Innovation and you

Sporim eficacitatea oraşelor conectate

Peste jumătate din populaţia globului trăieşte în oraşe şi zone urbane şi se estimează că această valoare va creşte până la 70% în anul 2050. Scara dezvoltării urbane prezintă numeroase probleme de ordin social, economic şi ecologic pentru cei care trăiesc şi lucrează în oraşe.

Philips consideră că a trăi şi a lucra în oraş nu trebuie să constituie o povară, ci o oportunitate de dezvoltare.
Philips poate oferi oraşelor modele de afacere inovatoare, de impact, relevante la nivel personal şi adaptate, care includ soluţii şi servicii din domenii ca iluminatul, îngrijirile medicale şi stilul de viaţă.

Există indicii că guvernele şi cetăţenii vor să facă mai mult şi devin apărători activi şi reprezentanţi ai schimbării.”

 

Documentul de poziţie Philips Connected Cities (Oraşe conectate), 2014

Cu toate acestea, trebuie să existe angajamente ferme de a se colabora cu factorii implicaţi, atât publici, cât şi privaţi, cu scopul de a se asigura soluţii eficace, eficiente energetic şi, cel mai important, conectate, care să poată ajuta la reducerea costurilor şi la maximizarea beneficiilor pentru societate.
Oferind servicii de iluminat conectat şi soluţii de iluminat inteligente, Philips consideră că oraşele pot deveni mai inteligente, mai integrate şi mai plăcute pentru cetăţeni.
Oraşele se dezvoltă repede şi îşi extind limitele; în prezent există 24 de „megaoraşe”, acestea fiind cele cu o populaţie de peste 10 milioane de locuitori.
 

75%

din producţia economică mondială provine de la oraşe. Oraşele sunt responsabile, de asemenea, pentru 67% din consumul mondial total de energie şi pentru peste 70% din emisiile de gaze cu efect de seră.

 

Sursă: Documentul de poziţie Philips Connected Cities (Oraşe conectate), 2014

Se estimează că aproximativ 180.000 de oameni se mută la oraş în fiecare zi, ceea ce înseamnă că până în anul 2025 vor exista 35 de megaoraşe, iar 60% din creşterea mondială va avea loc în numai 600 de oraşe, în principal în ţările cu economie emergentă.
Atât oraşele emergente, cât şi cele mature se bucură de o dezvoltare rapidă, însă ambele se confruntă cu diverse probleme. În cursa lor pentru gestionarea dezvoltării şi creşterea competitivităţii, oraşele emergente se confruntă cu probleme cum sunt crearea de locuri de muncă, gestionarea mai bună a resurselor şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Faţă de acestea, oraşele mature încearcă să rămână competitive şi să îmbunătăţească mediul de afaceri şi calitatea vieţii locuitorilor, în timp ce se confruntă cu probleme cauzate de o infrastructură de transporturi congestionată şi o populaţie îmbătrânită.
În ciuda problemelor cu care se confruntă oraşele emergente şi cele dezvoltate, siguranţa şi securitatea, accesul la serviciile de îngrijire medicală, iluminatul urban şi sentimentul de apartenenţă sunt, toate, factori pe care conducătorii oraşelor ar trebui să încerce să îi îmbunătăţească, deoarece aceste caracteristici contribuie la sănătatea şi starea generală de bine a locuitorilor.
Creatorii de la Philips au propria viziune legată de Oraşele conectate. Ei cred că aceasta se poate realiza atunci când se combină tehnologia potrivită, modelul de afacere potrivit, alianţele potrivite, modelele de cooperare potrivite între sectorul public şi cel privat, mediul de reglementare potrivit şi, cel mai important, relaţia optimă cu utilizatorul final – cetăţeanul.
Deşi mai este de parcurs un drum considerabil până la obţinerea unui acord pe termen lung cu privire la factorii esenţiali pentru viaţa din oraşe – de exemplu inovaţie în proiectare, sustenabilitate şi înaltă tehnologie eficientă – este evident că se înregistrează progres pe mai multe planuri. Există indicii că guvernele şi cetăţenii vor să facă mai mult şi devin apărători activi şi agenţi ai schimbării. Există numeroase dovezi care stau la baza argumentului conform căruia este nevoie de o generaţie sau de mai multe pentru corectarea unei planificări urbane defectuoase. Însă nu este nevoie să fii „futurist” pentru a planifica viitorul.
Nici programul Oraşe mai inteligente nu este un spaţiu ce poate fi deţinut. Este, şi trebuie să rămână, o zonă comună, atât comercial, cât şi civic. Este, totuşi, un spaţiu din ce în ce mai zgomotos. În paralel cu introducerea diferitelor sale soluţii, Philips va continua să analizeze care ar trebui să fie maniera, frecvenţa şi gradul nostru de participare pentru beneficiile aduse cetăţeanului. Este o strategie tehnologică inovatoare, care oferă soluţii utile de a revoluţiona lumea.

Populaţia urbană reprezintă 54% din populaţia globului, în creştere de la 34% în 1960?

Adevărat. Se estimează că populaţia urbană a globului va creşte cu aproximativ 1,84% pe an între 2015 şi 2020 şi cu 1,63% pe an între 2020 şi 2025. Sursa: OMS: Date preluate din Observatorul Mondial al Sănătăţii