redusă şi va continua să facă acest lucru pe durata întregului ciclu de detartrare.

6) Aparatul distribuie soluţia de detartrare prin gura de scurgere a cafelei la mai multe intervale de un minut până când rezervorul de apă se goleşte. Acest procedeu durează aproximativ 20 de minute.

7) Când ledul roşu LIPSĂ APĂ se aprinde, scoate şi goleşte recipientul şi tava de scurgere şi pune-le înapoi.

8) Scoate rezervorul de apă, clăteşte-l şi umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Aşază-l înapoi în aparat.

9) Aparatul începe să distribuie apă prin gura de scurgere a cafelei. Ledul portocaliu pentru DETARTRARE luminează intermitent cu frecvenţă dublă pe durata întregului ciclu de clătire.

10) Când ciclul de clătire s-a finalizat, ledul portocaliu pentru DETARTRARE se stinge şi ledul verde STANDBY luminează intermitent. Aparatul se încălzeşte şi efectuează un ciclu de clătire automată.

11) Aparatul este gata de utilizare.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: EP3363/10 , EP3362/00 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3550/00 , HD8827/09 , HD8652/59 , HD8829/09 , HD8834/19 , HD8652/91 , HD8834/09 , HD8847/09 , HD8651/09 , HD8824/09 , HD8821/09 , HD8651/29 , HD8651/19 , CA6700/98 , CA6700/00 , CA6702/00 . mai multe M. puţin

Nu este ceea ce cauţi?