Condiţii de utilizare

Condiții de utilizare
 

1. Acceptarea condiților de utilizare

2. Modificarea condiților

3. Politica de confidențialitate

4. Neasumarea responsabilității

5. Înregistrare

6. Conținutul generat de Utilizator

7. Limitarea răspunderii

8. Conținutul generat de o terță parte/Software

9. Drepturile de autor și Mărci înregistrate

10. Drepturile de proprietate în Site-ul Web

11. Reclamații privind încălcarea drepturilor de autor SUA

12. Indemnizație și plată

13. Închiderea Site-ului Web

14. Produsele Philips

15. Declarația “Safe Harbor” conform Actului de reformă privind litigiile relative la valorile mobiliare private din 1995

16. Soluționarea litigiilor

17. Clauza de nulitate a drepturilor

18. Clauza de renunțare la drepturi

19. Titluri

Condiții de utilizare

 

Acest "Site Web" vă este oferit de către PHILIPS ROMANIA SRL, Str Barbu Văcărescu nr.301-311, etaj 14, clădirea Lakeview, Sector 2, Bucureştii ,România ("Philips").

 

Următoarele condiții de utilizare guvernează accesul dumneavoastră și utilizarea acestui Site web. De asemenea, Condițiii și condițiile specifice se pot aplica şi pentru conținut, date, materiale sau informații specifice indicate sau disponibile pe acest site ("Site Web") și la conținutul specific ("Conținut") de date, materiale, sau informații pe care le puteţi încărca, înregistra și/sau prezenta pe site-ul web (“Conținut generat de utilizator”), sau pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul acestui Site web. Aceste Condiții specifice se adaugă la aceste Condiții de utilizare, și, în situațiile specificate în mod expres, pot înlocuii aceste Condiții de utilizare.

1. Acceptarea Condițiilor de utilizare

 

Prin accesarea sau utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi acordul şi acceptul asupra Condițiilor de utilizare și asupra tuturor Condițiilor indicate sau la care se face referire, precum și orice Condiții indicate anterior pe acest Site web. În cazul în care NU sunteți de acord cu toate aceste Condiții, NU accesați sau utilizați acest Site Web.

2. Modificarea Condițiilor

 

Aceste Condiții de utilizare pot fi modificate de către Philips în orice moment. Acestea urmând să intre în vigoare în momentul publicării pe site. Prin continuarea accesării sau utilizării Site-ului web în urma publicării acestora, sunteți obligat să acceptați aceste modificări. Sunteți rugat să revizuiți cu regularitate orice Condiții și termeni aplicabili. Alte site-uri Philips pot avea propriile Condiții de utilizare, care se vor aplica site-urilor web în cauză.

 

Philips își rezervă dreptul de a deconecta sau de a efectua modificări sau actualizări ale site-ului web şi asupra conținutului site-ului web, în orice moment, fără nicio notificare. De asemenea, Philips își rezervă dreptul de a restricționa, refuza sau limita accesul oricărei persoane la site-ul web sau a oricărei părți din acesta, imediat, fără nicio notificare și fără niciun motiv, la discreția acesteia.

3. Politica de confidențialitate

 

Informațiile personale furnizate sau colectate prin intermediul sau referitor la acest site web vor fi utilizate conform Politicii de confidențialitate Philips, aceste Condiții de utilizare fiind supuse Politicii de confidențialitate, conform regulilor indicate pe acest Site web.

4. Neasumarea responsabilității

 

TOATE INFORMAȚIILE (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA TEXTE, IMAGINI, GRAFICE, LEGĂTURI, ȘI ALTE MATERIALE) DE PE SITE-UL WEB, SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI "CONFORM DATELOR DISPONIBILE". PHILIPS ȘI FILIALELE ACESTEIA, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, CONCESIONARII BRANDULUI ȘI FURNIZORII, PRIN PREZENTUL, DECLARĂ CĂ, CONFORM LEGII, NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU CONȚINUT ȘI NICI NU OFERĂ GARANȚII DE NICIUN TIP, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, ÎNTREBUINŢAREA ÎN ORICE SCOP PARTICULAR, SAU PENTRU ORICE PROCEDURĂ EFECTUATĂ PE SITE-UL WEB, PENTRU CONȚINUTUL ACESTUIA SAU PENTRU CONȚINUTUL GENERAT DE UTILIZATOR. Nici Philips și nici subsidiarii acesteia, afiliații, partenerii, licențiatorii, concesionarii brandului și furnizorii nu oferă garanții și nu declară că (i) Site-ul web va îndeplini toate cerințele (i), că site-ul web nu va fi întrerupt, la timp, în condiții se siguranță sau fără erori, sau (iii) că rezultatele ce pot fi obținute în urma utilizării site-ului web (inclusiv orice informații și materiale de pe acest site web) vor fi corecte, complete, precise, de încredere, sau că vor îndeplini cerințele dumneavoastră.

 

Acesta este un site public. Nu trebuie să aveți nicio pretenție de confidențialitate referitoare la conținutul pe care îl postați pe site. Nu oferiţi informații confidențiale pe acest site web.

 

Nici Philips și nici subsidiarii acesteia, afiliații, partenerii, licențiatorii, concesionarii brandului și furnizorii nu își asumă răspunderea pentru întreruperi sau omisii de internet, ale rețelei sau ale serviciilor de găzduire și nu oferă nicio garanție cu privire la faptul că site-ul web sau serviciile care fac disponibile acest site sau comunicările electronice expediate de Philips sunt lipsite de viruși sau de orice elemente dăunătoare.

 

Orice material descărcat sau obținut sub altă formă în urma utilizării acestui Site web se va face pe propriul dumneavoastră risc. Veți fi unicul responsabil pentru orice daună produsă sistemului calculatorului dumneavoastră sau pentru orice pierdere de date care rezultă din descărcarea oricărui material de acest tip.

5. Registration

 

Pentru accesarea anumitor zone ale acestui site web și utilizarea anumitor funcții sau caracteristici ale site-ului web este necesar să vă înregistrați ca și utilizator. Această înregistrare este gratuită.

 

Atunci când vă înregistrați, trebuie să alegeți un nume de utilizator unic și o parolă, indicând o adresă de e-mail unică, valabilă, actuală și ce poate fi verificată. Nu sunt acceptate adresele de e-mail și numele de utilizator duble, așadar dacă numele sau adresa introduse de dumneavoastră sunt deja în uz, veți fi rugat să alegeți altele. Vă vom trimite un e-mail de confirmare indicând informațiile dumneavoastră de înregistrare. În cazul în care furnizarea acestor informații încetează din orice motiv, accesul dumneavoastră sau utilizarea anumitor zone, funcții sau caracteristici ce necesită înregistrare pot fi refuzate sau terminate. Vă veți actualiza imediat înregistrarea pentru ca informațiile să fie precise și actualizate. Sunteți unicul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul să modificăm numele dumneavoastră de utilizator sau să ștergem conținutul încărcat de dumneavoastră pe site-ul web ori să refuzăm sau să anulăm înregistrarea dumneavoastră în cazul în care alegeți un nume de utilizator care, conform opiniei noastre, este obscen, indecent, abuziv sau necorespunzător. Sunteți unicul responsabil pentru accesul restricționat la calculatorul dumneavoastră. Acceptați să vă asumați răspunderea pentru toate activitățile care se produc în contul dumneavoastră, a numelui de utilizator, și/sau parolei, care se datorează comportamentului dumneavoastră, neacțiunii sau neglijenței.

În cazul în care determinați orice comportament suspicios sau neautorizat cu privire la contul, numele de utilizator și/sau parola dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați imediat pe e-mail, la adresa www.philips.ro/siteowner/index.page Putem, deasemenea la alegerea noastră, să blocăm înregistrarea, de la orice serviciu de e-mail sau ISP.

6. Conținutul generat de Utilizator

 

Prin încărcarea oricărui conținut pe site-ul web, sunteți de acord ca materialul să fie corespunzător, constructiv și relevant și că nu va conține niciun criteriu ilegal sau necorespunzător pentru publicare, inclusiv, dar fără a se limita la criteriile care : (1) pot defăima sau pot prejudicia alte persoane sau entități, (2) pot provoca daune oricărei alte persoane sau proprietăți sau care pot defăima sau hărțui orice persoană sau organizație, (3) care pot încălca orice drepturi legale ale oricărei persoane (inclusiv dreptul la confidențialitate sau publicitate), (4) sunt pornografice, obscene, profane, vulgare, indecente sau conțin amenințări, (5), sunt culturale, etnice, sau inacceptabile sau (6) sugerează sau încurajează orice activitate ilegală.

 

Veți depune eforturi rezonabile pentru a scana și îndepărta orice viruși sau orice alte caracteristici contaminate sau distructive, înainte de încărcarea oricărui material.(Trebuie să scanaţi şi să îndepărtaţi). De asemenea, nu transmiteţi scrisori prin e-mail, scheme piramidale, sondaje și orice alte solicitări prin intermediul Site-ului web. Nu falsificaţi antete sau manipulaţi elemente de identificare sau alte date pentru a masca originea oricărui conținut și/sau a oricărui conținut al utilizatorului, transmis prin intermediul site-ului nostru web sau pentru a manipula prezența dumneavoastră pe site-ul web. Nu interveniţi și nu blocaţi site-urile noastre, serverele sau retețele, și nu întreprindeţi nicio acțiune care presupune o încărcare de mari dimensiuni, nejustificată, în infrastructura noastră.

 

Afirmați, menționați și garantați faptul că întreg conținutul, încărcat pe site-ul web, nu încalcă drepturile de proprietate ale celuilalt, precum, dar fără a se limita la drepturile de autor, mărcile înregistrate și brevetele, sau la orice alte obligații de confidențialitate.

 

Declarați și sunteți de acord că oricare dintre ideile dumneavoastră, încărcările și discuțiile, precum și orice alt conținut, furnizat de către dumneavoastră în cadrul site-ului web, care nu sunt supuse protecției dreptului de proprietate intelectuală, poate fi utilizat de către orice alt colaborator fără nicio compensație sau atribuție.

 

Sunteți de acord, în calitate de utilizator să acordați Philips, filialelor, afiliaților, concesionarilor brandului și altor parteneri de la nivel mondial, în mod irevocabil, gratuit, neexclusiv, sublicențiabil cu autorizări transferabile, dreptul să utilizeze, să reproducă, să pregătească lucrări din acestea, să distribuie, să prezinte în mod public, să indice în mod public, să transmită și să publice Conținutul furnizat de către dumneavoastră, pe site-ul web sau pe orice alt site Philips ori în orice materiale comerciale sau publice ale Philips, în oricare mediu şi în toată media.

 

Dumneavoastră veți fi unicul responsabil pentru conținutul furnizat și pentru consecințele de încărcare și/sau publicare a acestuia. Philips poate, dar nu este obligat să revizuiască și să monitorizeze conținutul, înainte și/sau după încărcarea acestuia. În orice caz, trebuie să conștientizați faptul că ne este imposibil să monitorizăm sau să revizuim întreg conținut furnizat. Fără nicio limitare, Philips, filialele, afiliații, partenerii, licențiații, concesionarii brandului și furnizorii, nu vor fi considerați răspunzători pentru precizia, totalitatea, calitatea sau valabilitatea conținutului încărcat de către terțe părți pe site-ul web.

 

Philips nu aprobă niciun conținut și nicio părere, recomandare, sau sfat indicat pe site, așadar, în mod expres, nu își asumă nicio răspundere cu privire la conținut furnizat de către dvs.

 

Philips are dreptul și abilitatea de edita și/sau elimina mesajele sau orice alt conținut considerate inacceptabile, necorespunzătoare sau care încalcă aceste Condiții de utilizare, din orice motiv și în orice moment, fără nicio notificare sau acord, fără nicio rezervă. Orice utilizator care crede că, conținutul furnizat este inacceptabil sau necorespunzător este rugat să contacteze Philips imediat prin e-mail la adresa www.philips.ro/siteowner/index.page La primirea de notificări de acest tip, vom depune eforturi rezonabile pentru a răspunde solicitării într-o perioadă de timp rezonabilă. Întrucât acesta este un proces manual, înţelegeţi că nu vom putea elimina sau edita imediat conținutul special al utilizatorului.

7. Limitarea răspunderii

 

ÎN NICIUN CAZ PHILIPS, NICI FILIALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, CONCESIONARII BRANDULUI SAU FURNIZORII, NU VOR FI CONSIDERAȚI RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE CONSECVENTE, INDIRECTE, ASPRE, SPECIALE SAU AFERENTE INCIDENTELOR, CARE REZULTĂ DIN SAU REFERITOARE LA ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE ACCESARE SAU UTILIZARE A ACESTUI SITE WEB, A CONȚINUTUI SAU A CONȚINUTUI UTILIZATORULUI, CHIAR DACĂ PHILIPS A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE, CU EXCEPȚIA CAZULUI CÂND ACESTE DAUNE SE PRODUC DATORITĂ UNOR FRAUDE SAU DATORITĂ DENATURĂRII FRAUDULOASE A COMPANIEI PHILIPS.

 

Dacă trăiți într-o țară sau într-un stat care nu permit excluderea sau limitarea de răspundere sau nicio altă formă de asumare a răspunderii cu privire la garanțiile indicate în Capitolul 4 de mai sus, aceste excluderi sau limitări nu vi se vor aplica dumneavoastră, doar în cazul în care aceste excluderi sau limitări nu sunt permise. În acest caz, astfel de excluderi sau limitări vor fi limitate la cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

8. Conținutul terță parte/Software

 

Philips nu este responsabil pentru conținutul oricărui site deținut de o altă terță parte care poate fi conectat la site-ul web Philips prin hyperlink, indiferent dacă acest hyperlink este furnizat de către site-ul web Philips ori de către o terță parte, conform Condițiilor de utilizare. Orice legătură de pe site-ul nostru web nu reprezintă o aprobare a acestui alt site, în consecință, nu va fi exprimată nicio evaluare și nu va fi acordată nicio garanție cu privire la precizia, necesitatea sau corespunderea oricărui site la care face legătură acest site web, în consecință nu ne asumăm răspunderea pentru acesta.

 

Orice software disponibil pentru descărcare de pe și prin intermediul acestui site web este licențiat, fiind supus Condițiilor contractului de licență aplicabili. Cu excepția situațiilor indicate anterior în contractul de licență aplicabil, software-ul este pus la dispoziția utilizatorilor finali, fiind interzisă în mod expres orice copiere, reproducere sau redistribuire a software-ului. GARANȚIILE, DACĂ EXISTĂ, REFERITORITOARE LA ACEST SOFTWARE, SE APLICĂ CONFORM PREVEDERILOR INDICATE ÎN CONTRACTUL DE LICENȚĂ. PRIN PREZENTUL, PHILIPS NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE REPREZENTARE ȘI GARANȚII DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV PENTRU GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, ÎNTREBUINŢAREA ÎN ORICE SCOP PARTICULAR SAU CU PRIVIRE LA NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA SOFTWARE.

9. Drepturile de autor și Mărcile înregistrate

 

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate indicate în conținutul furnizat de Philips, afiliații acesteia, filialele, concesionarii brandului și/sau alți parteneri, software-ul de funcționare și publicare a site-ului web, completarea datelor pe site-ul web, și ordinea, secvența și aranjarea site-ului web, toate aparțin Koninklijke Philips N.V. și/sau concesionarilor brandului, celorlalți parteneri și licențiatori ai acesteia. Toate drepturile indicate în conținut și neacordate în mod expres prin intermediul prezentului document sunt rezervate.

 

PHILIPS este o marcă înregistrată a Koninklijke Philips N.V.

 

PHILIPS și toate celelalte mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și ale afiliaților acesteia reprezintă active importante ale companiei. Utilizarea în mod corespunzător a acestor mărci înregistrate este importantă fiind esențial să urmați instrucțiunile Philips atunci când vă referiți la produsele și serviciile companiei. Pentru mai multe informații vizitați www.ip.philips.com

 

Utilizarea și înregistrarea denumirii PHILIPS este rezervată exclusiv companiei noastre. Nu aveți dreptul să utilizați sau să înregistrați numele companiei, numele din statut, denumirea comercială, numele domeniului ssau alte denumiri, indicații sau descrieri, din care face parte denumirea Philips sau orice altă denumire similară ori alt nume ce reprezintă o parte a denumirii Philips și nici nu se va include orice altă marcă înregistrată deținută de Koninklijke Philips N.V.

10. Drepturile de proprietate în Site-ul Web

 

Site-ul web este unul public, în consecință, orice informație împărtăşită pe acesta va fi considerată neconfidențială. Dumneavoastră declarați că prezentarea oricăror invenții incluse în conținutul furnizate de către dumneavoastră, vor reprezenta o "publicare" a acestei invenții, conform legilor de brevetare aplicabile.

 

Dumneavoastră declarați că orice conținut furnizat, încărcat și/sau discutat pe site-ul web poate fi supus brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor înregistrate sau drepturilor de proprietate intelectuală ale Philips, filialelor, afiliaților acesteia, conecesionarilor brandului, ai altor parteneri ori ai terțelor părți. În cazul în care vă gândiți să utilizați orice idei, propuneri, sugestii sau soluții ori un alt conținut încărcat pe site-ul web, sunteți obligat să obțineți acordul de proprietate intelectuală înainte de a vă angaja într-o acțiune de utilizare a acestora.

11. Reclamații privind încălcarea drepturilor de autor SUA

 

În cazul în care știți sau suspectați că oricare dintre materialele indicate în acest site web (inclusiv, dar fără a se limita la materiale indicate pe Forum), au fost utilizate sau copiate sub orice formă ce reprezintă o încălcare a dreptului de autor, vă rugăm să anunțați agentul Philips indicat mai jos. Conform Legii privind Drepturile de autor Digital Millenium SUA, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), notificarea dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • Semnătura electronică sau fizică a deținătorului dreptului de autor sau a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului exclusiv care este încălcat;
  • Identificarea activității dreptului de autor reclamată ca fiind încălcată, sau, în cazul în care este vorba de mai multe activități de drepturi de autor efectuate pe site-ul online. Urmând ca acestea să fie incluse într-o singură notificare cu o listă cu toate aceste activități;
  • Identificarea materialului reclamat ca fiind încălcat sau care este supus activității de încălcare, ce trebuie eliminat sau accesul ce trebuie dezactivat, și punerea la dispoziţie de informații suficiente, care să ne permită să localizăm materialul;
  • Informații suficiente care să ne permită să vă contactăm, precum adrese, numere de telefon, și, dacă este cazul, o adresă de email electronică;
  • O declarație prin care declarați că acționați cu bună credință și cum că utilizarea materialului în modul indicat nu este autorizată de către deținătorul dreptului de autor, de către delegatul acestuia sau conform legii;
  • O declarație cu privire la faptul că informațiile indicate în notificare sunt precise și că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv, care este încălcat. În caz contrar veți fi acuzat de declarații false.
  • Agentul desemnat pentru notificarea reclamațiilor privind încălcarea drepturilor de autor poate fi contactat la următoarele coordonate:

 

Prin Mail: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
Olanda

 

Prin Fax: Philips International B.V.,
Departamentul corporației legal
Amsterdam
Olanda
+ 31 20 5977230


Informațiile anterioare sunt furnizate exclusiv pentru a notifica Philips cu privire la faptul că materialul asupra căruia dețineți drept de autor a fost utilizat ilegal. Toate solicitările, precum întrebările cu privire la produs și cerințele sau preocupările cu privire la postările și conținut necorespunzătoare, nu vor primi răspuns prin intermediul acestei proceduri.

12. Indemnizație și plată

 

Sunteți de acord să exonerați și să nu solicitați de la Philips, afiliații, filialele, concesionarii brandului, alți parteneri sau furnizori și fiecare dintre funcționarii acestora, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și persoanele delegate de aceștia, orice daune, răspunderi, costuri și cheltuieli (inclusiv taxe notariale, pentru avocați și profesioniști ori costurile de judecată) ce pot rezulta din postarea, ori transmiterea oricărui mesaj, date, materiale sau a oricărui conținut furnizat, încărcat pe site-ul web sau în urma încălcării acestor Condiții de utilizare de către dumneavoastră. În cazul în care orice reclamație sau acțiune legală ce rezultă din orice mesaj, sau orice alt conținut postat de către dumneavoastră, Philips își rezervă dreptul de a indica identitatea dumneavoastră, precum și orice alte informații disponibile despre dumneavoastră.

 

În cazul în care aveți un litigiu cu unul sau mai mulți utilizatori, prin utilizarea site-ului web Philips declarați că exonerați Philips, afiliații, filialele, concesionarii brandului, alți parteneri sau furnizori și fiecare dintre funcționarii acestora, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și persoanele delegate de aceștia, de orice daune, solicitări și plăți (actuale sau în urma acestora), de orice fel, cunoscute sau necunoscute, ce rezultă sau care au legătură cu aceste dispute.

13. Închiderea Site-ului Web

 

Avem dreptul să închidem site-ul web sau orice parte din acesta, din orice motiv, în orice moment, fără nicio notificare sau acord. Nu ne asumăm răspunderea sau responsabilitatea pentru defectarea arhivării sau ștergerii oricărui conținut și/sau a conținutui furnizat de către utilizator, încărcate pe site-ul web.

14. Produsele Philips

 

Site-ul web poate conține referiri la produsele și serviciile specifice Philips, care nu vor fi disponibile (imediat) într-o anumită țară. Orice referire de acest tip nu va implica sau garanta faptul că aceste produse sau servicii vor fi disponibile în orice moment în orice altă țară. Vă rugăm să contactați unitatea dumneavoastră locală Philips pentru informații suplimentare.

15. Declarația “Safe Harbor” conform actului de reformă privind litigiile relative la valorile mobiliare private din 1995

 

Informațiile indicate pe acest site web pot conține declarații ulterioare cu privire la starea financiară, rezultatele activităților și ale afacerii Philips, precum şi anumite planuri și obiective ale Philips referitoare la acestea. Atenționăm cititorii cum că nicio declarație indicată nu reprezintă o garanție a activităților ulterioare și că rezultatele actuale pot fi diferite din punct de vedere material de cele indicate în declarațiile referitoare la viitor. Exemple de declarații cu privire la viitor includ declarațiile pe care le-am dat cu privire la strategia noastră, la estimările de creștere a vânzărilor, viitorul EBITA și economiile de costuri, dezvoltările viitoare ale afacerii noastre organice, precum și cu privire la beneficierea de achiziții viitoare ori referitor la poziția capitalului nostru. Prin natura acestora, declarațiile cu privire la viitor implică risc și nesiguranță, întrucât se referă la evenimente și circumstanțe viitoare, motiv pentru care există mulți factori care pot provoca rezultate actuale și dezvoltări diferite de cele indicate sau menționate în aceste declarații pentru viitor. Declarațiile cu privire la viitor sunt supuse, printre altele, la condițiile de afaceri economice, domestice și globale, la implementarea cu succes a strategiei noastre, la abilitatea noastră de identificare și de finalizare a unor achiziții de succes și de integrare a acestor achiziții în afacerea noastră, preferințele clientului cu privire la produsele noastre noi și la cele existente, la abilitatea noastră de a produce și comercializa aceste produse, la abilitatea noastră de a obţine beneficiile acestei strategii, cu privire la politicile și acțiunile autorităților guvernamentale, modificări ale legislației, și impactul competiției - un număr din acești factori fiind sub controlul nostru. În consecință, rezultatele noastre actuale și viitoare pot diferi de planurile, obiectivele și așteptările indicate anterior în aceste declarații referitoare la viitor. Riscurile adiționale și factorii sunt indicați în documentele noastre, completate sau furnizate de Comisia de Schimb și Siguranță SUA (SEC), inclusiv în cel mai recent Raport anual al nostru din Formularul 20-F, disponibil pe site-ul web al SEC, la adresa www.sec.gov. Orice declarații cu privire la viitor, realizate de către sau în numele nostru, sunt valabile numai la data la care sunt editate. Nu ne obligăm să actualizăm declarațiile cu privire la viitor, pentru a reflecta modificările așteptărilor noastre cu privire la acestea sau pentru a modifica evenimentele, starea sau circumstanțele pe care se bazează acestea. Cititorul trebuie, în orice caz, să consulte declarațiile suplimentare pe care le-am dat sau pe care le vom face în documentele pe care le-am realizat sau pe care le vom expedia SEC.

16. Soluționarea litigiilor

 

Aceste Condiții de utilizare vor fi guvernați și realizați conform legilor din România. Sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă a tribunalelor din România, pentru orice acțiune, reclamație sau plângere, ce rezultă din, sau care se referă la aceste Condiții de utilizare a acestui Site web, inclusiv orice litigiu referitor la existența sau valabilitatea acestor Condiții de utilizare, cu condiția să fiți de acord să înregistrați o astfel de acțiune, reclamație sau plângere, exclusiv la tribunalele competente din România.

17. Clauza de nulitate

 

În cazul în care orice prevedere indicată în aceste Condiții de utilizare este neexecutorie sau nu mai este valabilă, această prevedere invalidă sau neexecutorie va fi înlocuită cu o altă prevedere, executorie, similară prevederii originale, celelalte prevederi rămânând valabile.

18. Clauza de renunțare la drepturi

 

Eșecul Philips de a aplica orice parte din Condițiii de utilizare nu va reprezenta renunțarea de către Philips la drepturile indicate în Condițiii de utilizare, indiferent de acțiunile anterioare sau viitoare ale unei persoane. Primirea oricăror fonduri de către Philips sau suportul acordat de către orice persoană pentru acțiunile Philips nu va reprezenta o renunțare la drepturile indicate în aceste Condiții de utilizare. Numai o renunțare în scris, redactată și semnată de către un reprezentant autorizat al Philips, va produce efecte legale.

19. Titluri

 

Titlurile capitolelor indicate în Condițiii de utilizare sunt introduse numai în scopuri de informare, ne afectând sub nicio formă înțelesul sau interpretarea Condițiilor de utilizare.

 

Vă mulțumim că folosiţi Site-ul nostru web.

 

Ultima actualizare: 15 Ianuarie2014.