Innovation and you

Un plan de viitor pentru o planetă care îmbătrâneşte sănătos

Deşi în prezent aproape 900 de milioane de oameni au peste 60 de ani la o populaţie mondială de 7 miliarde, acest număr va ajunge la 2,4 miliarde în 2050. Această schimbare va avea consecinţe personale asupra vieţii persoanelor care îmbătrânesc sănătos la care societăţile, comunităţile şi familiile nu s-au adaptat. Pentru a beneficia de „longevitatea” promisă mai nou, trebuie să ne regândim vieţile şi să ne întrebăm ce înseamnă „a îmbătrâni frumos” – şi trebuie să avem încredere în inovaţie şi în tehnologia modernă pentru a oferi soluţii de asistenţă medicală utile şi de impact care să permită oamenilor să trăiască mai sănătos.

De exemplu, trebuie să ne întrebăm dacă normele sociale, culturale şi economice se adaptează suficient de repede pentru a ajuta vârstnicii să facă trecerea la durate de viaţă mai mari.
Philips consideră că viteza schimbării a depăşit viteza cu care indivizii, familiile, comunităţile şi societatea mondială s-au adaptat la o lume în care populaţia în vârstă este cea mai răspândită. Având în vedere această situaţie, o concentrare strategică asupra modului în care s-ar putea gestiona mai bine societatea în curs de îmbătrânire, la nivel individual şi colectiv, va genera recompense semnificative pentru a adăuga anilor o calitate bună a vieţii.

Trebuie să nu mai vedem bătrâneţea ca pe o perioadă de declin inevitabil, ci ca pe o perioadă care aduce cu sine inovaţii şi noi posibilităţi.”

 

Documentul de poziţie Philips Aging Well (Cum îmbătrânim frumos), 2014

Ţinând seama de aceste lucruri, noi credem că există patru dimensiuni principale ale unei bătrâneţi frumoase, care se axează atât pe beneficii personale, cât şi pe tehnologie inovatoare – societatea îmbătrânită, îmbătrânirea personală, capacităţile şi politicile public-private. Este un cadru util pentru analizarea modului în care soluţiile aduse problemei îmbătrânirii – cum ar fi tehnologia, aptitudinile personale şi rezistenţa omului – şi creatorii soluţiilor – cum ar fi factorii de decizie, angajaţii şi inventatorii – pot crea împreună o schimbare pozitivă către o societate nouă, axată pe sănătatea şi bunăstarea unei populaţii îmbătrânite.

10%

din populaţia de astăzi este în vârstă de peste 60 de ani. Până în anul 2050, această cifră va creşte la 20% la nivel mondial, o schimbare demografică fără precedent.

 

Sursă: Indicele Global Age Watch 

Este esenţial să se reflecteze nu numai asupra modului în care pot îmbătrâni indivizii frumos, ci şi asupra modului în care politica publică, instituţiile sociale şi companiile private pot reacţiona corespunzător şi productiv în faţa creşterii dramatice a segmentului de populaţie globală cu vârsta peste 60 de ani. Trebuie să nu mai vedem bătrâneţea ca pe o perioadă de declin inevitabil, ci ca pe o perioadă care aduce cu sine inovaţii şi noi posibilităţi. Prin stimulente economice şi politice, guvernele trebuie să încurajeze o societate îmbătrânită care are o viaţă profesională activă şi productivă, care se implică în comunitate şi care îşi menţine independenţa atâta timp cât este capabilă.
Cel mai bun mod de a face frumoasă bătrâneţea şi de a optimiza capacităţile este acela de a limita factorii de risc schimbabili şi de a profita de intervenţii de prevenire şi tratare, fie pentru a preîntâmpina, fie pentru a gestiona bolile – hipertensiune, accident vascular cerebral, diabet, astm, cancer, demenţă etc. – ce stau la baza morbidităţii care afectează abilitatea oamenilor de a adăuga ani sănătoşi la propria viaţă. Ca atare, este important ca guvernele, ONG-urile şi companiile din sectorul privat să identifice metode inovatoare de a soluţiona inechitatea în sănătate, de a încuraja activitatea fizică şi regimurile alimentare sănătoase în rândul vârstnicilor, de a oferi cetăţenilor şi pacienţilor capacitatea de a lua singuri decizii cu privire la propria sănătate, dar cu ajutorul cadrelor medicale şi al altor asistenţi, şi de a spori gradul de furnizare şi utilizare a serviciilor clinice profilactice şi a tratamentelor cu un raport bun calitate/preţ. Politica publică ar trebui să se axeze pe stimularea implicării forţei de muncă şi a comunităţii, pe crearea unor medii propice vârstnicilor şi pe promovarea tehnologiilor care facilitează o mai mare independenţă şi îngrijirea medicală axată în mai mare măsură pe pacient.
Guvernele, angajatorii, comunităţile şi indivizii înşişi creează condiţii prin care vârstnicii din întreaga lume nu numai că pot trăi mai mult, dar pot prospera şi pot avea libertatea şi capacitatea de a trăi o viaţă aşa cum îşi doresc. Împreună avem posibilitatea de a regândi bătrâneţea, de a găsi metode creative de a aplica experienţa şi cunoştinţele celor mai în vârstă pentru a crea societăţi propice vârstnicilor, care să permită tuturor – indiferent de vârstă – să îşi folosească la maxim capacităţile. În acest mod, putem folosi elementele destinate îngrijirii sănătăţii vârstnicilor pentru a schimba societatea, pentru a încuraja spitalele să reducă costurile şi pentru a permite inovaţiilor să uşureze vieţile indivizilor.

În prezent, în lume există peste 900 de milioane de persoane cu vârsta peste 60 de ani?

Adevărat. Se preconizează că acest număr va ajunge la 2,4 miliarde până în anul 2050. Sursa: Forumul OCDE 2014